Maatiyoosi 16

1Ebiyee gub, Fariseena'onaa Saduuqeena'onoochee ikkikkeena'o Yesuusin muriciiya iqqi bi waan giddaqqi, "Eke shimaayoochee mallatoon nooch bekkiibe!" iqqi echaheete. 2Tunatee Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Xum woyimikka 'Shimaayoo ceellatone; amiyo dihaachemmone' iyotine; 3haree maaddoona 'Shimaayoo ceellaa qubatone; hanaach amiyo dihemmone' iyotine. shimaayoon ciinniqqi tunemmi mooyon ariyoon hakkiyotine; tunaballi yemeenee mallatoon beeggiqqi tunemmi mooyon ariyoon hakkaachotina? 4Hini yemeeneexi asheena'o gondeena'onaa Yeer waanee kechiqqi baroyich goyinnaa beetina'ona mallatoon beegoyich qaawii beetina'one; tunatee Yeeri keemachi Yoonaasichi toommooch bi bekkiiti mallatoyee bara mallatoon bekkiyaachemmone" iye. Ishichii bi itoyee gub arooch boonoshin dupiichii bara xaa'ooch hammiye. 5Yesuusichi dabbeena'o baharoyee beqach boonoshi kimmiyooba shohoon yeshaanoon battaheete. 6Yesuusi boonoshin "Fariseena'onaa Saduuqeena'onochi bukee shittoochee ittoshi qelloon quyabote!" iye. 7Aroochee boonoshinaa boonoshina "Koshon yeshaano no qajatoyich shaahiye bi gettii beeto" iqqi yibbaataheete. 8Yesuusi boonoshi gaboon ariiqqi ishichiye:- "Hini ittoshi mulloon ta toommooch too'iyaaneena'ote! 'Kosho nooch aallatoyich shaahiye' iqqi amoyichiye ittoshi yibbaataa beeto? 9And beddaahee ittoshi mullooch giyaacha? Uucha xekee koshon uucha huma ashich tiichaa ta qoodiyooba, echati kochi ooyoon ambicha mokkoon ittoshi tiijito gaata shalligaachotina? 10Wotta shabaatta xekee koshon awudda humeena'oyich tiichaa ta qoodiyooba, echati kochi ooyoon ambicha mokkoon ittoshi tiijito gaata shalligaachotina? 11'Fariseena'onaa Saduuqeena'onochi bukee shittoochee ittoshi qelloon quyabote!' iqqa ta gettato kochichon toonoone. Ebin aabichiqqi shalligaachotine?" iye. 12Arooba Yesuusi gettito, Fariseena'onaa Saduuqeena'ona dojii beeti mooyonalli, "Kochi bukee shittoochee ittoshi qelloon quyabote!" iqqi bi getti qayo bat boonoshi mullooch giyiye. 13Yesuusi Filipphoosi Qeshaari Kataamee ga'ooch beeti shawooch shaggiqqi tiyii bi dabbeena'on "Asheena'o ashi bushoo taan konine ii beeteete?" iqqi echahe. 14Boonoshiyoo "Ikkikkeena'o 'Hini Aacona Afaallachi Yowannisine', echeena'o 'Eliyaasine', echeena'o wotta 'Erimiyaasine oohee wonna Yeerichi qaaroon keemmii beetina'oochee ikkoone' ii beetina'one" iyeete. 15Biyoo "Ittshoyoochi taan konine ii beetotine?" iye. 16Simoon Pheexiroosi tiyiqqi, "Ne Kiristoosi, beeyachi Yeerichi Bushoo neene" iye. 17Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Yoonichi bushoo Simoono! Ebin neech bekkiito shimaayooch beeti ta nihoalli asho toonoone; ebichi diireeto neene. 18Tawoo neech gettoye; ne shigo Pheexiroosine; hini xaqqee toommooch ta dabbeena'ochi ikkittinoon neechemmo taane; qitee giidolla bi tunatee, hini ikkittioon niriyoon hakkaachemmone. 19shimaaji taatittinee kellee qulifoon neech immemmo taane; shawoochaa ne cuchati mooyo bulli shimaayoochaa cucheeto tunemmone; shawoochaa ne biichati mooyo bulli shimaayoochaa biicheeto tunemmone" iye. 20Arooba bi dabbeena'oyich "Ta Kiristoosi ta tunoon konicholla gettaahotine!" iqqi gettiye. 21Aroobee aabooba Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiqqi getooch giyiye; "Yerusalem hamo taach qaawiihe; aroochaa shawee geeneena'o, qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'onochi kishoochee wodda xuuxoon beeggemmo taane; taan wuxiiyemmina'one. Tunaballi keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri taan kichemmone" iye. 22Aarooba Pheexiroosi Yesuusin ikka bad wochiqqi, "Yeeri ebin ne waanee wokkiibe; cir ebin Yeeri ne toommooch bechaaye" iqqi noggaa kaarahe. 23Tunatee bekkach Yesuusi guuddii wottaqqi Pheexiroosin "Hini sheexaanoocho! Ta waanee wohe! Taach xugo tunato neene. Ashichonalli, Yeerichon gabaachine" iqqi gettiye. 24Arooba wotta Yesuusi daakkiqqi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Bi kasheen qitoochee wodiyoyich shunnii beeto bulli muccemmone; tunaballi taacha iqqi bi kasheen mucammo bulli danemmone. Taan dabboon shunniyo koniyolla bi tuna gaata, bi qelloon nookkabe; aree hillooch ta yooddeeyemmi masqaloon ta shaaggemmoomon, bi yooddeeyemmi masqaloon shaagiree taan dabbibe. 26Wotta 'Asho taane' ito, shawee toommooch beeto bullin biicho tuniichii bi kasheen bi mucca gaata, amoon biich hallehe? Asho bi kasheen wochiqqi danoyich amoon qoco hakkehe? 27Ashi bushoo ta, ta nihoochi oogee yiiroona bi maraakeena'ona tookki katinoon woyemmo taane; arooba bullich bi shuuni shuunoomon immemmo taane. 28Ibaroon ittoshich gettoye; hiniich neexaa beetina'oochee ikkikkeena'o ashi bushoo ta, taataqqa ta waatee boonoshi beegimmi wottoon, qitaachemmina'o beetina'one" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\