Yowannisich Bekkati Yaa'oo 5

1Aroyee gub taatee qeechi toommooch kotatochi qanna kishooch maacinaa maachina kooreeti, qoddati macaafoon beeggo; aroo shabaatta xaa'oona shamoona nasheetone. 2Ikka giidachi maraakoo oogati qaaroona "Shabaatta xaa'oona shamoona nasheeton gaxxiree, qoddati macaafoon yaggiya bedo, konine?" iqqi bi echatee waayaho. 3Shimaayoochoo tunabe, shawoochoo tunabe, shawee dechoo tunabe, ebi macaafoon gaxxii yaggoonaa bi daggooch beeton be'onoyich beddito koniyolla aalloone. 4Ebi macaafoon gaxxii yaggoonaa bi daggooch beeton be'onoyich beddito koniyolla dano qajitoyich, oogaton eepo. 5Arooba geeneena'ochi daggoochee ikkoo taach ishichiye:- "Qaye! Eepaahine! Ebiyoche, Yihudichi yoodoochee tunati daaharoo, biyoo Daawitichi colloonaa yaroona tunato bi shixachina'on kochii wochitone; ebich shabaatta xaa'oona shamoona nasheeti macaafoon gaxxii yaggoyich beddito tunaqqi danatone" iye. 6Taatee qeeno dag beetee, bi guudoona kashachi awudda halleena'o beetee, boonoshi guudoona geeneena'o beeti gutta daggooch guureetoomi Bago neexaqqi beeton beeggo; shabaatta qaroonaa shabaatta aafoona biich beetone; ebi shabaatta aafo shawoo bulliich wocheeti, Yeerich maddii beeti shabaatta ayaaneena'one. 7Giddaqqinoo taatee qeenooch kotatochi qanna kishoochee macaafoon daammiye. 8Macaafoon bi daammiyeenoo, kashachi awudda halleena'onaa hiyaa awudda geeneena'ona Bagoochi aafooch baroona guufaheete. Boonoshi ikki ikkoo ximboonaa yaafeena'ochi corootee mallatoo tunati ixaano ceenniti, aachoochee shuuneeti qiicoonon yechiqqi, 9ishichiibee andra shoddoon shoddaheete:- S"habaatta xaa'oona shamoona nasheeti macaafoon daammii gaxxoyich beddato tunaqqa danato neene; guureeqqa ne damoona Yeericho boonoshi tunemmoyich, ashi yoodo bulliichee, asho yibbaataa beeti noonoo bulliichee, ashi yaroo bulliichee, aagatoo bulliicheenoo asheena'on biishato neene; 10boonoshinoo no Nuggushoo Yeerich maddii beeti qeesheena'onaa bi taatee asheena'onon tuniito neene; Shawee toommoochoo taatemmina'one" iyeete. 11Wochinnoon beeggo; taatee qeechi guudoona beeti kashachi awudda halleena'onaa geeneena'onochi guudoona kiceeti wodda maraakeena'ochi qaaroon waayaho; boonoshiyoo haddee ciyaani humaa xumeena'one; 12oogati qaaroona "Guureeti Bagoyich giidoo, gaanno, ceeni shalligoo, hakkoo, oogo, oogee yiiroonaa gallatoona tun beddiye" iyeete. 13Shimaayooch, shawoochoo, shawee dechoo, baharee toommoochoo beeti halleena'o bulli, boonoshi daggoochoo beeti halleena'o bulli "Taatee qeenooch kotatonaa Bagoonoyich gallato, oogittino, oogee yiiroonaa giidoona bulli yemeenoon tunabe" boonoshi ii beetee waayaho. 14Kashachi awudda halleena'oo "Tookkona" iyeete; geeneenoo baroona guufaqqi goyinnaheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\