Maatiyoosi 3

1Ebiyee gub, Aacona Afaallachi Yowannisi Yihudee Barahooch waaqqi, "Shimaaji taatittinee ittoshi kellooch shaggatine; ebich axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote!" iqqi getooch giyiye. 3Keemachi Isiyaasina " 'Doonochi gommon qanniibote! Bi woratoonoo kaachi qaxabote!' iibee barahoochaa cookii beeti ashi qaaro" getteeto hinine. 4Yowannisi gaallechi eexoochee shipeeti tahoon tahaa beehe; wotta gooqqoochee shuuneeti shachoon cuyaa beehe; bi maayoo gechoonaa bobbiyee eeyonaniye. 5Arooba Yerusaleminaa Yihudee Shawoonooch, Yooridanoosi Aachi guudoona beeti shawoochoo beetina'o bulli bi waan conjiqqi waa beeheete; 6Boonoshi axaaxoon boonoshi aannee, Yooridanoosi Aacoochaa boonoshin Yowannisi afaallii beehe. 7Tunaballi Fariseena'onaa Saduqeena'onochi daggoochee meeti asheena'o aacona afaalleyoyich bi waan boonoshi womon Yowannisi beeggiqqi, boonoshich ishichiye:- "Hini xekarechi bushiisheena'ote! Yeer waanee kindemmi kaaree shiixxoochee ittoshi wokkemmoyich, konine ittoshich gettito? 8Illa axaaxee gommoochee Yeer waan ittoshi wottoon bekkii beeti shuunoon shuunabote! 9Wotta ittoshinaa ittoshina 'Abrahamichi bushiishoo noone' getiree yebaniyaahotine! Ittoshich getana; hini shawee toommooch beeti xaqqeena'oochee Yeeri Abrahamich bushiishoon halloon hakkiye. 10Andoo asho gonda mixon cammona waaxxii bi aalliyoomon, Yeeri biich de'a getaaneena'on waaxiree aalliiya qannitone. Illa asho de'a aafoon aafataani mixo bullin kuxxiqqi qaaqqee daggooch bi dufoomon, Yeeriyoo boonoshin ebiyoomon dupemmone. 11"Tawoo axaaxee gommoochee Yeerichi gommooch ittoshi wottoon bekkiyoyich, ittoshin aacona afaallii beeto taane; tunaballi bi caammoonolla shaagoyich ta beddaano ta hillooch waa beeto, tayee beshi kupphoone; aroo Yaafa Ayaanoonaa qaaqqoona ittoshin afaallemmone. 12Maayoon yoopii beeti yoopo bi kishoochiye; maayo bullin yoopiree xalliiyemmone; ara yoopee xallati teepphoon bi gotooch giddemmone; tunaballi echati guudo bullin tahaani qaaqqoona michemmone" iye. 13Arooba Yesuusi Yowannisina aacona afaalleyoyich, Galiilee Shawoochee Yooridanoosi Aacooch waahe. 14Tunaballi Yowannisi "Neenna afaalleyoo taach qaawiihalli, aabichiqqa taanna afaalleeya ta waan ne waane?" iqqi bajiye. 15Yesuusiyoo wochiqqi, "And qaje gettaaye! Ebin tuniyoona Yeerichi aafooch kaamo tunato bullin shuuno nooch qaawiihe" iye. Arooba Yowannisi "Tunabe" iye. 16Yesuusi aacona bi afaalleetoyee gub, aacoochee bekkach bi kechiyee, shimaayoo [biichoo] qecheehe; aroochee Yeerichi Ayaano bi ashittinee hallo uggeechoomon tunaqqi, bi toommooch kindii kotoon beeggiye. 17Wotta shimaayoochee "Biinna ta emiriti, ta shuni bushoo hinine" ii beeti qaaro waayeehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\