Roomi 13

1Asho bulli biyee damba tunati iraasheena'oyich de'a gete! Ebiyoo Yeeri daaggaanoon iraasho aallo bi tunatoyich, qeejii beeti iraasheena'onoo iraashiito Yeeri bi tunatoyichiye. 2Ebich iraashoyich "De'a getaache" ii beeto Yeeri neechiti doyooniye "De'a getaache" bi ii beeto; ebi ara "De'a getaache" ii beetina'o boonoshi toommooch nalloon deebemmina'one. 3Ukkureena'o gondoon shuunaa beetina'onalli, de'oon shuunaa beetina'on shattii beetina'o tooneena'one. "Iraashoon shataache" getoon ne qaawi gaata, illa gaawaton shuunabe! Bi waanee gallatoon danemmo neene; 4neech gaawati mooyon bi tuniiyemmoyich Yeerichi maddachone. Sheefoon bi cuyato baad toonoone; ebich gondoon ne shuuna gaata, shate! Yeerichi maddacho tunaqqi gondoon shuunaa beetina'ochi toommooch Yeerichi kaaroon shaggii beetone. 5Ebich Yeerichi kaaroon ne shattatoyich baach ikketo tunataanoon, wotta ne mullo neen bi ittibatataachemmoyich iraasheena'oyich de'a gete! 6Wotta ebi shuunoona kupphaa beeti, Yeerichi maddachina'one; ebich boonoshi echaa beeti damoojoon qoccii beeto ittoshine. 7Bullich tun bedoon tuniibote! Damoojo echammoyich gibiroon, qaraxo echahommich qaraxoon qocote! Shatteeya bedoon shatote! Oog bedoon oogiibote! 8Bara ashoon shunnii beeto calloon ceechitone; ebich ittoshinaa ittoshina shunoyee beshatee konichi hiisholla ittoshi toommooch beeyaaye. 9"Shunoon maayaahine! Ashi kashoon kichiyaahine! Gaajaahine! Ashicho tunato bullin qaatiyaahine!" ii beeti calloonaa bara calloo bullina "Neenoomi ne manoon neenna tachiree shune!" ii beeti qaaroona taccatone. 10Biinoomi bi manoon shunnii beeti asho amoomo itee ebi bi shunnii beeti ashoon xu'aache. Ebich biinoomi bi manoon shuno calloo bullin ceechoone. 11Kiristoosi wotta waaree noon wodiiyemmi aabo no mulloon bi toommooch no too'iiti aaboyee beshoon and no waan katinnitone. Ebich tokkatoochee no tiyemmi saato and shaggito bi tunoon yemeenoon ariibote! 12Xumo beshatee araddoo harii bekkatoomone. Illa mandaree shuunoon shooti dufiichi, bekkeechi ginee qiicoon cuyabone. 13Araddee bekkoona sha'aa beeti asheena'ochoomon gaawa qocoona beebone; qelloon battii beeti duubonaa mashoona tunaaye; shunee mamonaa yeellii beeti kaayona tunaaye; kaaroonaa qanaatoona tunaaye. 14Tunaballi Doono Yesuus Kiristoosin qoraddoochoomon tahabote! Meeno qaatii beeti mooyon ceechiya meenoyich gaboon qayote!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\