Yowannisi 15

1"Woyino gettee beeti ibara woyinee qombee indoomo taane; gochiqqi bechitoo ta Nihoone. 2Ta toommooch beechii aafataani ato bullin kuxi wokkiiyemmone; aafoon aafaa beeto bullinoo woddiiree bi aafemmoyich qephemmone. 3Ittoshich ta gettati qaaroona and xallato ittoshine. 4Taanna tookki ikkottabote! tawoo ittoshina tookki ikkottemmo taane. Woyinee ato bi indo aalloon bi qelloona aafoon aafo hakko bi qayoomon, ebiyoomon taanna tookkii ikkotto ittoshi qayi gaata, aafoon aafo hakkaachemmo ittoshine. 5"Woyinee qombee indoomo taane; ittoshiyoo atoomo ittoshine. Ta aalloon amoonolla halloon hakkaachemmo ittoshine. Ebich taanna tookkii ikkottammo, tawoo biinna tookkii ikkottammo, aroo wodda aafoon aafemmone. 6Koniyolla taanna tookkii ikkottataano bi tuna gaata, kuxxii maaxooch dufee shuuqqi beeti ateena'ochoomon tunemmone; boonoshinoo kiciree qaaqqooch dupemmina'one; galloon michoomonoo michemmina'one. 7Taanna tookkii ittoshi ikkotta gaata, ta gettati qaaroo ittoshi mullooch bi bee gaata, ittoshi shunniyoo bullin qollabote! Yeeriyoo ittoshich immemmone. 8Wodda aafoon ittoshi aafa gaata, ta dabboonoo ittoshi tuna gaata, ebina ta Nihoo oogemmone. 9"Nihoo Yeeri taan shunoomon ta wotta ittoshin shunnato taane; ta shunoona beebote! 10Ta Nihoo 'Tuniibe!' iqqi bi gettiton ta ceechoomon, bi shunoonoo ta beemoomon, 'Tuniibote!' iqqa ta gettaton ittoshi ceechi gaata, ta shunoona beeyemmo ittoshine. 11Ta emirii beeti emiroona ittoshi emiremmoyich, ittoshi emiroo bi ceennemmoyich, ebi bullin ittoshich gettato taane. 12Ittoshin ta shunnatoomon, ittoshinaa ittoshina shunabote! 'Tuniibote!' ta ii beeto ebine. 13Asho bi shunachina'ochi keroyich bi kashoon beshii bi immi gaata, ebiyee besha shuno konicholla aalloone. 14'Tuniibote!' iqqa ittoshich ta gettato bullin ittoshi tunii gaata, ta shunacho ittoshine. 15Guuno bi doono tuniiya gabiton ariyaanoone; ebich ebiyee damba ittoshin guuno gataache. Tunatee ittoshin 'Ta shunachina'o' ito taane; ta nihoo waanee ta waayato bullinoo ittoshich gettato taane. 16Ta ittoshin kaaccahoalli ittoshi taan kaacaano ittoshine. Nihoo Yeeri ta shigoona ittoshi qollato bullin ittoshich bi immemmoyich, hamiree beeyemmi aafoon ittoshi aafemmoyich ittoshin ukkuriito taane. 17Illa ittoshinaa ittoshina shunabote! 'Tuniibote!' iqqa ittoshich ta gettaa beeto ebine" iye. 18Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o ittoshin shixxemmina'one; tunaballi ittoshiyee aaf taan boonoshi shixon ariibote! 19Yeerich de'a getaani hini shaweexi asheena'ocho ittoshi tunato gaata, boonoshicho tunaton shunneshina'one; tunaballi boonoshi daggoochee ittoshin kaaccato taane; ebich boonoshi maggacho toono ittoshine; ebichi naboonaniye ittoshin boonoshi shixxii beeto. 20'Guuno bi doonoyee beshaanoone' iqqa ittoshich ta gettaton battiyaahotine! Taan boonoshi du'ii gaata, ittoshin wotta du'iiyemmina'one. Ta gettati qaaroon boonoshi ceechi gaata, ittoshi gettemmi qaaroon wotta ceechemmina'one. 21Tunaballi taan wochaa deejiton boonoshi ariyoo qajitoyich, ebi bullin ta naboona ittoshi toommooch shuunemmina'one. 22Ta waaqqa boonoshich getaan gaata, gondo boonoshicho tunataacheshone; tunatee and boonoshi shuunati axaaxee naboyich boonoshi wochemmi noonoo aalloone. 23Taan shixxii beeto, ta Nihoon wotta shixxii beetone. 24Asho koniyolla shuunataani shuunoon boonoshi daggooch ta shuunataan gaata, gondo boonoshicho tunataacheshone; tunaballi and hini ta shuunato bullin beeggitina'one; taanoo ta Nihoonoo shixxitina'one. 25Ebi tunato, boonoshi callee Macaafoochaa 'Nabaalloon taan shixxiyeete' getee kooreeto bi ceennemmoyichiye. 26"Tunaballi ta, Nihoo Yeer waanee ittoshich ta deejemmi Kupphiyacho gettee beeto, ibaroon bekkii beeti Ayaano Nihoo Yeer waanee kechiqqi bi waahooba, aroo taachon miixemmone. 27Ittoshiyoo wotta hini shuunooch ta giyatoochee tiijiqqi taanna tookkii ittoshi beetoyich, taachon miixemmo ittoshine" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\