Maatiyoosi 28

1Shambatoo beshatoyee gub batti batti shabaatee aabo, ebiyoo oogi shambatee maaddoona aabe kechahee, Magidalachi Maariyaminaa guttinnee Maariyamina opoon beegga maasho beetooch hammiyeete. 2Diqqoona oogati shawee qewo tunahe; Doono Yeerichi maraakoo shimaayoochee kindiqqi xaqqoon maashee opee kellochee gedirikkiqqi aree toommooch kotahe. 3Maraakoochi aafo xeeyoochoomon phaqqi beeto, bi tahati taho kecho naccoomon naccoone. 4Maashee opoon quyaa beeti ginachina'o maraakoon beeggiqqi oogichii boonoshi keqqitoyich qewaheete; qititi ashoonoo shaahiyeete. 5Hini ara maraakoo genneena'oyich ishichiye:- "Haanoshite! Shattaahotine! Yoodee qititi Yesuusin ittoshi qaawoon arii beeto taane. 6Bi noonoona bi gettitoomon Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichitone; hiniich aalloone. Bi cahoo qeyiti xaa'oon waaree beegote! 7Andoo kaata hiniichee hamiree, 'Qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri biin kichitone; ebiyoche, Galiilla ittoshiyee shiichiree hammemmone; aroochaa biin beeggemmo ittoshine' getiree bi dabbeena'oyich getote! Ta waato ebin gettaniye" iye. 8Genneena'oo boonoshi shattitee, oogichii emiriibee afaafinoona opee xaa'oochee tiyiqqi Yesuusi dabbeena'oyich getta wocaheete. 9Wocona hammii boonoshi beetee, diqqoona Yesuusi boonoshina danaqqi boonoshin diggiihe. Boonoshiyoo giddaa bi baatoon yechiqqi biich goyinnaheete. 10Aroochee Yesuusi "Shattaahotine! Hamiree, 'Galiila beshabote!' getiree ta maneena'oyich getote! Aroochaa taan beeggemmina'one" iye. 11Genneena'o hamooch boonoshi beetee, opoon quyaa beeti ginachina'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yerusalem waaqqi tunato bullin qeesheena'ochi ukkureena'oyich gettiyeete. 12Boonoshiyoo shawee geeneena'ona tookkii kicee echeeqqi ginee naayina'oyich wodda gijoon immiqqi, 13" 'Tokkatooch no beetee, bi dabbeena'o xumoona waaqqi gaajii daammiyeete' getote! 14Ishi iraashoo Phelaaxoosich waayee gaata, gondo ittoshicho tunee qayon no gettemmo noone; ittoshi toommooch iritoo waataachemmoyich tuniiyemmo noone" iyeete. 15Ginachina'oo gijoon deqqiqqi qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'ona gettiti mooyo bullin ceechiyeete. Ebiyoo Ayihudeena'o waan hanaach beddaahee yibbaatee beetone. 16Ebiyee gub, aaraa ikka Yesuusichi dabbeena'o bi gettiti Galiilee Shawooch beeti gepooch hammiyeete. 17Aroochaa biin beeggiqqi goyinnaheete; tunaballi boonoshi daggoochee ikkikkeena'o "Hini Yesuusi toonoone" iqqi shaammiyeete. 18Yesuusi boonoshi waan giddaqqi boonoshich ishichii gettiye:- "Yeeri shawoonaa shimaayoonooch beetina'o bullichi toommooch taan ukkuriitone. 19Illa tiyiree hambote! Aagateena'o bulliich beetina'on nihoo Yeeri, bushoo taannaa Yaafa Ayaanoonochi shigoona aacona afaalloonaa 'Tuniibote!' iqqa ittoshich ta gettato bullin boonoshich dojoona ta dabbeena'on tuniibote! Illa yemeenee ciirooch beddaahee bulli araddoon ta ittoshina tookkii beeto taane" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\