Titoosi 2

1Tunaballi ne, gaawa kittinnittinee doyoyich mashaamiton dojibe! 2Geena anaamina'o dag tateena'o, gaxa maggeena'o, boonoshi qellee ariyachina'o, Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoonaa maneena'on shunona, haa'iyoonoo kuppheena'o boonoshi tunemmoyich ciice! 3Ebiyoomon wotta geena genneena'o boonoshi qocoona Yeerich diireetina'o, oonaaneena'o, wodda woyinee uyoon wotaaneena'o, de'a mooyon dojii beetina'o boonoshi tunemmoyich ciice! 4Ebin boonoshi tunii gaata, Yeerichi qaaro naaggeyaachemmoyich, gurimaasha maacheena'on dojemmina'one; boonoshi dojemmoo boonoshi keneena'onaa boonoshi bushiisheena'onon shunnii beetina'o, boonoshi qellee ariyachina'o, kiinaalli xalleena'o, boonoshi kexooch shuunaa beetina'o, maaci de'eena'o, boonoshi keneena'oyich de'a ii beetina'o boonoshi tunemmoyichiye. 6Gurimaasha anaamina'o ebiyoomon boonoshi qellee ariyachina'o boonoshi tunemmoyich ciice! 7No dabbii beeti kittinnittinee doyoon shixxii beeti asho no shigoon bi gondiiyemmi mooyon muccaree bi yeellemmoyich, bulli gommona gaawaton shuunabee de'a mooyon bekkiyacho tunabe! Ne dojii beeti doyoona de'a moochacho, gaxa maggoo, koniyolla oonon hakkaani iiwa yibbaatacho ne tunoon bekkiibe! 9Boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti guunina'o noon Wodiyachi Yeerichi doyoon bulli gommona gallatiyoyich, boonoshi doonina'oyich de'a boonoshi gettemmoyich, amee gommonolla boonoshin boonoshi emirikkemmoyich, boonoshi yibbaatoon yexaanoon, gaayaanoon, bulli gommona gibaneetina'o tunoon boonoshi bekkiiyemmoyich ciice! 11Ebi bullin kittinneena'o tunii beeti naboo, Yeeri asho bullin wodiyoon hakkemmi wojoon bi gaxxitoyichiye. 12Ebi wojoo noon dojii bi beeto, axaaxee shuunoonaa hini shaweexi mooyon qaatoonon qayiree, no bulli gibanaa beeti, diireeti emiree aaboon quyabee, and hini yemeenee daggooch no qellee ariyoona, cadiqee shuunoonaa yaafeeti qocoona no beeyemmoyichiye. Ara diireeti emiree aabo noon Wodiyachi Qaabba no Nuggushoo Yesuus Kiristoosi oogee yiiroona waaree bi bekkemmi aaboone. 14Biyoo axaaxoo bulliichee noon biishiya, wotta de'oon shuuniya qaatii beeti, biich tunemmi asheena'on xalliiya noocha iqqi bi kashoon beshiiqqi immitone. 15Ebin Yeeri neech immiti hakkoona getiree ciice! "Axaaxee shuunoon qayote!" getiree ittibatabe! Koniyolla neen hoxaaye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\