Yowannisich Bekkati Yaa'oo 15

1Wotta bara woriganikkiti ooga mallatoon shimaayooch beeggo; Yeerichi kaaree shiixxoo eboshina ceeni tooqqemmi ciireexi shabaatta naxeena'on yechiti shabaatta maraakeena'o bekkaheete. 2Arooba qaaqqoona bacceeti buriciqee baharoon shaahii beeton beeggo; wotta cooxonaa ebi ara cooxon shaahiitee shuuneetonon, bi shigee haddoonoo koyaa wochitina'o Yeer waanee boonoshi deqqiti ooga ximboon yechiqqi buriciqee baharee toommooch boonoshi neexaa beetee beeggo. 3Yeerichi maddachi Muusichi shoddoonaa Bagoochi shoddoonon ishichii shoddaheete:- "Beshi Hakkachi Doono Yeero! Ne shuunoo am shaaha woriganikkiti ooga shuunoone! Aagateena'ochi Taatoocho! Ne gommo am shaaha cadiqa ibara gommone! 4Doonocho! Neech shataanoonaa neen oogiyaanoona, konine? Ne ikketo baach yaafoo neene; cadiqa ne shuunoo bullich bekkatone; ebich aagateena'o bulli waaree neech goyinnemmina'one" iyeete. 5Aroyee gub Yeerichi miixee duukkaneexi maaci yaafa xaa'oo shimaajaa qechee beetee beeggo; 6shabaatta naxeena'on yechiti shabaatta maraakeena'o Yeerichi miixee duukkaaneexi maaci yaafa xaa'oochee kechiyeete; boonoshiyoo waccii beeti, macacikkiti nacca tahoon tahaqqi, boonoshi getoon aachoochee shuuneeti cuyoona cuyatina'one. 7Kashachi awudda halleena'ochi daggoochee ikkoo bulli yemeenoon Beeyachi Yeerichi kaaree shiixxoo ceenniti shabaatta aachee xoofeena'on shabaatta maraakeena'oyich immiye. 8Yeerichi oogee yiiroonaa bi giidoonoochee tiyitona cufoo Yeerichi miixee duukkaaneexi maaci yaafa xaa'ooch ceenniye; shabaatta maraakeena'o boonoshi ukkemmi shabaatta naxeena'o ciyimmi wottoon koniyolla maaci yaafa xaa'ooch gimon hakkaanoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\