Yowannisich Bekkati Yaa'oo 4

1Aroyee gub bara yaa'oon beeggo; ta beeggahee, shimaaji taatee xaa'ooch qecheeti kello beehe; tiree qaaroomi qaaro wochinnoon taach gettii bi beetee waayaho; "Hach damba keyi ne waatee, ebiyee gub tunemmi mooyon neech bekkiibana" iye. 2Bekkach Yeerichi Ayaanee giidoo ta toommooch tunahe; arooba shimaaji taatee xaa'ooch taatee qeenon, ara qeechi toommoochoo kotaton beeggo. 3Ara taatee qeenooch kotaqqi beeto bi shaahoo yasphiidinaa saridiyoonina gettee beeti aaxxi xaqqoochoomon waccii beetone; maridino gettee beeti xaqqoochoomon oogichii waccii beeti ximbattoo taatee qeechi guudoona beehe. 4Ebi ara taatee qeechi guudoona bara hiyaa awudda taatee qeenina'o beeheete; ebi qeenina'ochi toommooch nacca tahoon tahaqqi boonoshi qellooch aachee gubbichoon ukati hiyaa awudda geeneena'o kotaqqi beeheete. 5Ara taatee qeenoocheenoo xeeyee phaqqoo, ooga qaaroonaa xeeyee qaaroona kechii beehe; taatee qeechi aafoochoo shabaatta ceechee conjoo aaxxaa beehe; boonoshiyoo Yeerich maddii beeti shabaatta ayaaneena'one. 6Taatee qeechi aafoochoo aafinaa gubbinon bekkii beeti buriciqoomi baharo beehe. Ebi daggooch beeti taatee qeechi guudoona, aafinaa gubbinoochaa dofee aafo boonoshich beeti kashachi awudda halleena'o beeheete. 7Ikkinnee kashachi halloo daaharoon shaahoone; guttinnee kashachi halloo bariyoon shaahoone; keejinnee kashachi halloochi aafo ashi aafoon shaahoone; awuddinnee kashachi halloo yoobbii beeti aakkoon (booyon) shaahoone. 8Ebi kashachi awudda halleena'o boonoshi ikki ikkoyich shiritta qoshoo beetone; boonoshi achee guudoonaa boonoshi qoshee maacinooch aafo ceennitone. Boonoshiyoo "Aafoo beeti, andoo beeti, gubboo beeyemmi, Beshi Hakkachi Nuggushoo Doono Yeeri yaafoo, yaafoo, yaafoone!" iibee araddoonaa xumoonon kashataaneena'one. 9Ebi kashachi awudda halleena'o taatee qeenooch kotati, bulli yemeenoon beeyachoyich "Oogee yiiracho neene; oogoo neene; ne tuniito bullichoo gallateeto neene" boonoshi iyee, 10hiyaa awudda geeneena'o taatee qeenooch kotatochi aafooch baroona guufaqqi bulli yemeenoon Beeyachoyich goyinnaabee, "No Doono, no Nuggushoocho! Bulli mooyon hallitine; Ne daaggoonoo tunatone; halleetone; Ebich 'Oogee yiiracho neene; oogoo neene; Giidacho neene' getteeya beddahine iibee boonoshi ukati gubbichoon kindii taatee qeenooch kotatochi aafooch dupiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\