Yowannisich Bekkati Yaa'oo 12

1Arooba oogaton woriganikkiti mooyo shimaayooch bekkahe; aabeen tahaqqa aganeen bi baatee dechiich geddaa, aaraa gutta xojanachi gubbichoon bi qellooch ukati ikka ure beehan. 2Biyoo yeqqafachine; shiya maaxoo biin maatee iriteeqqa bunnahan. 3Bara woriganikkiti mooyo shimaayooch bekkahe; shabaatta qelloonaa aashira qaroona, bi qellee haddoona gishiishi shabaatta gubbichoo beeti ooga ceella daraboo beehe. 4Bi ceeroona shimaaji xojaneena'ochi daggoochee keeja beereexi ikka beeroon geechii shawooch kindiihe. Hini ara daraboo ure bi shiyi gaata shiijammi bushoon maaya iqqi bi aafooch neexahe. 5Aagateena'o bullin xuuree gumboona hajemmi bushoon shiyahan; bushoonoo Yeerichi maraakoo tiijiqqi Yeerinaa Yeerichi taatee qeenona beetooch daammiye. 6Ureyoo ikka humaa gutta ballaa shicha qemon aroochaa gufiree boonoshi shiimemmoyich, Yeeri qanniiti xaa'oo barahooch aashahan. 7Aroyee gub shimaaji taatee xaa'ooch ginee koyo tunahe; maraakoo Mika'eelinaa bi yeshi maraakeena'ona daraboonaa bi hilleexi bara maraakeena'ona tookkii koyaheete. 8Daraboon kochii wochiyeete; aroyee gub shimaaji taatee xaa'ooch daraboonaa bi hilleexi maraakeena'onoyich xaa'oo danataanoone. 9Ebich shawee toommooch beeti, asheena'o bullin muriccii beeti Daabiloosi oohee Sheexaanoo getteeti ooga daraboo, biyoo wonnee dingaro, shawee toommooch dupahe; bi hilleexi maraakkeena'oo biina tookkii dupaheete. 10Oogati qaaro shimaaji taatee xaa'oochaa ishichii beeton waayaho:- "And no Nuggushoo Yeeri bi asheena'on wodiitone; ooga bi giidoon bekkiibee taatemmone; bi kaacciti Kiristoosiyoo tiyi bullin hajemmone; no Nuggushoo Yeerichi aafoochaa araddoonaa xumoonon no maneena'on taggaa beeti taggacho shimaayoochee dupatone. 11Boonoshiyoo deejeeti Bagoochi damoonaa boonoshi miixati Yeerichi qaaree naboona biin kochii wochiyeete; qitooch beddaaheenolla boonoshi kashoon aaxxiyaaneena'one. 12Shimaayoonaa bi daggoonooch beetina'ote! Emiribote! Shawoonaa baharoonooch beetina'ote! Ittoshich woowo! Daabiloosi giishacha aabo baach biich echato tunoon ariiqqi oogati kaaroona ittoshi waan kinditone" iye. 13Daraboo shawee toommooch bi dupoon ariiqqi, anaami bushoon shiyati ureen yookkiye. 14Daraboo waanee wohiree keeja nattaa qaton barahooch gufi shiimatee bi beeyemmi xaa'ooch yoobi bi hammemmi gutta ogooga aakkee (booyee) qoshoo ureyich immahe. 15Daraboo ureen aacona maanjiya qaawiqqi ooga woca aacoomi aacon bi kookkoochee urechi hillooch kuufiye. 16Shaweyoo ureen gaachahan; gaahaqqa, daraboo bi kookkoochee kuufiti aacon uchahan. 17Arooba daraboo ureena ipaqqi, Yeerichi getoyich de'a ii beeti, Yesuusi miixati ibaroon gibanoona quyaa beeti urechi yaroochee echatina'on kocha hammiye; baharee gashooch beeti qacooch neexahe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\