Filimooni 1

1Kiristoos Yesuusichi qaaroon ta geti naboona cuchati Phawuloosi, no shunnaa beetonaa noonna tookkii Kiristoosich maddii beeti Filimoonich, ne kexooch kicee beeti kittinnee guuphoyich, no manee Afiyabich, noonna tookkii Kiristoosichi shuunoona ginee naayoomo tunati Akiphich, no Nihoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosinochi wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. No manoo Ximootiyoosiyoo tookkii ittoshin diggiitone. 4Shunnati ta manoo Filimoono! Yeerina yaafeeti asheena'o bullin ne shunonaa Doono Yesuusichi toommooch mullee too'iyoona ne manjoonon waayaqqa corootoona neen gabiibee ta Nuggushoo Yeerin gallataa beeto taane. 6Kiristoosina tookkii nooch beeti ikkittinee naboona Yeeri nooch immiti gaawa mooyo bullin ne shalligemmoyich, wotta Yesuus Kiristoosichi toommooch ne mullee too'iyoona, noonnaa neennochi ikkittino Kiristoos Yesuusich aafoon bi aafemmoyich Yeerin qollaa beeto taane. 7Shunnati ta manoocho! Yeerichi asheena'o mulloon kashiito neene. Ebich Yeerichi asheena'on eechii ne shunnaa beetoyich ne shunoona oogichii emirito taane; oogatonoo goggato taane. 8Ebi shaahoon Yeerichi asheena'on ne shunnaa beetoyich, Yeeri ne waanee qaawii beeti mooyon neech getoyich Kiristoosichi gommona amoomon wodda aafee kuppho taach bi beeteenolla, 9geeno tunati ta Phawuloosi Kiristoosichi gumbacho, andoo wotta Kiristoos Yesuusichi qaaroon ta getti naboona cuchato, neen ta shunnaa beetoyich neen qollahoye. 10Hini cuyee kexooch cuchaqqa beebee, Kiristoosichi qaaree gommona taach bushoo tunati Anaasimoosichon neen qollaa beeto taane. 11Ebiyee aaf neech gaacaanoone; tunaballi and ne ikketoyich baach tunataanoon, taachoo wotta gaaccemmone. 12And biin ne waan daachii beeto taane. Ta kashoona tachiqqaaniye biin ta shunnaa beeto. 13Tawoo mishiraachee qaaroon ta geti naboona cuchaqqa ta beetee, ne qoodoon taan bi gaachemmoyich ta waan biin echiyoon ta shunnateenolla, 14ne ariqqittino ne daaggoonalli bi tunemmo, giidoona bi tunataachemmoyich ne daaggaanoon amoonolla tuniyoon qaawaano taane. 15Anaasimoosi giishacha aaboyich baach ne waanee baritone. Ebin bi tunato, wochinnoon wottaree bulli yemeenoon neenna tookki bi beeyemmoyich shaahiye. 16Illa ebiyee bek neech guunoomon baach tunataache; tunaballi Doono Yesuusina tookkii taach beeti ikkittinoona shunnati manoon taach bi tunatoyeena, neechochi guunoyee beshoon shunnati manoon amoyich tunataache? 17Illa taan nuuchoomon tuniiqqa ne ciini gaata, taan tuniiree ne kexooch biin giijibe! 18Neen bi xuqqiti amashee mooyolla bi bee gaata, oohee bi toommooch hiishoo bee gaata, ebin ta toommooch dufe! 19"Ta Phawuloosi, ta neech qoccemmo taane" iqqa ta kishoona koorito taane; ebiyee damba taach Kiristoosin ne danati kashee hiishoo ne toommooch beetone getaache. 20Ebich ta manoocho! Doono Yesuusicha getiree ne ariqqemmo tunabe. Kiristoosicha getiree ta mulloon kashiibe! 21Ta gettatoyee beshoon tuniiyemmo ne tunoon ariiqqa de'a ne gettemmonoo gibanaqqa koorii beeto taane. 22Ebichi toommooch ta daakkemmo wotta ta kashemmi kexonoo taach qanniibe! Yeeri ittoshi qollati qolloon waayaree ittoshi waan taan wochi daachiiyemmo bi tunoon gibanaa beeto taane. 23Kiristoos Yesuusichi naboona cuyee kexooch taanna tookkii cucheeqqi beeti Ephaafiri neen diggiitone. 24Ebiyoomon wotta taanna tookkii shuunnaa beeti Maariqoosi, Asxiroosi, Deemaasinaa Luqaasina neen diggiitina'one. 25No Doono Yesuus Kiristoosichi wojoo ittoshina tookki tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\