Luka 15

1Di̱n jen jhyang, á̱niet saai kurum ga̱ndu ma̱ng á̱niet á̱ka̱tuk nyia̱ á̱ghyang si̱ bai da̱ a̱vwuo Yesu, ba̱ ka fwuong tyiet gu hu. 2Huhwa A̱fa̱risawa ba ma̱ng a̱yaagwak tyiet doka A̱gwaza ba si̱ kwop a̱dyii̱ng nyia̱, “A̱tyu wuni mun a̱pyia̱ ma̱ng á̱niet á̱ka̱tuk nyia̱, a̱ tsa bu ngya nkyayak dundung ma̱ng a̱mba!” 3Huhwa Yesu si̱ lyiat ma̱ng a̱mba di̱ kidee nyia̱, 4“A̱nyan wa mami sot nyin ji, ka̱ a̱ byia̱ zón seap chyi, a̱wot jhyung mami nji si̱ bwuk; yihwa nang gu na nyia̱? Me a̱ na ghwon á̱kum zón seap ka, ka̱ yet nswak a̱kubunyiung ma̱ng a̱kubunyiung ka, di̱n tyan ji ji̱ nshya̱ a̱ni; a̱ nat chat si̱ ji bwuk a̱ni a? 5A̱wot ka̱ a̱ shya̱ nji, a̱ na gwai ba̱t, a̱ kyiak ji a̱ faat a̱zanghwan, a̱ nat ndyo a̱mali. 6Nang gu mbwuok a̱ bai a̱mali nggu ka a̱ni, a̱ na yei á̱kpa̱ndang nggu ba ma̱ng á̱kpa̱ndang nswat nggu ba á̱ghyang ba̱ bai ba̱ beang gu a̱gwai na; mat nang gu nchat zon seap nggu ji ji̱ bwuk a̱ni, a̱ shya̱.” 7Yesu si̱ nyia̱, “Ma a̱nia wa ku na ndi Ma A̱gwaza tswazwa. Á̱ na gwai di̱n jen nang a̱tyu a̱ka̱tuk nyia̱ a̱nyiung nghwon a̱ka̱tuk nyia̱ nggu wu, a̱wot a̱ si̱ nwuo khwi A̱gwaza a̱ni. A̱gwai a̱nia na swak á̱si̱ á̱niet nswak a̱kubunyiung ma̱ng a̱kubunyiung ba ba̱ yet á̱tsotswat, da̱ ba̱ ka̱n bwuk a̱ni bah! 8“Ka̱ a̱byii̱k byia̱ tswá kurum swak. A̱wot tswa jhyung ji̱ maai kurum ta̱m mam nyiung a̱ni si̱ bwuk; yihwa gu na nyia̱? Me a̱ na tyia̱ long fi̱tila a̱ ta̱bam a̱ lyang a̱mgba̱m a̱li ka ma̱ shonshyon, a̱ ka shya̱ nji a? 9“A̱wot ka̱ a̱ shya̱ tswa kurum ji, a̱ na yei á̱kpa̱ndang nggu ba ma̱ng á̱kpa̱ndang nswat nggu á̱ghyang, ba̱ bai ba̱ ka beang gu a̱gwai na nang gu nshya̱ tswa kurum ji ji̱ bwuk a̱ni. 10“Ma a̱nia wa ku na ndi da̱ a̱vwuo a̱yaata̱m tswá A̱gwaza. Ba̱ na gwai Ma A̱gwaza tswazwa, di̱n jen ji̱ nang a̱tyu a̱ka̱tuk nyia̱ a̱nyiung nghwon a̱ka̱tuk nyia̱ nggu wu, a̱ si̱ nwuo khwi A̱gwaza a̱ni.” 11Yesu si̱ bu nwuak ba kidee jhyang nyia̱, “A̱tyia̱ wa swan a̱ si̱ byia̱ zám sweang. 12A̱shushyuo a̱sam wu si̱ nyia̱ ma̱ng a̱tyia̱ nggu wu, ‘A̱tyia̱ nung, nwuak nung gado ku yet a̱kwonu nung a̱ni mi̱ zwá ang ji, a sii khwu.’ Huhwa a̱tyia̱ wu si̱ ka̱u zám nggu ji gado hu. A̱shushyuo a̱sam wu si̱ kyiak a̱kwonu nggu ka. 13“Á̱ si̱ labeang bah, a̱shushyuo a̱sam wu si̱ doot, a̱ si̱ tung nkyang nggu na, a̱ si̱ nkat ma̱ a̱byin a̱ghyang ma̱ gbang. Gu si̱ ntat ma̱ a̱byin a̱kya a̱ni, a̱jawa gu si̱ nhyat kurum nggu hu di̱ tsot wun ma̱ a̱tai. 14Nang gu ngya gado nggu hu a̱ tyak a̱ni, a̱ka̱tuk zong si̱ kan kwa ma̱ a̱byin a̱kya nang gu bwat kyang bah. A̱wot kunak si̱ ta̱bat gu ba̱t. 15Huhwa gu si̱ doot a̱ nat a̱ si̱ ta̱bat ta̱m ma̱ng a̱tyu khap a̱ghyang mi̱ fam a̱byin a̱hwa. A̱tyu khap wu si̱ ta̱m gu mi̱ bibyin nggu hu, a̱ ka chok a̱tyu khap a̱wa a̱yaakusuru. 