Filipphisiyoosi 2

1Kiristoosina tookkii ittoshich beeti ikkittinoona kupphaa beeto ittoshine; bi shunoo ittoshin goggii beetone; bi Ayaanoo ittoshin kupphii beetone; ittoshinaa ittoshina shoodee beeto ittoshine; ariqqee beetoo ittoshine. 2Illa ta emiroon ceechibote! Ikka gaboona ikkottabote! Ikka shuno, ikka kasho, ikka mullo ittoshich beebe. 3Beshi bekkiya getiree oohee duuba naadoon daniya getiree ikka mooyonolla tuniyaahotine! Tunaballi bi ikki ikkoo bi qelloon giishiyoona "Ta manoo tayee gaawiye" getiree gabibe. 4Bi ikki ikkoo bi manoyich gaaccemmi mooyonalli bi qellich gaaccemmi mooyon baach gabaaye. 5Kiristoos Yesuusi tuniitoomon ittoshiyoo wotta ebiyoomon tuniibote! 6Biyoo Yeerichi shaahoona beebee, Yeerina tookkii tato tunaqqi echoon shunaanoone; 7tunatee bi qelloon shokko tuniihe; guuchi mallatoon yechiqqi ashi shaahoon tunahe. Ashi shaahoona danaqqi ashoomon tunahe; 8bi qelloon giishiihe; bi qelloon giishiiqqi qitooch beddaahee, ebiyoo masqalee toommooch yooddeeqqi qitooch beddaahee, Yeerich de'a iye. 9Ebich wotta Yeeri beshiiqqi beshaa beshoon biin oogiihe; oogoyee beshiti oogoon biich immiye; 10ebin bi immito, shimaayoonaa shawoonooch, shawoyee deshoo beeto bulli Yesuusin oogiyoyich bi guratemmonaa 11heciyoo bulli Nihoo Yeerin oogiyoyich Yesuus Kiristoosi Doono bi tunoon bi miixemmonoyichiye. 12Gaawa bi daaggoon ittoshi qaawemmoyich, ara bi daaggoonoo ittoshi ceechemmoyich, bulli araddoon ittoshina shuunaa beeto Yeerine. Ebich shunnati ta maneena'ote! Bulli araddoon ta ciicoyich ittoshi de'a itoomon, ittoshina tookkii ta beetee baach tunataanoon beshoon and ittoshi waanee ta wohi beetee, ta ciicoyich de'a getote! Ittoshi danati wodoon giishacheenolla shapiyaanoon Yeerich diireeton tunaree Yeerin oogiibee kuppharee shuunabote! 14Gondoona xummoona tunati shiijaroochi daggooch qoonaallo, diqqo, oonaalli xalla Yeerichi bushiishoo ittoshi tunemmoyich, guruuxaanoon, hayataanoon bulli mooyon tuniibote! Kashoon immii beeti Yeerichi qaaroon boonoshi daggooch getibee hini shawee toommooch xojanoochoomon bekkemmo ittoshine. Ebich ta woconaa ta aayona duubo bi tunee qayo Kiristoosi wottaqqi bi waahooba taach geecco tunemmone. 17Ittoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iiqqi biich ittoshi deejii beeti deejee toommooch daakkeeqqa ta deejeeto gaatolla emiriyoye; ittoshina tookkii emirito taane. 18Ittoshiyoo wotta ebiyoomon emiribote! Taana tookkishoo emiribote! 19Ittoshi beemo amoomo gaata waayaree ta emiremmoyich, Doono Yesuusichi daaggoo tuna gaata, Ximootiyoosin ittoshi waan kaata wocha ta daachiiyemmoyich gibanaa beeto taane. 20Ta gabooch beetonaa ta maacee mooyon qoodeyoona ittoshichi beemoyich xalla mulloona gabii beeto biinoomi bara asho koniyolla taach aalloone. 21Bulliyoo boonoshi qelli qellichon baachiye boonoshi gabii beeto; Kiristoos Yesuusichon toonoone. 22Tunaballi bi gibaneeto bi tuno manjitone. Bushoo bi nihoyich aajii bi shuunoomon taanna tookkii mishiraachee qaaree shuunoon aabichiqqi bi shuunato gaata arii beeto ittoshine. 23Illa ta mooyo nalleetee ta biicheyoonaa ta biicheyee qayonon ariichi bekkach biin ittoshi waan wocha ta daachiiyemmoyich gibanaa beeto taane. 24Doono Yesuusichi daaggoo tuna gaata, ta ta qelloona ittoshi waan kaata woyemmo ta tunoon gibanaa beeto taane. 25Taach manoo, taanna tookkii Kiristoosichi shuunoon shuunoona ginee naayoomo tunati, ittoshi waanee wocheeqqi waa taan gaachaa beeti Efiroodiyoosin ittoshi waan daachiyo qaawii beeti mooyo bi tunoon gabito taane. 26Ebiyoo ittoshin oogichii bi sharaataa beetoyichiye; wotta bi biiyoon ittoshi waayatoyich keqqi ayinii bi beetoyichiye. 27Ibaroone; biiyaqqi qitooch bedditone; tunaballi Yeeri biin ariqqaa gaachatone. Ta ayinee toommooch ayinoo daakkeyaachemmoyich taacha iqqinalli bi ikketoyicha iqqi toonoone Yeeri biin ariqqaa bi gaachato. 28Illa wochinnoon biin beegiree ittoshi emiremmoyich, taachoo ta ayinoo kettemmoyich, kaataree ittoshi waan daachiiyemmo taane. 29Taan gaachoon ittoshi hakkaani aabooch taach shapiti mooyon ceechoona bi kashoonolla aaxxiyaanoon Kiristoosichi shuunoyich qitoyich beddaahee yaadii kuxxitone. Ebich ceeni emiroona Doono Yesuusicha getiree biin iibbiibote! Biinoomo tunati bareena'onoo oogiibote!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\