Yowannisich Bekkati Yaa'oo 8

1Bagoo macaafeexi shabaattinnee nasheeti xaa'oon bi gaxxiyee, qachi saatee wottoon shimaaji taatee xaa'ooch bulli mooyo shashawumiye. 2Aroochee Yeerichi aafooch neexaa beeti shabaatta maraakeena'on beeggo; shabaatta tiroo boonoshich immahe. 3Bara maraakoo ixaano shookkaa beeti aachee qiicoon yechii waaqqi, Yeerichi yaafa deejee xaa'ee ga'ooch neexahe; taatee qeechi aafooch beeti, aachoochee shuuneeti deejee toommoochoo yaafeeti asheena'o bullichi corootoona tookki Yeerich bi giddiiyemmoyich, dofee ixaano biich immahe. 4Yaafeeti asheena'ochi corootoona tookkii maraakoochi kishooch beeti ixaano shookkaa beeti qiiceexi ixaanee cufoo Yeerichi aafooch kechiye. 5Aroyee gub maraakoo ixaano shookkaa beeti qiicoon yechii, Yeerichi yaafa deejee xaa'eexi qaaqqoochee ceennimmi wottoon geddiichii shawooch dupiye; xeeyee qaaroonaa ooga qaaroona, xeeyee phaqqoonaa shawee qewoona tunahe. 6Aroyee gub shabaatta tiroon yechiti shabaatta maraakeena'o tiroon hugga qanniyeete. 7Batti batti maraakoo tiroon huggiye. Damoo bacceeti badaroonaa qaaqqoona tunahe; ebi aroo shawooch dupahe; shawechi keeja beereexi ikka beeroo micciye; arooch beeti mixonaa cammiti mocoo bullina miccii aallahe. 8Guttinnee maraakoo tiroon huggiye; miccii beeti ooga gepoon shaahii beeti mooyo baharooch dupahe; baharee keeja beereexi ikka beeroo damoon tunahe; 9ara baharooch beeti kashachi halleena'o qitiyeete; marikabeena'oo aallaheete. 10Keejinnee maraakoo tiroon huggiye; qaaqqee conjoochoomon miccii beeti ooga xojano shimaayoochee kindiqqi aacina'onaa aachi xuupheena'onochi keeja beereexi ikka beeroochi toommooch holliye. 11Ebi ara xojanoochi shigoo caamo getteehe; aacina'ochi keeja beereexi ikka beeroo caammiye; aaco caamo bi tunatoyich, ebi ara caama aachi naboona meeti asheena'o qitiyeete. 12Awuddinnee maraakoo tiroon huggiye; aabechi keeja beereexi ikka beeroo, aganechi keeja beereexi ikka beeroo, xojaneena'ochi keeja beereexi ikka beeroo yexxahe; ebich eboshichi keeja beereexi ikka beeroo mandarahe; araddeechi keeja beereexi ikka beerooch aabe aaxxataaneene; ebiyoomon xumeechi keeja beereexi ikka beerooch aganeenaa xoojanoona aaxxataaneena'one. 13Aroyee gub ikka aakko (booyo) shimaayee daggoona yoobbii bi beetee beeggo; oogati qaaroona "Bara keeja maraakeena'o huggemmi tiree qaaro waayee gaata, shawee toommooch beeti asheena'oyich woowo! Woowo! Woowo! bi ii beetee waayaho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\