16A̱shushyuo a̱sam wu si̱ chat, ka̱ a̱ wa shya̱ vak a̱ ya a̱funfuut a̱yaakusuru wu. A̱wot á̱ si̱ nang nggu bah. 17“Jen nang gu ntung a̱nka̱li a̱ni, a̱ si̱ nyia̱ ma̱ng a̱pyia̱ nggu, ‘Mali a̱tyia̱ nung ka, ku á̱khwo ba á̱ kyiak ba ta̱m a̱ni, ba̱ byia̱ kyayak nang ba̱ na ya ba̱ bwat a̱ni. A̱wot nung gwa swan a̱ji, kwi ma̱ng zong! 18Kyang n na nyia̱ a̱ni huhwa hu; n na ndoot mbwuok nat a̱mali, n si̱ nyia̱ ma̱ng a̱tyia̱ nung wu, “A̱tyia̱ nung, n bwuo a̱bun da̱ a̱vwuo A̱gwaza ma̱ng a̱nwan. 19A̱wot n bu maai á̱ yorong nung nggwon ang bah. Ma̱sa̱kut, ka̱ a shim, kyiak nung nang a̱khwo a̱ nyia̱ ang ta̱m nang a teang gu a̱ni.” ’ 20“A̱shushyuo a̱sam wu si̱ doot a̱ si̱ bwuok a̱ nat ma̱ng a̱tyia̱ nggu wu. Neet nang a̱shushyuo a̱sam wu ni̱ shya̱ ma̱ gbang, nang a̱tyia̱ wu ndi gu a̱ni, mat nang gu nchat gu a̱ni; a̱tyia̱ wu si̱ fa̱k kunak gu, a̱ si̱ doot, a̱ si̱ ni̱m a̱ si̱si̱ vwuk guu! A̱ si̱ san gu mbwak nfeang. 21“A̱jawa a̱shushyuo a̱sam wu si̱ nyia̱ ma̱ng a̱tyia̱ wu, ‘A̱tyia̱ nung, n nyia̱ A̱gwaza a̱ka̱tuk nyia̱, n si̱ mbwuo ang a̱bun. Huhwa n di n maai á̱ bu yorong nung nggwon ang bah.’ 22“A̱tyia̱ wu si̱ kin tyat gu a̱lyiat na a̱ bwat, a̱ si̱ kan gyei á̱khwo nggu ba nyia̱, ‘Nyi ghan! Nyi nat a̱mali a̱nggang, nyi bai ma̱ng a̱sham a̱toot, á̱ kup gu ndyo! Nyi san nyuak nang á̱ na tyia̱ nggu ma̱ a̱ga̱swuong a̱ni! Nyi bu tyia̱ gu á̱kwatak da̱ a̱ti̱tak ba! 23A̱wot nyi bu ta̱bat fi̱ng nyak ji̱ byia̱ vam a̱ni, nyi faat, zi̱ ya ntsa nsong! 24Mat nggwon a̱sam nung ka li nang a̱tyu a̱ khwu wa a̱ni. A̱wot a̱ si̱ bu doot ma̱ng swuan a̱ni! Ku li nang gu bwuk wa. A̱wot á̱ si̱ bu shya̱ nggu a̱ni!’ A̱jawa ba̱ si̱ ta̱bat song. 25“Di̱n jen a̱ja nang a̱niet khwop a̱sam wu ni̱ shya̱ ma̱ a̱byin khap. Nang gu mbwuok a̱ neet mi̱ khap hu a̱ni; a̱ si̱ kan fa̱k nang á̱ bwom, á̱ tsot byin á̱ tsa á̱ nsong! 26A̱ si̱ yorong a̱tyo nyiung mami á̱khwo ba, a̱ si̱ lyip gu kyang ku bai a̱ni. 27“A̱khwo wu si̱ kan hyia̱ ma̱ng a̱nggu nyia̱, ‘A̱shushyuo ang wu wa bwuok a̱ bai! Huhwa a̱tyia̱ ang wu faat gu fi̱ng nyak ji̱ byia̱ vam a̱ni. Zi̱ gwai mat si̱sak gu mbwuok a̱ bai ka̱nka̱ra̱ng a̱ni!’ 28“Huhwa a̱niet khwop a̱sam wu si̱ mwai lyen. A̱ si̱ lak nwuo a̱mali ka. A̱tyia̱ wu si̱ ghwut a̱ nat ma̱ng a̱nggu a̱ta̱usa. A̱ si̱si̱ naai gu nyia̱ gu bai a̱ nwuo a̱mali ka! 29“A̱niet khwop a̱sam wu si̱ lak shim naai a̱tyia̱ hu, a̱ si̱ nyia̱, ‘Ndyia̱ ma̱ a̱di̱di̱t nang n nyia̱ ang nta̱m. N si̱ nkhwi a̱lyiat ang na cha̱chaat. A̱wot da̱ nwan a ka̱n faat nung ku a̱banzon, n ka gwai ma̱ng á̱kpa̱ndang nung ba bah! 30“ ‘Kwot! A̱wot jen ji nang a̱bafai ang kani si̱ nhyat zwá ang ji da̱ a̱vwuo khám ma̱ a̱tai, a̱ si̱ bwuok a̱ bai a̱ni; a sii ba̱ faat gu fi̱ng nyak ji̱ byia̱ vam a̱ni!’ 31“A̱tyia̱ nggu wu si̱ nyia̱, ‘Nggwon nung, kuzang jen a ni̱ shya̱ dundung ma̱ng a̱nung. A̱wot a̱mgba̱m nkyang zwá nung na yet si̱ nwan nia. 32A̱gya̱ra̱p ma̱ng a̱gwai nzi̱t wu myim za̱m! Mat ku li nang a̱na̱nyiuk ang wu ka̱n khwu wa a̱ni, a̱wot a̱ si̱ bu doot ma̱ng swuan! Ku li nang gu bwuk wa a̱ni, a̱wot á̱ si̱ bu shya̱ nggu!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\