Yowannisich Bekkati Yaa'oo 16

1Aroyee gub shabaatta maraakeena'oyich "Hamiree Yeerichi kaaree shiixxoo ceenniti shabaatta xoofeena'on shawee toommooch ukkibote!" immi ooga qaaro Yeerichi miixee duukkaaneexi maaci yaafa xaa'oochaa getee waayaho. 2Batti batti maraakoo tiyiqqi bi yechiti xoofoon shawooch ukkiye; cooxochi mallatoo boonoshich geddati, biin shaahiitee shuuneetoyich goyinnaa beeti asheena'ochi achooch shajirii, biijii beeti mayoo tunahe. 3Guttinnee maraakoo bi yechiti xoofoon baharee aachi toommooch ukkiye; baharee aacoo qititi ashi damoochoomon tunahe; baharee daggooch beeti kashachi halleena'o bulli qitii ciiraheete. 4Keejinnee maraakoo bi yechiti xoofoon aacina'onaa aachi xuupheena'onochi toommooch ukkiye; eboshi bulliyoo damoon tunaheete. 5Aacina'on quyaa beeti maraakoo "Aafoo beeti, andoo beeti Yaafoocho! Eechiqqa ne nallitoyich cadiqo neene. 6Yaafeetina'onaa keemachina'onochi damoon ukkitina'one; ebich ne wotta damoon hinoshich uchitine; ebiyoo boonoshich tun bedoone!" ii bi getee waayaho. 7Yeerichi aafooch beeti deejee xaa'oochaa "Eeha; ibaroone; Beshi Hakkachi Doono Yeero! Ne nalliti nalloo ibaroonaa cadiqoonaniye" immi qaaroon waayaho. 8Awuddinnee maraakoo bi yechiti xoofoon aabechi toommooch ukkiye; qaaqqoo gaamoomon gaamiree ashoon bi michemmoyich daaggeehe. 9Asheena'o oogati gaamoona micciyeete; asheena'oo ebi naxeena'ochi toommooch hakkachi Yeerin naaggiyeete; oogee yiiracho bi tunatoyich biin gallatiya axaaxee gommoochee bi waan wottataanoone. 10Uuchinnee maraakoo bi yechiti xoofoon cooxochi taatee qeechi toommooch ukkiye; bi taatittinee shawoo mandarahe; wotta asheena'o oogaton boonoshi shooddatoyich boonoshi heciyoon shaaccii cokkaheete; 11boonoshi shooddatoyich, boonoshi acheexi mayoo biijii shajiritoyich shimaaji Nuggushoo Yeerin naaggiyeete; axaaxee gommoocheenoo Yeer waan wottataaneena'one. 12Shirittinnee maraakoo bi yechiti xoofoon ooga aaco Efiraaxiisi toommooch ukkiye; aabi keyo waanee woyemmi taateena'oyich gommo qannemmoyich aaco tahiye. 13Daraboochi kookkoonaa cooxochi kookkoonoochee, koota keemachochi kookkoocheenoo woqqaqqeena'on shaahii beeti keeja yinneena'o kechii beetee beeggo; 14eboshiyoo mallatoon bekkii beeti yinneena'one; hini ara yinneena'o shawee toommeexi taateena'o bulli waan kechii beetina'one; boonoshi kechii beetoo, Beshi Hakkachi Nuggushoo Yeeri nallemmi aabooba tunemmi ginee koyee xaa'ooch boonoshin kicii deeboyichiye. 15Doono Yesuusi ishichiye:- "Waayabote! Gaayoochoomon diqqoona woyemmo taane; shokka achoo tunaree bi hamaachemmoyich, shokka achoo bi beetee asho biin beegee bi yeellataachemmoyich, qaalliqqi bi tahoon quyaa beeti asho diireetone" iye. 16Hini ara yinneena'o shawee toommeexi taateena'on Hibiree noonoona Arimaagidooni gettee beeti xaa'ooch kiciyeete. 17Shabaattinnee maraakoo bi yechiti xoofoon yongee toommooch ukkiye; yaafa kechi maac beeti taatee qeenoochaa "Mooyo bulli ceennite!" immi ooga qaaro waayeehe. 18Xeeyee phaqqoo, ooga qaaroonaa xeeyee qaaroona tunahe; oogati shawee qewo tunahe; asho halleetoochee tiijiqqi ebiich beddaahee ebiyoomi ooga shawee qewo tunaa ariyaanoone; bulliyee beshi shattiiti shawee qewoone tunato. 19Arooba ooga katamee keeji beera gaahaa qoodeehan; wotta aagateena'ochi katameena'o bulli dihiyeete; Yeeri ebi ooga katamee Baabilooni shuunati gondoon gabiye; asho mashii beeti uyoon bi uyoomon ooga bi kaaree shiixxoo ceenniti xoofoon Baabilooni Katamech uchiye. 20Shawee qewoona buura shaweena'o aallaheete; guudina'oo wotta aallaheete. 21Ikka badaroo baach aacha kiiloo tunati ogooga badaroo asheena'ochi toommooch shimaayoochee kindiye; ebi shaaha shattiiti ooga badaree naxoon boonoshi toommooch bi kindiitoyich, asheena'o Yeerin naaggiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\