Yowannisich Bekkati Yaa'oo 11

1Genja gumboon shaahii beeti qellaayee gumbo taach immahe; Yeeriyoo taach ishichiye:- "Ta yaafee kexonaa deejee xaa'oonon qellaayibe! Arooch goyinnaa beetina'onoo haddibe! 2Yaafee kexoyee maach beeti borittoo taan ariyaani aagateena'oyich immato bi tunatoyich qaye! Qellaayiyaahine! Boonoshiyoo aabbaa gutta aganoon yaafee katamee Yerusalemin neexi hajemmina'one. 3Gutta ta keemachina'on wocha deejemmo taane; boonoshiyoo muushanee tahoon taharee ebi ara ikka humaa gutta ballaa shicha qemon ta wochoon gettemmina'one" iye. 4Ebi gutta keemachina'o shawoo bullichi Doono tunati Yeerichi aafooch neexaa beeti gutta zayitee mixina'onaa gutta maqirajeena'onaniye. 5Asho koniyolla boonoshi toommooch gondoon halliya bi geti gaata, boonoshi kookkoochee qaaqqoo kechemmone; boonoshi shixachina'onoo michi aalliiyemmone; asho koniyolla boonoshi toommooch gondoon halliya bi geti gaata, ebiyoomi gommona qitoo biich echataanoone. 6Hini ara Yeerichi keemachina'o Yeerichi wochoon boonoshi gettii beeti aabooba, "Amiyo dihaaye" iqqi shimaayoon hicoyich hakkoo boonoshich beetone; boonoshi shunnitoomon boonoshi qaawimmi araddoo bullin aacon damoon tuniyoyich, shawee toommooch beetina'onoo naxo bullina shooddiyoyich hakkoo boonoshich beetone. 7Yeerichi wochoon gettii boonoshi ciichitoyee gub opee hoonoochee kechemmi cooxo boonoshina koyemmone; boonoshin koyi wochemmone; wuxishoo gettemmone. 8Boonoshi dubanoo boonoshi Doono yooddati ooga katamee daggeexi gommooch qeyemmone; ebi ara katamee geto, ayaanee yibbaatoochaa, Sodoomi oohee Gibici getteetine. 9Ashi yaroochee, yoodoochee, bari bara noonoona yibbaataa beeti asheena'onaa aagateena'onoochee tunati asheena'o keeja qemonaa qatonon ebi boonoshi dubanoon ciinnemmina'one; ara dubanoo bi duukkeeyemmoyich daaggaachemmina'one. 10Ebi gutta keemachina'o shawee toommooch beeti asheena'on boonoshi xuuxii beetoyich, shawee toommooch beeti asheena'o ebi keemachina'o qititoyich, oogaton emiremmina'one; gifiroon gedii maabee, boonoshinaa boonoshina ikkoo baroyich emiree wojoon daachiiyemmone. 11Keeja qemonaa qatonoyee gub Yeer waanee tunati kashee hiinno ebi keemachina'ochi dubanooch giyiye; kashachon tunaqqi boonoshi hajee baatoona neexaheete; boonoshinoo beeggitina'o keqqoona qitiyeete. 12Arooba hini ara keemachina'o "Hach keyote!" immi ooga qaaroon shimaayoochee waayaheete; boonoshi shixachina'o ciinnii beetee, quboona shimaaj kechiyeete. 13Bekkach oogati shawee qewo tunahe; ara katameexi kexina'ochi daggoochee aashira kisheexi ikka kishoo dihiye; ebi shawee qewoona shabaatta huma asheena'o qitiyeete; echatina'oo keqqoona qewaheete; shimaaj beeti Nuggushoo Yeerin oogiiheete. 14Gutta shattiiti mooyo beshatone; illa ebiyee gub, shatti giirii beeti keejinnee mooyo kaata woyemmone; 15Shabaattinnee maraakoo tiroon huggiye; shimaayoochaa "Shawee toommeexi taatittino bulli no Doono Yeericho, bi kaacciti Kiristoosicho tunatone; bulli yemeenoon taatemmone" ii beeti ooga qaaroon waayaho. 16Boonoshi qeeni qeenooch kotati hiyaa awudda geeneena'o Yeerichi aafooch baroona guufaqqi biich goyinnaabee, 17ishichiyeete:- "And beeti, aafoo beeti, Beshi Hakkachi Nuggushoo Doono Yeero! Ooga ne giidoon yechaqqa ne taatatoyich neen gallatahone. 18Aagateena'oo oogichii kaaraheete; ne kaaree shiixxee yemeeno, qititina'ochi toommooch ne nallemmi yemeeno shaggitone; neech maddii beeti ne keemachina'onaa ne shigoon oogii beeti yaafeena'onoyich, gishiisheena'onaa ogoogeena'onoyich boonoshi shuunee gatiyoon ne qoccemmi, shawee toommooch beeti asheena'on wuxii beetina'onoo wuxi ne aalliiyemmi yemeeno shaggitone" iyeete. 19Shimaaj beeti Yeerichi yaafa kexo qecheehe; Yeerichi wogee taabootoo ebi yaafa bi kexoochaa bekkahe; xeeyee phaqqoo, ooga qaaroonaa xeeyee qaaroona, shawee qewoonaa giidachi badaroona tunahe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\