Maariqoosi 12

1Daakkiqqi Yesuusi shaahiyoona ishichiqqi getooch giyiye; "Ikka uro woyinee aafoon aafaa beeti meeti woyinoon bechiye;bi guudoon xaqqoona gayahe; woyinee hiicci opoon iijiye; dilaaloon shuunahe; aroochee shiimmemmi quyachina'oyich quyichii bara shawooch hammiye. 2Ebiyee gub, woyinee aafee gooroo shagee, "Woyinee aafoon goyachina'o waanee qoodeeree ta qoodoon deebe!" iqqi ikka bi wochee bushoon woyinee quyachina'o waan wochahe. 3Woyinee quyachina'oo ara bi wochati uroon yechii xoobbiqqi shokka kishoon daachiiheete. 4Daakkiqqi bara wochee bushoon boonoshi waan bi wochatee, boonoshiyoo bi qelloon xaqqoona yexxii gaakkiqqi coonaa wochiyeete. 5Wotta baroon wochahe. Boonoshiyoo wuxiyeete. Bi wochati bara meetina'ochi daggoochee ikkikkeena'on xoobbiyeete; bareena'onoo wuxiyeete. 6Ebiyee gub, woyinee doonoyich ikka bi shuni bushoo ikketo echahe. Ciiroochaa "Ta bushoon oogiiyemmina'one" iqqi bi bushoon boonoshi waan wochahe. 7Tunaballi ara woyinee quyachina'o boonoshinaa boonoshina "Bi woraasho hinine. Ittoshi waatee wuxibone. Hini bi shawoo nooch tunemmone " iyeete. 8Ebina bushoon yechiqqi wuxiyeete; woyinee gayee maach bi dubanoon kichii dupiyeete. 9Arooba woyinee doono aabichehe? Bi hajee baatoona woyinee quyachina'o waan hamiree boonoshin aalliiyemmone. Woyinee goyoonoo uchi shiimemmi bara quyachina'oyich immemmone. 10"Illa 'xaqqee kechi hagachina'o hoxaa dupiti xaqqo, aroo kexon deggii neechii beeti giimbee guumon tunatone. ebinoo Doono Yeeri tuniitone. hini mooyo no beeggich woriganikkito tunatone' ii beeton Yaafa Macaafoochee shemmataachotina" iye. 12Yesuusi gettiti shaahiyoon waayati asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o "Ebi shaahiyoo noonalli bi gettii beeto" iqqi Yesuusin yecha qaawiyeete; tunaballi asheena'oyich shattiqqi qajii hammiyeete. 13Ebiyee gub, Yesuusichi noonoochee muricoon boonoshi danemmoyich, Fariseena'onaa Heroodisinochi asheena'ono daggoochee ikkikkeena'on bi waan wochaheete. 14Wocheetina'o waaqqi Yesuusin "Dojachocho! Ashoon giisho oogo getaanoon ibaroon Yeerichi gommon dojii beeto neene. Ebich ibara moochacho, konicholla beshii shapii dabbiyaano ne tunoon arii beeto noone. Illa Roomi taatoyich qaraxee qocon Muusichi calloo daaggii beetashi, daaggaache? Qaraxoon qoconashi oohee qoccaayona?" iqqi echaheete. 15Tunatee Yesuusi boonoshi noonee noocon ariiqqi, "Amoyich taan muriciyoon qaawii beetotine? Eke ikka Roomi shilinkoon taach deebote! beegana" iye. 16Boonoshiyoo Shilinkoon deebii biich boonoshi bekkiitee, "Hini shilinkee toommooch beeti mallatoonaa kooreeti shigoona konichone?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Roomi taatoochone" iqqi wochiyeete. 17Yesuusi wochiqqi, "Ishi gaata, Roomi taatoochon Roomi taatoyich, Yeerichon Yeerich imbote!" iye. Boonoshiyoo bi yibbaatati mooyon woriganaheete. 18Wotta "Qitii duukkatina'o keyaachemmina'one " ii beeti Saduuqeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yesuus waan waaqqi ishichii echaheete; 19"Dojachocho! Muusi 'Ikka uro mecheen shaaggiqqi bushoon shiyaanoon bi qiti gaata, bi manoo ara ureen shaagiree qititi bi manoyich bushoon keribe' iqqi Callee Macaafoochaa nooch kooritone. 20Ebiyoomon shabaatta maneena'o beeheete; boonoshi daggoochee qaabboo mecheen shaaggiqqi bushoon shiyaanoon qitiye. 21Ebina bi hilloo woraashiqqi wotta shiyaanoon qitiye. Bi keejinno woraashiye; biyoo ebiyoomon qitiye. 22Shabaattee ciireexooch beddaahee bulli ureen woraashiqqi bushoon shiyaanoon qitii ciiraheete. Bulliyee gub ure wotta qitiyan. 