Roomi 6

1Illa ama getona? Yeerichi wojoo woddemmoyich axaaxoon shuuna beebona? 2Ciroona tunataache. Axaaxoyich qititi no, aabichireeshiye ebi axaaxoona no beeyemmo? 3Oohee Kiristoosina ikkoo tunaa afaalleeti no bulli, Kiristoosichi qitoona ikkoo tunaqqa afaalleeto no tunoon ariyaachotina? 4Illa Nihoo Yeeri bi oogee yiiroona Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichitoomon, ebiyoomon wotta noonoo bi kichee andra kashoona sha'abee no beeyemmoyich, Kiristoosichi qitoona ikkoo tunaqqa no afaalleyoona biinna tookkii duukkahone. 5Kiristoosichi qitoon shaahii beeti qitoona biinna tookkii no ikkottatoyee, Yeeri Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichitoomon, ebiyoomon noonoo bi kichee, Kiristoosina tookki ikkottemmo noone. 6Axaaxee gommo waan yeepphii beeti gonda qaatoo ciroona aallemmoyich, Kiristoosi masqalooch bi yooddahooba, wonnee geena no mullo biinna tookkii yooddaqqi bi qitoon arii beeto noone; ebi tunato ebiyee bek axaaxoyich no hajeyaachemmoyichiye. 7Ebiyoo axaaxoo qititi ashoon hajoo hakkaano bi tunatoyichiye. 8Kiristoosina tookkii qitito no tuna gaata, biinna tookki wotta kashachon tunaree beeyemmo no tunoon ibarii beeto noone. 9Yeeri Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichitoyee gub, Kiristoosi illa qitaachemmo bi tunoon, qitoo biin hajaachemmo bi tunoon arii beeto noone. 10Ikka wottoon qititone; axaaxoo bi toommooch giidoon ciroona muccatone; and Kiristoosi kashachon tunaqqi bi beeto Yeerichiye. 11Ebiyoomon ittoshi wotta "Axaaxoyich qitito noone; axaaxoo no toommooch giidoon muccatone; and Kiristoos Yesuusina tookkii nooch beeti ikkittinoona kashachon tunaqqa no beeto Yeerichiye" getiree gabibote! 12Illa meechi qaatoo ittoshin bi hajaachemmoyich, qitemmi ittoshi meechi toommooch axaaxoo taataaye. 13Qitoochee tiyiqqi kashachon tunaqqi beetoomon, ittoshi qelloon Yeerich giddiibote! Ittoshi ashittinee quumo bullin cadiqee ginee qiicoon tuniiree Yeerich giddiibotalli, xumma mooyon ittoshin bi shuuniiyemmoyich, ittoshi ashittinee quumoon ginee qiicoon tuniiree axaaxoyich giddiyaahotine! 14Ebiyoo axaaxoo ittoshin hajaachemmo bi tunatoyichiye; hajeeqqi ittoshi beeto Yeerichi wojoyichalli, calloyich toonoone. 15Illa amo tunaba? Yeerichi wojoyich hajee beeto noalli, calloyich hajee beeto tuno no qajatoyich, axaaxoon shuunabona? Ciroona tunataache. 16Hajeyoyich guuno tuniiqqi ittoshi qelloon biich ittoshi guudiiti ashich guuno ittoshi tunoon ariyaachotina? Oohee axaaxee guuno tunaree qitemmo ittoshine; oohee Yeerich hajee beeti guuno tunaree cadiqemmo ittoshine. 17Tunaballi shiichiqqi axaaxoyich hajee beeti guuno ittoshi tunateenolla, ittoshich immati doyoochee danati ibaroyich mulloochee tiijiqqi ittoshi de'a itoyich, axaaxee guuchittinoochee kechiqqi cadiqoyich ittoshi hajeetoyich, Yeerich gallato bede. 19Asho ittoshi tunoonaa ittoshi shalligee shapee naboona ashi doyee yibbaatoomon gettoye. Wonna ittoshi ashittinee quumeena'o hukkoon boonoshi shuunemmoyich ee'oonaa hukkoonoyich guunon tuniiqqi ittoshi giddiitoomon, ebiyoomon and ittoshi ashittinee quumeena'o Yeerich yaafeetina'o boonoshi tunatoyich, cadiqoyich hajee beeti guunon tuniiree giddiibote! 20Axaaxoyich hajee beeti guuno tunaqqi ittoshi beehooba, cadiqoyich hajeyaano ittoshine. 21Illa hanaach ittoshi yeellaa beeti mooyina'oochee arooba amashee gaacoonolla danataano ittoshine. Ebi mooyina'o ciiroochaa qitoochiyee boonoshi shaggii beeto, 22Tunaballi and axaaxee guuchittinoochee kechiqqi Yeerich hajee beeti guuno tunato ittoshine; Yeerich yaafeeti gaacacho ittoshine; ebiyoo ciiroochaa bulli yemeenee kashoochiye ittoshin bi shaggiiyemmo. 23Axaaxoon shuunati ashich Yeeri qoccemmi damoojo qitoone; tunaballi Kiristoos Yesuusi no Doono waanaa Yeeri wojemmi wojoo bulli yemeenee kashoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\