Roomi 2

1Hini ashoocho! Baroochi toommooch nallii beetine? Amashee asholla ne tuna gaata, ne damakemmi gommo aalloone. Bara asho tunii beeti mooyina'on ne, ne qelloona tunii ne beetoyich, ne toommooch wochii nallii beeto neene. 2Ebiyoomi mooyon tunii beetina'ochi toommooch Yeeri ibarittinee nalloon nallemmo bi tunoon arii beeto noone. 3Newoo ebin tunii beetina'ochi toommooch nallii beeti, aroonoo tunii beeti ashoocho! Yeerichi nalloochee muriccemmo shaahii beetine? 4Oohee Yeeri bi ariqqoona axaaxee gommoochee bi waan neen wochiya bi yaaboon ariyaanoon, Yeerichi ariqqittinee woddoonaa kaataa nallaanoon yagii bi haa'iyoonon qallaayinne? 5Tunaballi "Axaaxee gommoochee Yeer waan wottataache" ii beeti mulli manjoo ne tunatoomona, Yeeri kaamittinee nalloon bi bekkiiyehoobinaa kaaree shiixxoon bi kindiiyemmi aaboobinoyich kaaree shiixxoon ne toommooch kicii beeto neene. 6Biyoo asho bi ikki ikkoyich bi shuuni shuunoomon qoccemmone. 7Ikkikkeena'o gaawa mooyon shuunoona kupphaabee oogee yiiroonaa naadoonon, bulli yemeenee kashoonoo qaawii beetina'one; boonoshichoo Yeeri bulli yemeenee kashoon immemmone. 8Tunaballi bareena'o beshi bekkiya qaawii beetina'one; xumma mooyon shuunaheetalli, kaama mooyon shuunoyich de'a getaaneena'one; eboshichi toommooch Yeeri bi kaaree shiixxoonaa naxoonon kindiiyemmone. 9Gonda mooyon tunii beeti asho bullichi toommooch, shiichiree Ayihudeena'ochi toommooch, daakkiree Ayihudo tunataani asheena'ochi toommooch, ooga iritoonaa xuuxoona tunemmone; 10tunaballi gaawa mooyon tunii beetina'o bullich, shiichiree Ayihudeena'oyich, daakkiree Ayihudo tunataani asheena'oyich, oogee yiiroonaa naadoona, diggoonoo tunemmone. 11Ebiyoo Yeeri ashi aafoon ciinniqqi hepaano bi tunatoyichiye. 12Muusichi calloo boonoshich immeyaanoon axaaxoon shuunaa beetina'o, calloo boonoshich immeyoo bi qajiteenolla, shiwaree qaaqqooch dupeeyemmina'one; Muusichi calloo boonoshich immeechee axaaxoon shuunaa beetina'o ebi callooch kooreetona boonoshi toommooch nalleeyemmone. 13Yeerichi aafoochaa cadiqemmina'o callooch kooreeton ceechii quyaa beetina'oalli, calloon waayaa beetina'o cadiqemmina'o tooneena'one. 14Muusichi calloo boonoshich immeyoo bi qajiteenolla, calloo boonoshich immeyaani aagateena'o calloo boonoshi mullooch bi beetoyich, callooch kooreeton ceechii quyaa beetina'one. 15Boonoshi gaboo boonoshin bi taggatee, oohee damakatee, boonoshi mullo boonoshin ittibataa beetone. Ebich callooch kooreeto boonoshi mullooch kooreeto bi tunoon boonoshi qoco bekkii beetone. 16Ebiyoo tunemmo, mishiraachoona ta arichiitoomon Yeeri Yesuus Kiristoos waanaa ashi mullooch aacheeti gabee toommooch bi nallemmi aaboobaniye. 17Ayihudo ne gettee gaata, Muusichi calloona ne degee gaata, Yeerinoo ne geeci gaata, 18Yeerichi daaggoonoo ne arii gaata, calloochee doyiqqa gaawaton bariiqqa ne arii gaata, 19calloochee tiyitona ceeni ariyoonaa ibaroona neech bi beetoyich, aaf wolleena'on yaabii beeto, mandarooch beetina'oyich bekko, tuusheena'oyich dojacho, gaggareena'onoo dojacho ne tunoon ne gibana gaata, 21illa bareena'on dojii beetocho! Ne qelloon dojaachenne? "Gaajaahine!" getiichi, gaajenne? 22"Shunoon maayaahine!" ii beetocho! Shunoon maayenne? Shaahiitee shuuneeti nuggushoon tiyaaraa beetocho! Biich asheena'o goyinnaa beeti kechi qiicoon boggenne? 23Calloona geecii beetocho! Ara calloon shaaddaqqa Yeerin naaggiinne? 24Yaafa Macaafooch ishichee bi kooreetoomon, "Ayihudo ittoshi naboona aagateena'ochi daggooch Yeerichi shigo naaggeetone." 25Muusichi calloon ceechii ne quya gaata, ne dokireyoo gaacachone; tunaballi Muusichi callooch kooreeton ne shaadda gaata, dokireyaani ashoomon tunato neene. 26Illa dokireyaani aagatee asho Muusichi callooch kooreeton ceechii bi quya gaata, dokireeti Ayihudee ashoomon tuniiree Yeeri ciinaacheha? 27Ebich immati Callee Macaafo neech beetonaa dokireetona tunaachaa ebi calloon shaaddaa beeti ne toommooch Muusichi callooch kooreeton ceechii quyaa beeti, bi meenona dokireyaano nallemmone. 28"Ayihudee ashoone" iqqi boonoshi gabii beeto bulli Ayihudee asho toonoone; bekkaa beeti meenona tunaa beeti dokireyoo ibara dokireyoo toonoone; 29tunaballi ashi be'ano tunataanoon, bi mulloona Ayihudee asho tunatone ibara Ayihudee asho; kooreeti calloona tunataanoon, Yeerichi Ayaanoona tunaa beeti mullee dokireyoone ibara dokireyoo. Ebin shaaha asho gallatoon bi danemmo ashi waanee tunataanoon, Yeer waaneeniye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\