Yowannisich Bekkati Yaa'oo 14

1Aroochee bara yaa'oon beeggo; ta beeggahee, Bago Ciyooni Guudooch neexaqqi beehe; bi shigoonaa bi Nihoochi shigoona boonoshi barooch kooreeti balli aabbaa awudda huma asheena'o biinna tookkii beetina'one. 2Shimaayoochee ooga aachi haanaatee qaaroomi qaaroonaa giidachi xeeyee qaaroomi qaaroonon waayaho; ximba yexeena'o ooga ximboon boonoshi yexee qaaddii beeti qaaroomi qaaroon waayaho. 3Taatee qeechi aafooch, kashachi awudda halleena'onaa geeneena'onochi aafoochaanoo andra shoddoon shoddaheete; hini shawooch beeti asheena'ochi daggoochee Yeeri biishaa wodiiti ebi balli aabbaa awudda huma asheena'oyee beshatee, koniyolla hini shoddoon doyiqqi shoddoon hakkaanoone. 4Eboshiyoo shaagaaneena'one; maacheena tookkiinoo danataaneena'one; ebich ee'aalleena'one. Eboshiyoo Bago hammii beeti xaa'oo bulliich biin dabbii beetina'one; asheena'ochi daggoochee biisheetina'one; Yeerinaa Bagoonoyich immati qaabba colleena'one; 5kootoon koottii ariyaaneena'one; kiinaalli muricaalli xalleena'one. 6Ebiyee gub, shawee toommooch beetina'oyich, aagatoo bullich, ashi yoodo bullich, bari bara noonoona yibbaataa beeti asheena'oyich, ashi yaroo bullich bi gettemmi, bulli yemeenooch beddaahee tunemmi mishiraachee qaaroon yechiti bara maraakoo shimaayoona yoobbii bi beetee beeggo; 7biyoo oogati qaaroona "Yeeri nallemmi aabo shaggitone; ebich Yeerin oogiibote! Oogee yiiracho bi tunatoyich biin gallatabote! Shimaayoonaa shawoonon, baharoonoo, aachi xuupheena'onoo hallitoyich goyinnabote!" iye. 8Aree hillooch bara guttinnee maraakoo dabbiqqi, "Ashich mashii beeti uyoon uchoomon, aagateena'o bullin bi shunee mamoochee boonoshi qoodeeyemmoyich tuniiqqa, Yeerichi kaaree shiixxoon shaggii beeti xoofoochee boonoshich uchiti ooga katamee Baabilooni dihitiyoche! Dihitiyoche!" iqqi cookiye. 9Bara keejinnee maraakoo wotta dabbiqqi oogati qaaroona ishichiye:- "Cooxonaa cooxon shaahiitee shuuneetonoyich goyinnammi, bi barooch oohee bi kishooch ebi cooxochi mallatoo geddeeyemmi asho koniyolla bi bee gaata, 10asho mashii beeti uyoon bi uyoomon Yeerichi kaaree shiixxee xoofoochee uchemmone; ebi Yeerichi kaaree shiixxee xoofoo aqqaayoo aalli shayone; yaafa maraakeena'onaa Bagoonochi aafoochaa qaaqqoonaa miccii beeti waagaroona shooddeeyemmone. 11Aroochaa boonoshi shooddaa beeti qaaqqee cufoo bulli yemeenoon kuxaanoon kechemmone; cooxonaa cooxon shaahiitee shuuneetonoyich goyinnati, bi shigee mallatoon geddeeti asho koniyolla xumoonaa araddoonon shooddeyoochee kashataachemmone" iye. 12Yeerichi getoyich de'a ii beeti, gibaneyoona Yesuusin dabbii beeti yaafeena'ochi haa'iyoo bekkemmo ebinaniye. 13Aroyee gub shimaayoochee taach "Ebiyee bek gibaneyoona Doono Yesuusin boonoshi dabbitoyich qitemmi asheena'o diireetina'one" getiree kooribe! immi qaaroon waayaho. Yeerichi Ayaano wochiqqi, "Ibaroone; boonoshi shuunati shuunoo gibaneetina'o boonoshi tunoon miixaa bi beetoyich, boonoshi maraatoochee kashemmina'one" iye. 14Aree gaata bara yaa'oon beeggo; ta beeggahee, nacca qubo, qubee toommoochoo ashi bushoon shaahii beeto kotato beehe; bi qellooch aachee gubbichoon ukatone; bi kishoonoo aci magaadoon yechitone. 15Bara maraakoo shimaaji taatee xaa'ooch beeti yaafa kexoochee kechiqqi qubee toommooch kotatoyich, "Maayi qeci gooroo shaggitone; shaweexi maayo qecceya beddiqqi shuuqqitone; ebich ne magaadoon tiijiree qece!" iqqi oogati qaaroona cookiye. 16Qubee toommooch kotatoo bi kisheexi magaadoon shawooch daachiihe; shaweexi shuuqqiti maayo bulliyoo qecceehe. 17Wotta bi kishooch aci magaadoon yechiti bara maraakoo shimaaji taatee xaa'ooch beeti yaafa kexoochee kechiye. 18Qaaqqoon quyaa beeti bara maraakkoo Yeerichi aafooch beeti deejee xaa'oochee kechiqqi, aci magaadoon yechiti maraakoyich "Woyinee qombee aafee yunjeena'o gaangii kachitina'one; ebich aci ne magaadoon shawooch daachiiree woyinee qombee aafeena'on kuxe!" iqqi oogati qaaroona ceeggiye. 19Maraakoo bi magaadoon shawooch daachiihe; shawooch beeti woyinee aafoonoo kuxxiqqi, Yeerichi kaaree shiixxee ooga opooch dupiye. 20Katamoyee maach beeti, woyinee aafo kotee beeti opoochaa neexxahe; ebi opoochee kechiti damoo desh maac keeja hiroo, bi gidoo shiritta balla huma hirooch beddaahee hammiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\