Maariqoosi 4

1Bara aaboon wotta Yesuusi baharee gashoochaa dojooch giyiye. Arooba dofee asheena'o bi waan boonoshi kiceetoyich, baharee toommooch beeti marikabooch kechiqqi kotahe. Baharee gashooch beeti shawooch tunaqqi waayaa beeti asheena'o bullich 2meeti mooyon shaahiyoona dojiye. Arichiibee ishichiye:- 3"Ellabote! Ikka araddoon yaree shookacho shooka kechiye. 4Shookii bi beetee, ikkikkoo gomi gashooch holliye; aroon kafeen'o waa maciqqi maaheete. 5Baroo maacaa xaqachi shawooch holliye; shawoo giishatoyich kaataa collahe; 6Tunatee aabo michiyona shoolliye; cammon awuro bi qajitoyich shuuqqiye. 7Baroo wotta angichi xupo beeti shawooch holliye; ara angichi xupoo naaxii kechiqqi (nochiqqi) maahee; aafataanoonoo dobbahe. 8Baroo wotta qeemi shawooch holliqqi collahe; diccii kechiqqinoo, ikkoo shaasha aafoon, ikkoo shicha aafoon, ikkoo balla aafoon aafahe" iye. 9Ciiroochaa Yesuusi boonoshich "Waayaa beeti waajacho waayabe!" iye. 10Yesuusi asheena'o waanee bariyona aaraa gutta bi dabbeena'onaa biin dabbii beeti bara ' asheena'ona "Ebi shaahiyoo ama getone?" iqqi echaheete. 11Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Yeeri bi taatittinee maacee mooyon ittoshich dojitone; tunatee bareena'oyich bulli mooyo shaahiyoona bi gettee beeto, 'Ciinibee boonoshi beegaachemmoyich, waayabee boonoshi shalligaachemmoyichiye. ebi tunato, Yeer boonoshi axaaxoon bi maaremmoyich, bi waan wottataachone boonoshi itoyichiye' "iye. 13Yesuusi daakkiqqi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Hini shaahiyoo ittoshi mullooch giyaacha? Hini shaahiyoo ittoshi mullooch bi giyaan gaata, bara shaahiyoon aabichiree ariiyehotine? 14Eke ellabote! Yaree shookkacho Yeerichi qaaroon shookkiye. 15Shookkii bi beetee, gomi gashooch holliti yaroon shaahii beetina'o Yeerichi qaaroon boonoshi waayahee, bekkach Sheexaano waaqqi hini ara boonoshi waayati qaaroon boonoshi mulloochee macii beetina'one. 16Wotta shookacho shookii bi beetee, maacaa xaqqachi shawooch holliti yaroon shaahii beetina'o Yeerichi qaaroon waayaqqi emiriibee bekkach ibariitina'one; 17Tunatee baadalli cammon yeshaaneena'one; gub Yeerichi qaaree naboona iritoo oohee du'o waahooba bekkach giinnii dihachina'one. 18Ebiyoomon wotta shookkacho shookkii bi beetee, angichi xupo beeti shawooch holliti yaroon shaahii beetina'o Yeerichi qaaroon boonoshi waayatee, 19hini shaweexi beemon gaboo, gijee shaawona dacheyonaa bari bara mooyon dakoona boonoshi mullooch naaxiqqi boonoshi waayati qaaroon maahe. Ebichi naboona aafataanoon dobbaqii echaheete. 20Ebiyoomon wotta qeemi shawooch shookkati yaroon shaahii beetina'o Yeerichi qaaroon waayaa ibariitina'one. Boonoshiyoo aafoon aafaheete; ikkoo shaasha aafoon, ikkoo shicha aafoon, ikkoo balla aafoon aafahe" iye. 21Wotta Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Asho ceechoon bi ceechi beeto, gafatoon bi toommooch guufoyich oohee qeechi dambooch kotiyoyichiya? Bekkooch kotiiya toona? 22Aacheeto bulli xalla keyo, qereeto bulliyoo gaxxeyoo echataani mooyone. 23Illa waayaa beeti waajacho koniyolla waayabe" iye. 24Wotta Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Ellaree waayabote! Ashich ittoshi qeellaa (shafarii) beetoomon Yeeri wochiree ittoshich qeellemmone ; beshoon daakkiree ittoshich immemmone. 25Beetoyich daakkiree immemmone; amolla aallo waanee biich beeti giishacheenolla tiijemmone" iye. 26Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Yeerichi taatittine bi goyooch yaroon shookkiti ashoon shaaheene. 27Uro xumatee tokkatahe; haree tiyiye. Cir ariyaan bi beetee, bi shookkiti yaroo collaqqi dicciye. 28Shawee colliiqqa shiichii colloon, gub shehoon, shehee hillooch moochoon immahan. 29Da'aa shuuqqiqqi qecoyich bi bedditoyich qecciye" iye. 30Aroyee gub Yesuusi ishichiye:- "Yeerichi taatittine am shaaheene getona? Oohee amee shaahiyoona bekkiibona? 31Shanaafee aafeyoomine. Areyo shawee toommooch bi shookkaa beehooba, bara maayi yaroo bulliyee giishacheene. 32Tunaballi shookkeeqqa collaa bi diccahooba daaddeexi maayeena'o bulliyee besheene. Shimaayoona yoobbii beeti kafeena'o waaqqi bi atooch kotaa bi yiirooch kashoon boonoshi hakkimmi wottoon ogooga atoon atahane" iye. 33Yesuusi asheena'o xiishii waayoon boonoshi hakkimmi wottoon eboshiyoomi meeti shaahiyeena'ona Yeerichi qaaroon gettii beehe. 34Ikka mooyonolla shaahiyaalloon getaanoone. Biinnaa bi dabbeena'ona ikketo tunahooba, shaahiyeena'o bullin boonoshich biichiqqi gettii beehe. 35Arooba xum Yesuusi bi dabbeena'oyich "Baharee beqach kimbone" iye. 36Asheena'o waanee bariqqi Yesuusin bi kotati marikaboona daammiyeete. Bara marikabeena'o wotta tookkii beetina'one. 37Hammii boonoshi beetee, giidachi yubee yongo bi tiyitoyich marikabooch aaco ceen beddimmi wottoon aachi aayo marikaboon yexxiye. 38Arooba Yesuusi marikabee gubbi ciireexi du'ooch qoyoon qoyaqqi tokkataton bi dabbeena'o tiijiqqi, "Dojachocho! Baharoona no manjeyo neen ayinikkaacha?" iyeete. 39Yesuusi tiyiqqi yongoon nooggahe; baharoonoo "Cikkibe! Shuuraaye!" iye. Yongoo bekkach neexahe; aacoo cikkii shashawumiye. 40Ebiyee gub, Yesuusi bi dabbeena'on "Amoyichiye eechiqqi ittoshi shattii beeto? Yeerich kuxaachotina?" iye. 41Arooba bi dabbeena'o oogichii shattiqqi boonoshinaa boonoshina "Yongoonaa baharoona biich de'a ii beeti hini am shaaha ashoone?" iyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\