Maatiyoosi 2

1Heroodisi Yihudee Shawooch taataqqi bi beetee, ara shawooch beeti Beet Lehemi Katamooch Yesuusi shiijahe. Arooba xojanee Hiddachina'o aabi keyoochee Yerusalem waaqqi, 2"Katinoon shiijati Ayihudeena'ochi taatoo aabiichiye? Bi xojanoon aabi keyoochaa beeggaqqa, biich goyinniya waato noone" iyeete. 3Taatoo Heroodisi ishin waayaqqi keqqiye; wotta Yerusalem beetina'o bulliyoo keqqiyeete. 4Aroochee Heroodisi qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'onon kiciqqi, " 'Kiristoosi shiijemmone' getteeto, aabiichiye? iqqi echahe. 5Boonoshiyoo ishichiyeete:- "Yihudee Shawooch beeti Beet Lehemiye; 'Hini Yihudee Shawooch beeti Beet Lehemi asheena'ote; ta asheena'o Isra'eeleena'on quyemmi woraafo ittoshi daggoochee kechemmone; ebich Yihudee Shawooch beeti katameena'oyee ittoshi katamo cir shapaachemmone' iqqi Yeeri gettiton keemacho kooritone" iyeete. 7Ebiyee gub, Heroodisi xojanee Hiddachina'on aashoona ceeggiiqqi xojano bekkati aaboon boonoshi waanee manjii echaa waayahe. 8Aroochee boonoshin Beet Lehem ishichiqqi daachiihe:- "Hamiree bushoo beeti xaa'oon nibboona qaawibote! Ittoshi dana gaata, waaree taach getote! Tawoo hamiree biich goyinnemmo taane" iye. 9Boonoshiyoo ishin taatoo waanee boonoshi waayatoyee gub, tiyiqqi hammiyeete. Ebiyee aaf aabi keyoochaa boonoshi beeggiti xojanoon wochinnoon beeggiqqi oogichii emiriyeete; boonoshich bekkaabee gaggaroo beeti xaa'ooch waa bi neexammi wottoon boonoshin yaabii beehe. 11Ara kexooch giyiqqi bi indee Maariyaminna tookkii beeti gaggara bushoon beeggiyeete. Yittiqqinoo biich goyinnaheete; boonoshi gilgiloon qechiqqi aachoon, ixaanoonaa haraboonon kichii immiyeete. 12Ebiyee gub, Yeeri gumona "Wottaree Heroodis waan hammaahotine!" iqqi bi gettitoyich, bara gommona boonoshi shawooch wottaqqi hammiyeete. 13Xojanee Hiddachina'o boonoshi hammitoyee gub, Doono Yeerichi maraakoo gumona danaqqi, Yooseefin "Heroodisi hini gaggara bushoon wuxiyoyich bi ginachina'ona qaawiiya ii beetone; ebich tiyiree gaggaroonaa bi indeenon yeshiree, Gibicee Shawooch maxxabe! Neech wochiqqa ta gettammi wottoon, arooch kotabe!" iye. 14Ebina Yooseefi tiyii gaggaroonaa bi indeenon yechiqqi, xumoona Gibicee Shawooch maxxahe; 15Heroodisi qitimmi wottoon arooch kotahe. Ebi tunato, Doono Yeeri keemachochi noonoona, "Ta Bushoon Gibicee Shawoochee ceeggahoye" iqqi bi gettito ceennemmoyichiye. 16Yooseefi hammitoyee gub, Heroodisi xojanee Hiddachina'o biin dachoon ariiqqi oogichii kaarahe; xojanee Hiddachina'on manjii bi echaa waayati aaboon shalligiqqi, "Beet Lehemi Katamoonaa bi katinoonooch shiijati, gutta natonaa gutta natoyee deshina tunati gaggara anaami bushiisheena'on wuxibote!" iqqi bi ginachina'on daachiihe. Hini ara ginachina'o hammiqqi, anaami bushiisheena'o bullin wuxiyeete. 17Arooba Yeeri keemachi Erimiyaasina "Eefonaa wodda bunnee qaaroona Raami Katamooch waayeehe; Raaheeli bi bushiishoyich eepahane; Bi bushiisheena'o qititoyich, goggoon hakkaaneene" iqqi bi gettito ceenniye. 19Heroodisi qititoyee gub, Doono Yeerichi maraakoo Gibicee Shawoochaa gumona Yooseefina danaqqi, 20"Bushoon wuxiya qaawitina'o qititina'one. Ebich tibe! Bushoonaa bi indeenon yeshiree Isra'eelee Shawooch wottaree hambe!" iye. 21Ebich Yooseefi tiyii bushoonaa bi indeenon yechiqqi Isra'eelee Shawooch wottaa hammiye. 22Arikiloosi bi nihoo Heroodisichi keroon Yihudee Shawooch bi taatoon waayaqqi, arooch hamon shattiye; "Yihudee Shawooch hammahine!" immi gumon beeggiqqi Galiilee Shawooch hammii, 23Naazireeti katamooch kotahe. Ebich Yeeri keemachina'ona "Kiristoosi Naazireetacho getteeyemmone" iqqi bi gettito ceenniye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\