Yowannisich Bekkati Yaa'oo 13

1Arooba ikka cooxo baharee aacoochee bi kechii beetee beeggo; aashira qaroonaa shabaatta qelloona biich beetone; ebi qareena'ochi toommooch aashira gishiishi gubbichoo beetone; ikki ikka qellooch Yeerin naaggii beeti shigo kooreetone. 2Ebi ta beeggati cooxo maahoon shaahoone; bi baatoo diibee baatoomo, bi kookkoo daaharee kookkoomone; daraboo bi giidoonaa bi taatee qeenonon, ooga hakkoonoo biich immiye; taatiinoo iye. 3Ara cooxochi qelleexi ikkoo yexxaqqi qitiya mayaton beeggo; tunaballi qitiya beddiqqi mayato wodiye. Shawooch beeti asheena'o bulli woriganaqqi ebi cooxon dabbiyeete. 4Daraboo cooxon bi taatiitoyich asheena'o daraboyich goyinnaheete; cooxoyichoo wotta "Hini cooxona tatemmo aabine? Biinna koyoon hakkemmo, konine?" iibee biich goyinnaheete. 5Geecee mooyonaa Yeerin bi naaggemmi mooyonon gettii beeti noonoo cooxoyich immahe; aabbaa gutta aganoon taataree bi shuunemmoyich biich daaggeehe. 6Yeerinaa bi shigoonon, bi qeyi xaa'oonoo, shimaaji taatee xaa'ooch beetina'onoo naagooch giyiye; 7yaafeetina'ona bi koyemmoyich, koyashoo bi wochemmoyich biich daaggeehe; ashi yoodoonaa ashi yaroona, bari bara noonoon yibbaataa beeti asheena'onaa aagateena'o bullinochi toommooch taatittino biich immahe. 8Shawoonaa shimaayoona halleyaan beetee shiichiqqi beeti, guureeti Bagoochi kashee macaafooch boonoshi shigo kooreyaani, shawee toommooch beeti asheena'o bulli biich goyinnemmina'one. 9Waayaa beeti waajacho bi bee gaata, waayabe. 10Kecee hamoyich daaggeeto koniyolla bi bee gaata, kecceeqqi hamo echataani mooyone; sheefoona bi qitemmoyich daaggeeto koniyolla bi bee gaata, sheefoona qitemmone. Yaafeetina'ochi gibaneyoonaa haa'iyoona bi bekkemmo ebinaniye. 11Aroyee gub bara cooxo shawoochee bi kechii beetee beeggo; bagee qaroomi gutta qarachone; daraboochoomonoo yibbaataa beetone. 12Aafi cooxo immiti hakkoona bulli mooyon bi aafooch tunii beetone. Shawee toommooch beetina'o bullin qitiya beddiichii mayaa woditi aafi cooxoyich boonoshi goyinnemmoyich tuniiyemmone. 13Qaaqqoonolla shimaayoochee shawooch asho bullichi aafooch bi kindiimmi wottoon ogooga mallateena'on bekkii beetone. 14Aafi cooxochi aafooch bi bekkiiyemmoyich daaggeeti mallatoona shawee toommeexi asheena'o bullin muricciihe; sheefoona bi mayateenolla, bat kashoona beeti cooxoyich bi shaahiyoon boonoshi shuunemmoyich shawee toommooch beeti asheena'oyich gettiye. 15Gubbi cooxoyich "Cooxon shaahiitee shuuneeto bi yibbaatemmoyich, biichoo goyinnataaneena'on bi wuxiiyemmoyich, ebi cooxon shaahiitee shuuneetoyich kashoon imbe!" getee daaggeehe. 16Asheena'o bullich, gishiisheena'onaa ogoogeena'onoyich, gaannachina'onaa girachina'onoyich, xalla yareena'onaa guuchi yareena'onoyich mallatoo boonoshi qanna kishooch oohee boonoshi barooch geddiye; 17Cooxochi shigo oohee bi shigee haddoo beeti mallatoo biich aalli asho koniyolla kemon oohee kemoon bi hakkaachemmoyich bajiye. 18Ebin shalligibe! Ebi haddoo ashi haddoo bi tunatoyich, shalligacho bi bee gaata, cooxochi haddoo ama geto gaata haddiree ariibe; ebi haddoo shiritta ballaa shichaa shirittoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\