Roomi 4

1Illa Ayihudeena'ochi qaabbacho tunati Abrahami ebi mooyoyich amoon danate getate? 2Abrahami bi shuunati shuunoona bi cadiqito gaata, bi geecemmi mooyo beeyeshone; tunaballi Yeerichi aafooch biin geeciiyemmi mooyo biich aalloone. 3Yaafa Macaafoochaa ama getteete? "Abrahami bi mulloon Yeerichi toommooch too'iihe; ebi bi mullee too'iyoo Yeerichi aafoochaa biin cadiqiihe" getteetone. 4Shuunaa beeti ashich qoccaa beeti damoojo biich hiishoomoalli, wojoomo tuniitee haddeyaache. 5Tunaballi amoonolla shuunataanoon, bi mulloon Yeerichi toommooch too'iiti ashich axaaxachon cadiqii beeti Yeeri ebi bi mullee too'iyoon cadiqo tuniiqqi haddiye. 6Ebiyoomon Daawiti wotta shuunoona tunataanoon, Yeeri cadiqo tuniiqqi bi hadditi asho diireeto tuneechon ishichii gettitone:- 7"Boonoshi shuunati hukkoon Yeeri maariti asheena'o, boonoshi axaaxoonoo Yeeri opati asheena'o diireetina'one; 8Doono Yeeri bi axaaxoon cir haddaachemmi asho diireetone" itone. 9Illa ebi Daawiti gettiti diiroo dokireeti Ayihudeena'o ikketina'oyich baachiya? Toonoone. Dokireyaani aagateena'oyichoonaniye. Ebiyoo Yaafa Macaafoochee ta gettatoomon, "Abrahami bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iyoo Yeerichi aafoochaa biin cadiqiihe." 10Am shaaha gommona biin cadiqiihe? Dokiree bi iicheenashi, oohee dokireyaan bi beeteenaniye? Dokiree bi iichee toonoone; dokireyaan bi beeteenaniye. 11Dokireyaan beebee, bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iitoyich cadiqoon danahe. Aroyee gubboo bi dokireyoo bi cadiqoon miixaa beeti mallatoo tunahe. Ebich boonoshiyoo wotta cadiqeena'o tunaree boonoshi haddeemmoyich, dokireyaanoon, boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'ii beetina'o bullich nihoone. 12Dokireetina'oyichoo nihoone. Ebiyoo boonoshi dokireetoyich tunataanoon, no nihoo tunati Abrahami dokireyaan beebee, bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iitoomon, ebiyoomon boonoshi mulloon Yeerichi toommooch boonoshi too'iitoyichiye. 13Abrahaminaa bi yareena'onoyich "Shawoo bullin hajemmo ittoshine" iqqi Yeeri gibanikkitone. Ebi gibanoon Yeeri gibanikkito, Abrahami bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iyoona bi cadiqitoyichalli, Muusichi calloon ceechii bi quyatoyich toonoone. 14Calloon ceechii quyatina'o Yeeri gibanikkiti gibanoon danemmina'o boonoshi tuna gaata, Yeerichi toommooch mullee too'iyoo duubo tunate getone; Yeeri gibanikkiti gibanoo biisho tunate getone. 15Calloo Yeerichi kaaree shiixxoon deebiye; tunaballi calloo aalloon callee shaaddo aalloone. 16Ebich calloyich hajeeqqi beetina'o ikketina'oyich baach tunataanoon, Abrahamichoomon boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iiti bi yareena'o bullich wotta gibanee qaaro manjemmoyich, ara gibanoo Yeerichi wojoomo bi tunemmoyich, Yeerichi toommooch mullee too'iyoonaniye bi danaa beeto. Ebich biyoo "Meeti aagateena'oyich nihoon neen tuniihoye" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, qititina'oyich kashoon immii beeti, aalloonoo beeto tuniiqqi neechii beeti, bi toommooch mulloon bi too'iiti Nuggushoo Yeerichi aafoochaa no bullichi nihoone. 18"Ne yaroo ebiyoomon meettemmone" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, gibano aalli xaa'ooch gibanaqqi ibariihe; ebina meeti aagateena'ochi nihoo tunahe. 19Balla nat bed bedditi geeno bi tunateenolla, qititoomo tunati bi ashittinoonaa shuuqqiti Saarichi maacoonon gabiqqi bi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoochee gub wottataanoone. 20Yeerich oogoon immiibee, Yeeri biich gibanikkiti gibanoon ceechemmo bi tunoon xiishiqqi mullee too'iyoona kupphahalli, "Ibariyaache" getona Yeeri gibanikkiti gibanee qaaroyich axiraachataanoone. 22Ebichiye [wotta] "Bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iyoo Yeerichi aafoochaa biin cadiqiihe" bi getteeto. 23Tunaballi Yaafa Macaafooch "Yeerichi aafoochaa biin cadiqiihe" getteeti qaaro Abrahami ikketoyich baach kooreeto toonoone; 24wotta noochoonaniye bi kooreeto. No shuunati xu'ee naboyich beshiitee immati no Doono Yesuus Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee kichiti Yeerichi toommooch no mulloon too'ii beeti noonoo cadiqiiyaniye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\