Yowannisich Bekkati Yaa'oo 10

1Aroyee gub bara giidachi maraakoo quboon tahaqqi, shimaayoochee kindii bi beetee beeggo; bi shimbooch ximbatoo beetone; bi aafoochaa aabeechoomon aaxxaa beetone; bi baatoo qaaqqee aaxxee conjoomone. 2Gaxxeeti giishacha macaafeen bi kishooch yechitone; bi qanna baatoon baharee aachi toommooch, bi yoocha baatoonoo shawee toommooch geddiye. 3Daaharoochoomon oogati qaaroona ciddiye; bi ciddiyee, shabaatta xeeyo xeejiye. 4Shabaatta xeeyo xeejiyee, ta waayati mooyon kooriya iyo; tunaballi shimaayoochee "Shabaatta xeeyo xeeyee getteeti mooyon gaxxiyaahine! Mooyonoo kooriyaahine!" immi qaaroon waayaho. 5Ikka bi baatoon baharee aachi toommooch, ikka bi baatoonoo shawee toommooch geddiqqi bi beetee ta beeggati maraakoo bi qanna kishoon shimaaj kaama wochii yaggiye; 6Shimaayoonaa bi daggooch beetina'onon, shawoonaa bi daggooch beetina'onon, baharoonaa bi daggooch beetina'onon halliti, bulli yemeenoon Beeyachona wogaqqi, "Yeeri tuniiya bi gabiton ceechoyich yagaachemmon; 7shabaatinnee maraakoo tiroon bi hugee qaaro waayeehooba, Yeeri bi maddachi keemachina'oyich bi gettiti wochoomon, bi gabiti bi maacee mooyo ceennemmone" iye. 8Shimaayoochee ta waayati qaaro wochinnoon taach "Hamiree ikka bi baatoon baharee aachi toommooch, ikka bi baatoonoo shawee toommooch geddiqqi neexati maraakoochi kishooch beeti gaxxeeti macaafeen dee!" ii bi getee waayaho. 9Maraakoo waanoo hammaqqa, "Giishacha macaafeen taach imbe!" iyo. Biyoo "Daamiree mame! Ne maacee daggoochaa caammemmine; tunaballi ne kookkoochaa eeyochoomon nooccemmine" iye. 10Maraakoochi kishoochee ebi giishacha macaafeen daammaqqa maaho; ta kookkoochaa eeyochoomon nooccahan; tunaballi ta maatoyee gub ta maacee daggoochaa caammahan. 11Ebiyee gub, "Meeti ashi yareena'ochon, aagateena'ochon, bari bara noonoona yibbaataa beeti asheena'ochonaa taateena'ochonon wochinnoon keemoon keemmemmo neene" getteeho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\