Roomi 3

1Illa Ayihudee asho tunee gaaco amashoone? Oohee dokireyee gaaco amashoone? 2Bulli gommona oogati gaacachone. Shiichiqqi Yeeri boonoshin gibanaqqi bi wochoon boonoshich immitone. 3Illa boonoshi daggoochee ikkikkeena'o mulloon Yeerichi toommooch too'iyaaneena'o boonoshi bee gaatochi, boonoshi mullee too'iyee qayo Yeerichi gibaneyoon echiiyeha? 4Ciroona echiyaache; "Ne noonoochee kechii beeti qaaroona cadiqo ne tuno asho bullich bekkemmone; Neenna taggaa beetina'on xoobiiyemmo neene" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, asho bulli kooto bi tunateenolla, Yeeri ibaroone. 5Tunaballi no gondittino Yeerichi cadiqittinoon beshiiqqi bekkii beeto bi tuna gaata, ama getona? Kaaree shiixxoon no toommooch bi deebi gaata, Yeeri gondoona? Ashi doyee yibbaatoomon ishichiyoye. 6Ciroona tunataache; Yeeri cadiqo bi toonee gaata, asho bullichi toommooch aabichireeshiye bi nallemmo? 7Ta koottati kootoona Yeerichi ibarittino bi oogoyich beshi bekkemmo gaata, amoyichiye bat axaaxachon shaahiiree ta toommooch bi nallemmo? 8Wotta ikkikkeena'o ta gettaton shaahiiqqi taan naaggii boonoshi beetoomon "Gaawa mooyo woyemmoyich gondoon amoyich shuunataachone?" Eboshichi toommooch kindemmi nalloo tatoone. 9Illa amo tunaba? Ayihudo no, Ayihudo tunataaneena'oyee besho noona? Ciroona toonoone. Ayihudeena'oo, Ayihudo tunataaneena'oo bulliyolla axaaxoyich hajeeqqi beetina'o boonoshi tunoon shiichiqqa bekkiito taane. 10Ishichee Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Cadiqo aalloone; ikkolla aalloone; 11shalligii beeto aalloone; Yeerinoo qaawii beeto aalloone. 12Yeerichi gommoochee bad wottatina'one; ikkittinoona duubatina'one; gaawaton shuunaa beeto aalloone; ikkolla aalloone; 13boonoshi noonoochee kechii beeto ashi kashoon kichii beeti qaaroone; boonoshi heciyoona dawushiyeete; xekare qopaa wuxoomon, boonoshi heciyoona qopiyeete; 14boonoshi noonooch ufonaa caamoona ceennitone. 15Boonoshi baatoo ashi damoon ukkoyich afaafinaa beetone; 16boonoshi hammii beeti gommo bulli aalliyoonaa iritiyoonaniye; 17diggee gommonoo ariyaaneena'one. 18Yeerin shato' ii beeti mooyo boonoshi aafooch aalloone." 19Asho bulli noonoo bi wochaachemmoyich, shawee toommooch beeti asheena'o bullichi toommooch Yeeri nallemmoyich, Muusichi callooch kooreeto bulli ebi ara calloyich hajee beetina'oyich gettii beeto bi tunoon arii beeto noone. 20Ebich asho koniyolla calloon ceechii quyoona Yeerichi aafooch cadiqaache; ebiyoo ebi calloochaa axaaxoo amashoo gaata bi tuno gaawichii bi arichaa beetoyichiye. 21Tunaballi and Muusichi calloonaa keemachina'ona miixeeti, Yeer waanee danaa beeti cadiqoo bekkatone; ebi cadiqoo Muusichi calloon ceechii quyoona danemmo toonoone. 22Aroo Yesuus Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona Yeer waanee danemmi cadiqoone. Boonoshi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'ii beetina'o bullin Yeeri cadiqiiyemmone. Barittino aalloone; 23asho bulli axaaxoon shuunatone; bi toommoochoo beeti Yeerichi oogee yiiroon aalliitone; 24Yeeriyoo axaaxoochee biishaa beeti Yesuus Kiristoosichi gommona baad cikki bi wojoona boonoshin cadiqiiyemmone. 25Ufati Yesuus Kiristoosichi damoona asho bi axaaxoyich maaroon bi danemmoyich deejoon tuniiqqi Yeeri neechiye; ebi maaroon dano asho hakkemmo, Yesuus Kiristoosichi toommooch bi mullee too'iyoonaniye. Yeeri ebin bi tuniito bi cadiqittinoon bekkiyoyichiye. Yeeri ebiyee aaf asho shuunati axaaxoon haa'iyoona beshiitone; 26tunaballi and hini yemeenooch bi cadiqittino bekkemmoyich, Yeeri bi qelloona cadiqo bi tunoon, bi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'ii beeto bullinoo cadiqii beeto bi tunoon bekkii beetone. 27Illa asho geecemmi mooyo aaye? Echatone. Amee naboona? Muusichi calloon ceechii quyoonaniya? Toonoone. Yesuus Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoonaniye. 28Ebich asho Muusichi calloon ceechii quyoona tunataanoon, bi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iyoona cadiqemmo bi tunoon beeggaa beeto noone. 29Halla Yeeri Ayihudeena'o ikketochi Nuggushoo baachiya? Aagateena'oyichoo wotta Nuggushoo toona? Eeha, boonoshich wotta Nuggushoone. 30Ebiyoo dokireeti Ayihudeena'on boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch boonoshi too'iyoona, dokireyaani aagateena'onoo boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch boonoshi too'iyoona cadiqii beeti ikka Nuggushoo Yeeri baach beetoyichiye. 31Illa no mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iyoona Yeerichi calloon echii beeto noona? Toonoone. Calloon manjiihonalli echiyaachone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\