Maariqoosi 7

1Ikkikka Fariseena'onaa Yerusalemee waati Muusichi callee dojachina'ona Yesuus waan giddaa kiceeqqi boonoshi beetee, 2Yesuusichi dabbeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o ee'a kishoona, ebi geto aacona afaalleyaani kishoona maayoon boonoshi maa beetee beeggiyeete. 3Fariseena'onaa bara Ayhudeena'o bullina qaabbaachina'ochi doyoon quyoyich ee'oochee xalloyich boonoshi kishoon aacona machataanoon maataacheete. 4Gabiyoochee wottaqqi Ayihudeena'ochi doyoochoomon machataanoon maataacheete. Wotta xoofoon, baaratoon, gafatoon, [qeenon] mayonaa eboshiyoomi boonoshi ceechi beeti meeti doyeena'o beetina'one. 5Ebich Fariseena'onaa Muusichi callee dojachina'ona Yesuusin "Ne dabbeena'o ee'a kishoona maayoon maabee, no qaabbachina'ochi doyoon boonoshi shaaddaa beeto amoyichiye? iqqi echaheete. 6Biyoo wochiqqi ishichiye:- "Isiyaasi hini maacoon xalloo shaahii beeti ittoshichon 'Hini asheena'o boonoshi noonoona taan oogii beetina'one; tunatee boonoshi mullo ta waanee oogaton wohone. Ashi doyoon Yeerichi qaaro tuniiqqi dojiibee, duuboon taach gooyinnaheete' iqqi bi kooritoomon bi keemmito ibarooniye. 8Ittoshi Yeerichi calloon qajiichii ashi doyoon ceechi beetotine" iye. 9Daakkiqqi ishichiye:- "Ittoshi doyoon ceechoyich Yeerichi calloon qeexxee kiin bechaachotine. 10Muusi 'Ne indeenaa ne nihoonon oogiibe!' wotta 'Bi indeen oohee bi nihoon naaggiyoo qitibe!' itone. 11Tunatee ittoshi ishichiyotine:- 'Ikka uro bi nihoon oohee bi indeen "Ittoshich ta immemmon Yeerich kichito taane; Yeerich yaafeetone" bi geti gaata, 12Hini uro bi nihoonaa bi indeenon dego qaawiyaache' ii beeto ittoshine. 13Ebichi gommona ittoshi dojii beeti doyoona Yeerichi qaaroon hoxeeto tuniihotine. Wotta ebiyoomi meeti mooyon tuniihotine" iye. 14Wotta Yesuusi asheena'on bi waan ceeggiqqi, "Ittoshi bulli ta waanee waayabote! Shalligibote! 15Ashi mulloochee kechii beetoalli ashoon ee'ii beeto, manjee beeti maayoochee ashoon ee'iiyemmo cir aalloone [. 16Illa waayaa beeti waajacho koniyolla waayabe]" iye. 17Aree hillooch Yesuusi asheena'o waanee bariqqi kexooch bi giyitoyee gub, bi dabbeena'o "Ebi shaahiyoo ama getone?" iqqi echaheete. 18Yesuusi wochiqqi, "Wotta ittoshi mulloochoo giyaacha? Manjee beeti maayo ashoon ee'iyee qayon ariyaachotina? 19Maayo ashi maacooch giyiqqi maach keyoyee damba, ashi mullooch giyaache" iye. Ebina Yesuusi maayo bulli xalloo tunoon arichiihe. 20Wotta Yesuusi ishichiye:- "Ashoon ee'ii beeto ashi mulloochee kechii beeti mooyone. 21Ashi mulloochee kechii beetina'o, gonda gaboo, yahoo, gaayo, wuxoo, 22Shunee mamo, hiriggoo, gondo, dawishoo, yeellii beeti kaayo, qanaato, naago, geecoo, shalligee shapoo, eboshine. 23Ebi ara gondo bulli ashi mulloochee kechiqqi ashoon ee'iihe" iye. 24Yesuusi aroochee tiyiqqi Xiroosi Katamee ga'ooch beeti shawooch hammii ikka kexooch giyiye. Arooch bi beemon asho koniyolla ariiyemmoyich shunaanoone; tunatee aashoon hakkaanoone. 25Bekkach yinno giishacha bi bushechi toommooch beeti ure Yesuusichon waayaqqa waa bi baatooch dihiyan. 26Biyoo Sooriyee Shawooch beeti Finqache, Giriikee noonoon yibbaataa beeti ureene. Areyoo Yesuusin "Ta bushechi toommoochee yinnoon yoohe!" iqqa qollahan. 27Tunatee Yesuusi wochiqqi, "Bushiisheena'ochi maayoon tiijiqqi kunaaneena'oyich dufo tato toonoone; bushiisheena'o shiichiree maa miyichibeete" iye. 28Ure wochiqqa, "Ishi ibaroone, ta Doonocho! tunatee kunaaneena'olla bushiisheena'o maa beeti madee baatooch oojiti ooyoon maciqqi maa beetina'one" iyan. 29Yesuusi ureyichi "Ne gettato tatoone. Ebich wottaree ne kexooch hambe! Yinno ne bushechi toommoochee tiyitone" iye. 30Bi kexooch hammaa bi shaggahee, bi bushechi toommoochee yinno tiyiichee qeenooch qeyaqqa beehan. 31Wotta Yesuusi Xiroosee shawooche kechii Sidoonee shawoona beshaqqi, aashira Katamoo gettee beeti shawoona Galiilee baharooch waahe. 32Arooba asheena'o bi waamo ullaa bi heciyoo tipati ikka uroon arooch Yesuus waan deebiqqi, "Ne kishoon hini uroochi shimbooch kotiibe!" iqqi qollaheete. 33Yesuusi uroon dofee asheena'ochi daggoochee ikka bad kichiqqi bi kishee yapharoon (yabaroon) uroochi waamooch giijiye. Wotta cudon kushitaqqi (kuujiiqqi) bi heciyoon shafahe. 34Kaama shimaaj ciinnii kachiqqi, "Eftahe!" iye. Ishi geto, "Qecheebe!" getone. 35Uroochi waamo bekkach qecheeqqi waayahe; bi heciyee tipo biichaqqi xallii yibbaatahe. 36Ebiyee gub, Yesuusi ara xaa'ooch beeti asheena'oyich "Konicholla qaariyaahotine!" iqqi gettiye. Tunatee boonoshich "Qaariyaahotine!" bi itoyee beshoon woriyeete. 37Ishin waayati asheena'o oogichii woriganaqqi, "Bullin gaawichitone; ulleena'o waayemmoyich, noona miimeena'o yibbaatemmoyich tunii beetone" iyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\