Yowannisi 3

1Fariseena'ochi guuphi daggooch Ayihudeena'ochi nallacho tunati Niqoodimoosi gettee beeti ikka uro beehe. 2Biyoo xumoona Yesuus waan waaqqi, "Dojachocho! Yeeri biinna tookkii tunatoyee damba, ne tunii beeti hini woriganikkiti mallateena'on tuniyoon koniyolla hakkaache. Ebich Dojacho tunaqqa Yeer waanee ne womon arii beeto noone" iye. 3Yesuusiyoo wochiqqi, "Ibaroon neech gettoye:- Koniyolla bi tunatee, guttinnoon bi shiijo qayi gaata, Yeerichi taatittineen beegon hakkaachemmone" iye. 4Niqoodimoosiyoo "Asho bi geenatoyee gub, aabichiree shiijoon hakkehe? Guttinnoon bi indee maacooch giyiree shiijoon hakkeha?" iqqi echahe. 5Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Ibaroon neech gettoye:- Koniyolla bi tunatee, aaconaa Ayaanoonoochee bi shiijo qayi gaata, Yeerichi taatittineech gimon hakkaachemmone. 6Meenona shiijato meenone; Ayaanoona shiijato ayaanoone. 7'Guttinnoon shiijo ittoshich qaawiihe' ta itoyich, woriganiyaahine! 8Yongo biich kaamammoochiye bi yongaa beeto; bi qaaroonoo waayahine' tunaballi amoochee bi waa beeto gaata, amooch bi hammii beeto gaatoo ariyaachine. Yeerichi Ayaanoochee shiijato bulli ebiyoomone" iye. 9Niqoodimoosiyoo wochiqqi, "Ebi aabichiree tunehe?" iqqi echahe. 10Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Ne, Isra'eeleena'ochi daggooch ooga dojacho tunaa beechaa, ebin ariyaachine? 11Ibaroon neech gettoye:- No arii beeton gettahone; no beeggaton miixahone; tunaballi no miixaton ibariyaachotine. 12Shaweexi mooyon ta getee, ittoshi ibariyaan gaata, shimaayeexi mooyon ta getee, aabichiree ibariiyehotine? 13Shimaayoochee kinditoyee damba shimaayooch kechito koniyolla aalloone; ebiyoo Ashi Bushoo taane. 14Muusi ashi kishoona halleeti dingaroon barahoochaa michi toommooch bi yoodoomon, Ashi Bushoo ta yooddeyoo taach qaawiihe; 15Ebi tunemmo, bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenee kashoon bi danemmoyichiye. 16"Yeeri shawee toommooch beeti asheena'on oogichii bi shunnitoyich ikka bi Bushoon immiye; hini ikka bi Bushoon bi immito, bi mulloon bi toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenee kashoon bi danemmonaa shiwaree qaaqqooch bi giyaachemmonoyichiye. 17Yeeri bi Bushoon shawee toommooch bi deejito, arooch beeti asheena'on bi wodiiyemmoyichalli, boonoshi toommooch bi nallemmoyich toonoone. 18Bi mulloon bi Bushoochi toommooch too'ii beetochi toommooch nallaachemmone; tunatee bi mulloon bi Bushoochi toommooch too'iyaano, bi mulloon ikka bi Bushoochi toommooch too'iyoo bi qajitoyich, wond bi toommooch Yeeri nallitone. 19Bekko shawee toommooch waahe; tunaballi asheena'o boonoshi shuunoo gondo bi tunatoyich, bekkoyee mandaroon shunniyeete; bi nallito ebichiye. 20Gonda mooyon shuunaa beeto bulli bekkoon shunnaanoone; bi gonda shuunoo bi bekkataachemmoyich, bekko beetooch keyaache; 21Tunatee ibaroo tunati mooyon shuunaa beeto, Yeeri gettiton bi shuuno bekkemmoyich, bekko beetooch kechii beetone" iye. 22Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Yihudee Shawooch hammiyeete; boonoshina tookkii giishacha shabaattoon arooch kotaqqi asheena'on aacona afaallii beehe. 23Arooba Yowannisi wotta Saliimee Shawee katinooch Heenoon gettee beeti xaa'ooch gabini aaco beetoyich, aroochaa asheena'on aacona afaallii beehe; asheena'oo bi waan waa beeheete; biyoo boonoshin aacona afaallii beehe. 24Arooba Yowannisi bat cuyee kexooch giyaan beetone. 25Yowannisichi dabbeena'onaa ikka Ayihudoonochi daggooch xalliyee doyee gajiteyoo tiyiye. 26Hini bi dabbeena'o Yowannis waan waaqqi, "Dojachocho! Yooridanoosi Aacoyee beqach neenna tookkii beebee echato, newoo biichon ne miixato, ebiyoche, asheena'on aacona afaallii beetone; asho bulli bi waan hammii beetone" iyeete. 27Yowannisi ishichiqqi wochiye:- "Yeeri daaggaan gaata, ebiyoomi mooyon koniyolla tuniyoon hakkaache. 28'Kiristoosi toono taane; tunaballi biyee shiichii wocheeto taane' iqqa ta getoyich ta miixoo ittoshine. 29Wo'e bi kenoochine; neexaqqi waayaa beeti miyaatoo wo'ee kenoochi qaaroona oogichii emirii beetone. Illa ebina ta emiroo ceennitone. 30Bi oogo beshibe; ta oogo giishabe; ebi tun beda mooyone" iye. 31"Damba shimaayoochee waa beeto bulliyee beshoone; dechi shawoochee tunaa beeto shaweexone; shawee toommeexi mooyoniye bi gettii beeto. Shimaayoochee waa beeto bulliyee beshoone. 32Bi beeggitonaa bi waayatonon miixaa beetone; tunaballi bi miixaa beeton ibarii beeto koniyolla aalloone. 33Bi miixaa beeton ibariito, Yeeri ibaroo bi tunoon miixatone. 34Yeeri wochato, Yeerichi wochoon gettii beetone; Ebiyoo Yeeri bi Ayaanoon shapiiqqi biich imo bi qajitoyichiye. 35Nihoo Yeeri bi Bushoon shunnii beetone; bullin biich hajiitone. 36Bi mulloon bi Bushoochi toommooch too'ii beeto, bulli yemeenee kashachone; bi Bushoo getee waayataano Yeerichi kaaree shiixxee daggoochalli bi beeto, bulli yemeenee kashoon danataachemmone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\