Yowannisich Bekkati Yaa'oo 20

1Aroyee gub opee hoonoon qechii beeti qulifoonaa ooga sansalatoonon yechiti maraakoo shimaayoochee bi kindii beetee beeggo. 2Wonnee dingaroon, Daabiloosi, Sheexaanoo getteeti daraboon yechiye; huma nati wottoon cuchiye; 3opee hoonoochoo dupiye; huma nato ceennimmi wottoon aagateena'on bi muricciyaachemmoyich, opee hoonee kelloon hicciqqi qollafiye; huma nato ceennitoyee gub giishacha wottoyich baach biicheeyemmone. 4Aroochee daakkiqqa taatee qeenina'on beeggo; aree toommooch kotatina'oyich nallee hakkoo immahe; Yesuusi miixati ibaroonaa Yeerichi qaaroonon boonoshi gettitoyich boonoshi qettoon kuxxati asheena'ochi kashoon beeggo; cooxonaa biin shaahiitee shuuneetonoyich goyinnataaneena'one; cooxochi mallatoon boonoshi barooch oohee boonoshi kishooch gedaaneena'one. Boonoshiyoo kashacho tunaqqi Yeeri kaacciti Kiristoosina tookkii huma naton taataheete. 5Ebiyoo qitii duukkati asheena'on shiichiree Yeeri kichemmi batti batti aaboone. Echati qititina'o huma nato ceennimmi wottoon boonoshi duukkatoochee keyaaneena'one. 6Qitii boonoshi duukkatoochee shiichiree kechemmina'o diireetina'onaa Yeerich yaafeetina'onaniye; guttinnee qitoon qitaacheete; ebi getoo bulli yemeenee qaaqqee baharooch dupeyaacheete getone; boonoshiyoo Yeerinaa bi kaacciti Kiristoosinochi qeesheena'o tunemmina'one; Kiristoosina tookkiree hini huma naton taatemmina'one. 7Huma nato ciirahee, Sheexaanoo bi cuchatoochee biicheeyemmone; 8shawee awudda kelloona beeti aagateena'on, Googinaa Maagooginon bi muricciiyemmoyich ginee koyee xaa'ooch kiciya kechemmone; boonoshi haddoo "Ebine" getteyaani humaa xumeena'one. 9Boonoshiyoo kechiqqi shawoo bullin ceenniyeete; yaafeetina'o beeti xaa'oonaa Yeeri shunnii beeti katameenon giichii guuddiyeete; tunaballi arooba qaaqqoo shimaaj beeti Yeer waanee kindiqqi boonoshin maahe. 10Boonoshin muricciiti Daabiloosiyoo, cooxonaa koota keemachona dupati, qaaqqoonaa waagaroona miccii beeti baharooch dupahe; bulli yemeenoon araddoonaa xumoonon xuuxemmina'one. 11Aroyee gub ooga nacca taatee qeenon, bi toommoochoo kotaton beeggo; shawoonaa shimaayoona bi aafoochee aallaheete; guttinnoon danataaneena'one. 12Qititina'o, gishiisheena'onaa ogoogeena'ona qeechi aafooch neexaqqi boonoshi beetee beeggo; macaafeena'o gaxxeeheete; wotta bara macaafoo gaxxeehe; aroo kashee macaafoone; qititina'oyich macaafeena'ooch kooreetoomon boonoshi shuuni shuunoomona boonoshi toommooch nalleehe. 13Baharo bi daggooch beeti qititina'on aapphiye; qitoonaa qititina'o kicee beeti xaa'oona boonoshi waan beeti qititina'on aapphiyeete; aroochee bi ikki ikkoyich bi shuuni shuunoomona bi toommooch nalleehe. 14Qitoonaa qititina'o kicee beeti xaa'oona qaaqqee baharooch dupaheete; ebi qaaqqee baharooch dupo guttinnee qitoone. 15Bi shigoo kashee macaafooch kooreeqqi danataani asho koniyolla qaaqqee baharooch dupahe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\