1 KORINITO 11

1Miruta na be naga ma na lepe mirundri Kristona. 2Na pudya ta igbonaga ta arambu kulia kuwe kine i kuliata giri katanina. Ta a’deba togoleto kine tritri beti naga ma na tikindri tana. 3’Bo na nyadru deneta adi kuwe na ŋutulu girina ŋolo a Kristo‚ ’bo kuwe na nokana ŋolo a monye’ba lo lepelo‚ kuwe na Kristona ŋolo a Ŋun. 4Kugbo ŋutu lalalelo lo magu Ŋun kuwa trugo kulia‚ ti kuwe na lepena amuko‚ lepe tikindra Kristo yukuwe. 5’Bo kugbo ŋutu nonokana na magu Ŋun kuwa trugo kulia‚ ti kuwe na lepena aku muko‚ lepe tikindra monye’ba lonyelo yukuwe. Kondra naga dena gbo beti naga ma lepe ’barandri kupi kanye kilo kaŋona. 6Kugbo nokana naga a’biye ku mugo kuwe nanyena, ti lepe ŋere kupi kanye kilo kaŋo. ’Bo kugbo a yukuwe ku nokanani i ŋedya na kupi kanye kilo kaŋo‚ kuwa i ’barandru na kuwena‚ ti lepe muke mu kuwe nanyena. 7Ŋutu lalalelo ka’bi ku mumu kuwe nanyena igbonaga lepe a gbetita na Ŋun‚ a ŋo lo purani lepe itro‚ ’bo nokana a ŋo na purani lalelo. 8’Bo lalelo aku ŋiyu ku nokana i muguni‚ ’bo nokana nye na ŋiyu ku lalelo i muguni. 9Lalelo aku gbeki ku kulia ti nokana kine‚ ’bo nokana nye na gbeki ku kulia ti lalelo kine. 10Ku kine kulia de ti nokana gbo’dini ku kpiye lo teriŋi naga kanye koŋonina ku lepe i kuweni‚ ku kulia ti malaika kilo. 11’Bo kpe‚ nokana ani lira ’ba lale‚ lalelo ani lira ’ba noka ku Matalo katani. 12’Bo nokana ŋiyu ku laleloni, kuwade lalelo gbo’di yuŋe ku nokana. ’Bo kapazi kilo giri ŋiyu ku Ŋun yu. 13Lilineta kulia ŋani kine a ta lepe. Igbo’da a na’buna ku nokana magu Ŋun ti kuwe na lepena aku muko ya? 14Gbiyeri lo ŋutulo ku mugu ani togo’yu adi kupi ti lalia kilo kugbo ayodu a lozo‚ kine kulia de a yukuwe nasikona ya? 15’Bo kupi ti wate kine kugbo a lozo‚ kine kulia de ani gbo’da a pura nasikona ya? ’Bo kupi kasiko kilo atiki ko i piri na bongo na kakamana. 16’Bo kugbo le’de ŋutu laga nyadru rerenya, laga yi ani gbo’da ku gbiyeri laga ka’delo. Tomoresi ti karuko ti Ŋun kilo ani kondra ka’de ’do. 17’Bo i togolesi naga kine de katani na ani pudya ta‚ igbonaga tomore naga bita ma ta tomodyi ’beri kugelena agbo’da a kulia na’buni, ’bo a kulia naro. 18A kayona kugbo ta laga bita tomodya ’beri a karuko kilona‚ na yinga adi kora na ’beri kata kasu dridriŋi yu‚ ’bo kuwe rambuni ani gbo’da a kulia ti to’bure tro. 19’Bo togoleto ti to’bure kine ti gbo’dini kasu dridriŋi yu ŋutulu laga ku teiliko ti to’diri kilo ma denani ’busa. 20Kuwade kasu tunundra na ’beri kugele kata yu‚ ta agbo’da nyosu gbadru na Matanani. 21’Bo kasu nyosuni, ŋutulu giri gele gele sukindro kenisi i nyosuto kase lepe kine kata yu a nze‚ kuwade le’delo gbo ku mago‚ ’bo le’delo amera. 22Hai! Ta ani gbo’da ku kadizi naga ma ta nyosuni ku naga ma ta mozini kata yu ya? Ta nyadru ’delakindra tomore na Ŋun ina a ŋo laga a ’busa‚ ku naga ma ta tikindri ŋutulu laga ’ba kapazi kilo yukuwena ya? Ma na takindra ta adinyo ya? Na ipupudya ta ku kine kulia de ya? ’Bayi. Na ani pudya ta de. 23Na takindra ta a kayona kulia naga kazu ma na rumbi ku Matalo yu kine‚ adi tukaze naga ma lepe nyokini mundrara nu, Mata laga Yesu a’dumadru mugatina. 24Kugbo lepe laga atikindra iyetelo, lepe druga gbegbenyeza katana, druga kulia adi‚ “Ina de ŋona a mugu nio naga a nasuna. Koneta kine kulia de ma ta rambini kulia kuwe kine.” 25’Bo ’do‚ i bo na nyosuna‚ lepe druga ’dumundra drikerina adi‚ “Ina drikeri de ŋona a tomore naludu ku rima kuwe kine. I luŋa giri laga ma ta mozini kilo, koneta de ma ta rambini kulia kuwe kine.” 26I luŋa kilo giri laga ma ta nyosuni ina mugati de‚ kuwa mozini i ina drikeri dena, ta trugo kulia ti tuwa na Matana kine yeŋadru suu i pondra na lepe nu. 27Kuwade kugbo le’de ŋutu laga nyosu mugati, kuwa mozu i drikeri na Matana, ti gbiyeri lo lepelo ani kpele, lepe igbo’da ku kulia ku kulia ti kokorozu na lepe na mugu ku rima ti Matalo kinena. 28Ti ŋutulo tritrime mugu ma lepe bulo nyosu mugatina, bulo mozu i drikerini. 29Ŋutu laga lo nyosulo kuwa lo mozulo ku lepe aku yo’yu mugu na Matalona lepe nyosu kuwa mozu ŋera na kulia kanye muguni. 30Ku kine kulia de ŋutulu rodri kasu dridriŋi yu gbo ’ba teriŋi ku ’beri na mimiye, ’bo ku’de kilo atatuwa itro. 31Kugbo yi kodro atritrimi gbiyeri likalo, kedri kodro yi aka ŋeraki kuliani. 32’Bo kugbo Matalo laga aŋedya kulia kaya kine, lepe ringa yi‚ ŋera na kuliana ka’bi ku tiga yi ku ŋutulu ti ka kilo kugele. 33Kuwade luŋaseri‚ kasu tunundra na ’beri i nyosuni, monita mo ’beri. 34Le’de ŋutu kugbo ku mago‚ ti lepe nyosuni kanye ’ba yu. Ka’bi ta ku tunundra ’beri i ŋeraki na kulia na tiga ta. ’Bo na ikukundra kulia ku’de na kolokindro ’beri kine i luŋa laga ma na ku pondrini lu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\