23Illa hini shabaateena'o ara ureen shaagitina'one. Ebich qitii duukkatina'o kechiyooba mechee bi tunemmo aabichiye?" iqqi echaheete. 24Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Yaafa Macaafo gettii beeti mooyonaa Yeeri giidacho bi tunoonon ittoshi tuushitoyich muricciyotine. 25Qitii duukkatina'o kechiyooba shimaaji maraakeena'oomonalli boonoshi tunemmo shaagaacheete; shaageyaacheete. 26'Qitii duukkatina'o kechemmina'ona?' getiree ittoshi echemmo gaata, Yeeri tushee qaaqqee daggoochaa Muusich amoon bi gettito gaata, Muusi kooriti macaafoochee shemmataachotina? Ebiyoo 'Ta Abrahamichi Nuggushoo, Yisaaqichi Nuggushoo, Yaaqoobichi Nuggushoo Yeeri taane' ii beetone. 27Illakashachina'ochi Nuggushoalli qititina'ochi Nuggushoo toonoone. Ebich ittoshi oogichii muriccitotine" iye. 28Aree hillooch Muusichi callee dojachina'ochi daggoochee ikkoo giddaa, Saduuqeena'o gajitee beeton waayaqqi, Yesuusiyoo gaawichii boonoshich bi wochoon beeggiqqi, Yesuusin "Calloo bulliichee besha calloo aabine?" iqqi echahe. 29Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Bulliyee besha calloo 'Isra'eeleena'ote! Waayabote! Yeeri no Nuggushoo ikka Nuggushoone. 30Newoo ceeni ne mulloona, ceeni ne kashoona, ceeni ne shalligoona, ceeni ne giidoona YDoono eeri ne Nuggushoon shune!' ii beetone. 31Guttinnee calloo 'Neenoomi ne manoon neenna tachiree shune!' ii beetone. Hini gutteena'oyee besha bara calloo aalloone" iye. 32Hini ara callee dojacho Yesuusich ishichiye:- "Tatoone, Dojachocho! 'Yeeri ikkoone; biyee damba baroo aalloone' iqqa ne gettato ibaroone. 33Ebich asho ceeni bi mulloona, ceeni bi shalligoona, ceeni bi giidoona Yeerin shunonaa biinoomi bi manoon biinna tachiqqi shunona miccii beeti deejoonaa meeti bara deejeena'o bullinon Yeerich deejoyee beshoone" iye. 34Yesuusiyoo uro shalligiqqi wochoon beeggiqqi, "Ne, Yeerichi taatittinee daggooch gimoochee wokkato toono neene" iye. Ebiyee gub, bulliyoo Yesuusin echo shattiyeete. 35Aree hillooch Yesuusi Yaafee Kexoochaa dojiibee ishichiqqi echahe; "Muusichi callee dojachina'o 'Kiristoosi Daawitichi bushoone' iqqi amoyichiye boonoshi gettii beeto? 36Daawiti bi qelloona Yaafa Ayaano biich shalligichee, 'Doono Yeeriyoo ta Doonon "Neenna koyaa beetina'on ne baate dechiich ta dichimmi wottoon ta qanna bad kotabe!" itone' iye. 37Illa Daawiti biin 'Doono' itone. Ishi gaata, aabichiree Daawitichi bushoo tunehe?" iye. Ebin dofee asheena'o bi waanee emiroona waayaheete. 38Wotta Yesuusi dojiibee ishichiye:- "Genja tahoon tahaqqi guudon, gabiyee godoochaa 'Shawooch qebana' ii beeti diggiyoon, Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa genja gabbaroon, gifiree kexoochaanoo oogee xaa'oon qaawii beeti Muusichi callee dojachina'o waanee ittoshi qelloon quyabote! 40Xuuma maacheena'ochi kexon tiichiibee cadiqo shaahi bekkiya iqqi corootoon geechii genjii beeti ebosichi toommooch Yeeri beshi shattii giiriiti nalloon kindiiyemmone" iye. 41Ebiyee gub, Yesuusi Yaafee Kechi daggooch gijoo kicee beeti qiicee aafooch kotaachii, asheena'o qiicee daggooch gijoon boonoshi dupii beetee ciinnii beehe. Meeti gaannachina'o woddoon dupiyeete. 42Arooba ikka girachi xuuma ure waaqqa gutta duudin dupahan. 43Aroochee Yesuusi bi dabbeena'on ceeggiqqi ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; hini qiicee daggooch gijoon dupiti meeti asheena'o bulliyee hini girachi xuuma ureene beshoon dupati. 44Bareena'o boonoshich beddiqqi echati gijooceenniye deebii boonoshi dupito; tunaballi hini ure girachi bi tunateenolla maaree bi qeyemmon echiyaanoon biich beeti bullinoo dupatine" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\