1 KORINITO 14

1Kepodrita nyadruna. ’Delakita teiliko i rumbi na ’doketa ti Yuka Nakiyena kilo‚ ’bo alanguna truko na kulia ti Ŋun kine. 2Ŋutu laga lo kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de kinelo agbo’da takindra ŋutulini‚ ’bo takindra Ŋun. ’Bo le’de ŋutu ’bayi lo yinga lepe‚ ’bo lepe tazu kulia naga na mumuyi mumuyi kine ku Yuka Nakiyena. 3’Bo ŋutu laga lo trukundro kulia ti Ŋun kinelo takindra ŋutulu kilo i to’durodru na ko‚ i ru’ya na teiliko kasiko kilo‚ i logu na teiliko kasiko kilo itro. 4Ŋutu laga lo kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de kinelo to’durodru mugu. ’Bo ŋutu laga lo trukundro kulia ti Ŋun kinelo to’durodru tomore na karuko kilona. 5’Bo na kodro nyadru adi kulianita giri ku kuliesi naga ka’de ka’de kine‚ ’bo alanguna truketa kulia ti Ŋun kine. Ŋutu laga lo trukundrolo alangu ŋutu laga lo kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de kine‚ kugbo kapuputuni laga lo romoki to’durodru tomore na karukona laga ’bayi. 6Nyenaga luŋaseri, kedri kodro ku na laga autu kasu yu i kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de kine‚ kugbo na laga aku takindra ta ku kulia na kpikpiya, kugbo dendra‚ kugbo truko na kuliatana kugbo togole, na iromoki i logu na ta adidinyo ya? 7’Bo kapazi laga a weleto‚ laga ’ba tuzoru kilo‚ be zelego‚ kuwa rababa‚ kugbo aku tokoru roroto kase kilo soso‚ kulia naga ma ko kodyi kuwa naga ma ko wogi kine ma dena adidinyo ya? 8Kugbo guke laga aku kuta soso‚ ŋa lo ikukundra mugu i moro ya? 9Kuwade ku ta laga kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de‚ naga ani romoki yiŋa kine, ŋutulu kilo ma dendra kulia na tatayi kine adidinyo ya? Ta ikukulia beti i kobuŋe kata ka’delo. 10Kutuzi kine zore i kani, ’bo kpe‚ ko giri gbo ku bo nasiko. 11Kuwade‚ kugbo na laga aku deni bo na kutu ŋanina‚ na igbo’da be monyatio ku ŋutu laga lo kulianiloni, ŋutu laga lo kulialo igbo’da kuweni be monyatio ’do. 12Kuwade ku ta laga lo ’delakindra teiliko i rumbi na ’doketa ti Yuka Nakiyena kilo‚ alanguna galeta ’doketa laga lo romoki to’duroni tomore na karukona kilo. 13Kuwade‚ ŋutu laga lo kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de kinelo‚ ti lepe make Ŋun ma lepe romoki puputundra kulia kine ’busa. 14’Bo ku na magu Ŋun ku kuliesi naga ka’de ka’de kine‚ yuka niona nye na magu, ’bo yoyolozu niona ani kita. 15Kuwade ma na kondra inyo ya? Na imagu ku yukana‚ ’bo na imagu ku yoyolozuna itro. Na iwelo ku yukana‚ ’bo na iwelo ku yoyolozuna itro. 16’Bo ku do pudya Ŋun ku yukana ka’delo‚ lotodinikita laga inga ’ba dendralo itazu Amena i bo na iyete lolulo‚ ti lepe aku deni kulia naga mo du kuliani kine adidinyo ya? 17Do lepe lo tikindra iyetelo a lo’bu‚ ’bo ŋutu le’delo aku to’durozi. 18Na tikindra Ŋun iyetelo igbonaga na kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de kine alangu ta girina. 19’Bo na nyadru tazu kulia mukana na romoki yiŋa kine kuwe yoyolozuni i tomore na karukona katani‚ ma na ku togo’i ŋutulu kilo‚ alangu kulia na tatayi ku kuliesi naga ka’de ka’de rodri rodri kine. 20Luŋaseri‚ ku gbogbo’data be ŋaziŋa kasu yoyolozuni. Gbo’dita be ’u’uŋweki ku kulia naro kine‚ ’bo kasu yoyolozuni gbo’dita be ŋutulu laga aguguli. 