Yaaqoobi 1

1Yeerinaa Doono Yesuus Kiristoosinochi maddacho tunati Yaaqoobi taane. Ittoshi shawoyee maach shacaqqi beeti, aaraa gutta Ayihudee yoodeena'oyich diggoo tunabe. 2Ta maneena'ote! Bari bara iritoo ittoshi toommooch bi shagee, ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyoona ittoshi manjoo haa'iyoon immii beeto bi tunoon ariiree, ebiyoomi iritoon ceeni emiroomon shaahiree ciinote! 4Ittoshich shapiti mooyo amolla aalli, shapaalli ceeno ittoshi tunemmoyich haa'iyoo bi shuunoo bullin shuunabe. 5Ittoshi daggoochee koniyolla shalligoo biich shapi gaata, qoonaanoon mulloochee tiijiqqi bullich immii beeti Yeerin qollabe; biichoo immeeyemmone. 6Tunaballi amashoonolla bi mulloon guttiyaanoon Yeeri immemmo bi tunoon ibariiree qollabe; mulloon guttii beeti asho yongo shuurikkii beeti aachi aayoniye bi shaahii beeto. 7Gutta gabachi asho, bi shuunaa beeti shuunoonoo ok hach ii beeti ara asho Doono Yeer waanee ikka mooyinolla danemmo shaahiree biich bekkaaye. 9Giracho tunati kittinnoo Yeeri biin oogiihooba geecibe; 10gaannacho tunati kittinnoo bi gaanno mocee bungoochoomon oojemmo bi tunatoyich, Yeeri biin bi giishiihooba geecibe; 11aabeyo oogati gaamoona keyiree mocoon shoolliiyemmine; mocee bungoo oojemmone; bi mallatee gaawoo aallemmone; ebiyoomon gaannacho shuunee toommooch beebee aallemmone. 12Iritoo bi toommooch shagiyooba haa'ii beeti asho diireetone; iritoon haa'iyoona bi beshiitoyee gub, Yeeri biin shunnii beetina'oyich bi gibanikkiti bulli yemeenee kashee gubbichoon danemmone. 13Koniyolla bi toommooch shaggiti iritee naboona axaaxoon shuuniya bi gabi gaata, "Yeerine axaaxoon ta shuunemmoyich tunii beeto" gettaaye. Yeerinaa gondoonoyich ikkittino aalloone; bi, bi qelloona koninolla "Axaaxoon shuuniibana" iqqi gabaache. 14Tunaballi asho bi ikki ikkoon gonda bi qaatoo dachiqqi biin bi geechenaniye axaaxoon shuuniya bi gabii beeto. 15Aroyee gub ebi uroochi gonda qaatoo yeqqafaqqi axaaxoon shiyiye; axaaxoo diccii oogaqqi bulli yemeenee qitoon shiyiye. 16Ta shunnaa beeti ta maneena'ote! Ittoshi qelloon wochi dachiyaahotine! 17Gaawa wojoo bulli, beshaa beshiti diiroo bulliyoo damba shimaayoochee, aabeen, aganeenaa xojanoonon halliti Yeer waaneeniye bi waa beeto. Biyoo shaddeyaachemmone; no waanee bad shokiree noon mandarooch qayaachemmone. 18Biyoo gabiqqi ibaree qaaroona noon shiyiye; ebich bi hallitina'ochi daggooch qaabboo tunato noone. 19Ta shunnaa beeti ta maneena'ote! Ebin shalligibote! Asho bulli waayoyich afaafinacho, yibbaatoyich nibbacho, kaaroyichoo nibbacho tunabe. 20Ashi kaaro Yeerin emirikkii beeti cadiqee shuunoon shuunataachemmone. 21Ebich tiyaarii beeti shuunoo bullinaa gonda qoco bullinon bayiichi, ittoshi kashoon wodiyoon hakkii beeti, Yeeri ittoshi mullooch bechiti qaaroyich ittoshi qelloon yittiiree de'a getote! 22Ittoshi waayaa beeti Yeerichi qaaroon shuunee toommooch heechiibotalli, ittoshi qelloon wochi dachibee waayaa beeton baach tuniyaahotine! 23Yeerichi qaaroon waayaachii, shuunee toommooch heechiyaani asho bi bee gaata, bi aafoon heeraawoona beeggii beeti ashooniye bi shaahii beeto; 24ebi ara asho bi shaahoon beeggiichii hammiye; bi shaahoo amoomo gaata bekkach battahe. 25Tunaballi axaaxoochee biishaa beeti, shapaalli ceeni calloon ciinniqqi ara calloona manjii beeti, waayaanoo battataanoon shuunee toommooch heechii beeti asho, bi shuunaa beeti shuunoo bullina diireeyemmone. 26"Yeerich goyinnaa beeto taane" ii beeti asho bi heciyoon quyo bi qayi gaata, bi goyinno duuboone; bi qellooniye wochii bi dachii beeto. 27Nihoo Yeer waanaa xalloo tunati ibara goyinno ebine:- nihaalli bushiisheena'onaa xuuma maacheena'onochi iritoon gaacho, hini shawee toommooch beeti, tiyaarii beeti mooyoocheenoo bi qelloon quyoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\