21I kukuzuna katani awuro adi‚ “Na ikulia ku ilo zuru de ku ŋutulu lo kulia ku kutuzi naga ka’de ka’de kine kilo, ku kutuzi ti monyazi kilo itro. ’Bo kpe, zuru liolo aka yinga nani, Matalo lo kulia.” 22Kuwade kuliesi naga ka’de ka’de kine agbo’da a kpiye lo karuko kiloni, ’bo a lo ŋutulu laga aku rugo kilo, ’bo truko na kulia ti Ŋun kine ani gbo’da a lo ŋutulu laga aku rugo kilo‚ ’bo a lo karuko kilo. 23Kuwade kugbo karuko kilo laga atomora giri kugele, ku ko giri kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de kine, lotodiniki laga inga ’ba dendra kilo kuwa ŋutulu laga aku rugo kilo kuwa alubo, ko aka kulia adi ta kilo mamalini ya? 24’Bo ku ko giri trukundro kulia ti Ŋun kine, ŋutu laga aku rugolo kugbo lotodinikita laga inga ’ba dendralo kuwa alubo, lepe ititika i teili yu ku kulia ti torozi kanye kine. Ŋutulu kilo giri itopurundro torozi ti lepe kine, ’bo ŋutulu kilo giri ililikindra lepe kulia kine itro. 25Kulia naga na mumuyi mumuyi naga ku lepe i teili yu kunu ikpekpeza ’beri. Kuwade lepe imemereke rupu ka, i teminizo na Ŋun, i kulia adi a ’diri Ŋun kata kasu dridriŋi yu. 26Luŋaseri, adinyo kuru ya? Kugbo ta laga atomora kugele, ŋutu gele gele gbo ku wiri, kugbo togole, kugbo kulia naga a kpiyeta, kugbo kuliesi naga ka’de ka’de kine, kugbo puputu na kuliesi naga ka’de ka’de kine. Kuliata giri ti konani i to’durodru na ŋutulu. 27Kugbo ŋutulu lo kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de kine, ti ŋutulu ŋani kilo gbo’dini mure kuwa musala ka’delo, ’bo ka’bi ku roro musala. Ti ko kuliani a kiyuka kiyuka, ’bo ŋutu gele ti pupute kuliesi naga ka’de ka’de kine. 28’Bo kapuputunilo kugbo ’bayi‚ ti ko gele gele yiŋani tali i tomorena katani‚ ti ko kuliani a ’beri kuwa kasi Ŋun. 29Bodoki mure kuwa musala ti kulia kilo ti tane kulia kine‚ ti ŋutulu ku’de kilo lilizi bo na kulia na tatayi kine. 30’Bo kugbo kulia ku’de naga akpeki le’de ŋutu laga lo si’daki i meretenilo‚ ti ŋutu laga a kayolo yiŋani tali. 31’Bo ta giri gele gele roromoki i trukundro na kulia ti Ŋun kine ma ŋutulu giri rumbini togole ku ruda na teiliko itro. 32Yukala ti katruko kine sobu kulia ti katruko kine. 33’Bo Ŋun ani gbo’da a lo kulianiki mŋgbelemŋgeleni, ’bo a lo sakaniki madaa. Be naga i tomoresi ti karuko laga a ŋutu ti Ŋun kilo kine giri kata yu ina‚ 34ti wate kine yiŋani tali i tomorena katani. Ko aku rukoki i kulia‚ ti ko gbo’dini ku sobu be naga ma kukuzuna nyadrinina. 35Kugbo ko naga nyadru dendra ku’de kulia‚ ti ko pine lalia kase kilo i ’ba yu. ’Bo a yukuwe kugbo wate kine na tazu kulia i tomorena katani. 36Adinyo ya? Kulia ti Ŋun kine kazu suluza kasu yu ya? Kugbo ayenga kasu yu ka’delo ya? 37Kugbo le’de ŋutu laga yo’yu adi nye a bodo lo kulia ti Ŋun kine kuwa nye gbo ku yuka‚ ti lepe dene adi kulia naga ma na wurokindri ta kine a kukuzu na Matalo. 38Kugbo le’de ŋutu aku sobu kine kulia de‚ ka’bi lepe ku sosopo. 39Kuwade luŋaseri, gbo’dita ku puso i trukundro na kulia ti Ŋun kine. Ku gogota ŋutulu laga lo kulia ku kuliesi naga ka’de ka’de kine. 40’Bo ti kuliata kine giri konani soso kase piritoni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\