1 KORINITO 15

1Luŋaseri, na lo toyulukindro ta kuu na’bu naga kazu ma na trukokindri ta, naga ma ta rugi, ma ta lirani ku lepe katanina. 2Kugbo ta laga a’deba kuu na’bu naga kazu ma na trukokindri tana tritri, kugbo ta aku rugo a ’busa, ta arite ku kuu na’bu ŋanina. 3Na takindra ta a kayona kulia naga kazu ma na rugi kine, adi Kristo atuwa ku torozi kaya kine be na kulia na wuwuro kinena, 4adi lepe anuka, lepe atoŋiye i luŋa lo musalalo, be na kulia na wuwuro kinena‚ 5adi lepe apuku ku Kefani, druga ku ŋutulu laga mere gele konye mure kiloni itro. 6I bo ŋanina lepe apuku ku luŋaseri laga arodru kamazi mukana kiloni i luŋa logele‚ ’bo ŋutulu laga rodri i kulu luŋaseri de kata yu kilo ko inga kilo zoru yeŋundra tozo tinade‚ ’bo ku’de kilo a’balazi. 7I bo ŋanina lepe apuku ku Yakoboni‚ ’bo i bo ŋanina ku lososonyo kiloni giri ’do. 8I ’dute ŋanina lepe apuku kuweni itro‚ ti na beti ŋiro lo gugume. 9’Bo na a ŋutu laga iloŋadroo i dridriŋi na lososonyo kilo‚ na ani zuki i luŋu a lososonyo‚ igbonaga na kazu asandru tomore na karuko ti Ŋun kilona. 10’Bo ku ’busa na’bu na Ŋun ina‚ na gbo be naga ma na gbo’dinina. ’Bo ’busa na’bu naga ma lepe tikindri nana agbo’da a ’busani. ’Bo na atrereka arodru ko giri. ’Bo agbo’da a nani‚ ’bo ’busa na’bu na Ŋun na kondra kita ku na kugelena. 11Kuwade kugbo na‚ kugbo kara‚ yi atrugo de‚ ta druga rugo de itro. 12’Bo kugbo kulia ti Kristo kine naga atruko adi lepe atoŋiye i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilo‚ ŋutulu ku’de kasu dridriŋi yu kulia adi ŋiye naga i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilona ’bayi adidinyo ya? 13’Bo ŋiye naga i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilona kugbo ’bayi‚ Kristo aku toŋiye. 14Kugbo Kristo laga aku toŋiye‚ trugo nikana a ’busa‚ rugo nasuna a ’busa ’do. 15Yi arie a ka’doto ti bo na kulia ti Ŋun laga a ’bureniko kilo‚ igbonaga yi a’dodru bo na kulia ti Ŋun kine adi lepe atoŋizu Kristona. ’Bo kugbo ŋutulu laga atatuwa kilo laga ani ŋiye, trugo adi Ŋun aku toŋizu Kristo. 16’Bo kugbo ŋutulu laga atatuwa kilo ani toŋiye, Kristo aku toŋiye itro. 17Kugbo Kristo laga aku toŋiye, rugo nasuna gbo a ’busa, ’bo ta kilo kasu torozini ’duu. 18’Bo ŋutulu laga a’balazi ku Kristo katani kilo akaraki itro. 19Kugbo yi laga gbo ku yendru ku Kristo katani ku kulia ti ru naga na tinadena ka’delo, yi gbo ku drelia koru arodru ŋutulu ku’de kilo giri. 20’Bo a ’diri Kristo atoŋiye i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilo. Lepe a nyumuti lo trora a kayo i dridriŋi na ŋutulu laga a’balazi kilo. 21Be naga ma tuwana yeŋundri ku ŋutunina, ŋiye naga i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilona ayeŋundra ku ŋutuni itro. 22Be naga ma ŋutulu giri tatuwani ku Adama katanina, gbode ŋutulu giri iyeŋundra zoru ku Kristo katani. 23’Bo ŋutulu giri gele gele kanye pirini. Kristo laga a nyumuti lo trora a kayolo, i bo ŋanina ku lepe yiteni, ŋutulu laga a ti Kristo kilo. 24I bo ŋanina ’dute na baŋena iyeyeŋundra. Kristo itukarakindra drumala kilo giri, ku kumose teriŋi kilo giri, ku teriŋito kine giri, druga lepe itikindra Ŋun laga a Monyelo tumatana. 25’Bo nyadru ti Kristo gbo’dini a Mata yeŋadru tozo i ’delaki na mero ti lepe kilo ku lepe i mukuzini. 26Miriku laga lo itukaraki a bo lu igbo’da a tuwana. 27’Bo, “Ŋun a’delakindra kapazi kilo giri ku lepe i mukuzini, ma ko sobi kulia ti lepe kine ’busa.” Kugbo akulia adi, “Kapazi kilo giri a’delaki i sobu na kulia ti lepe kine,” trugo adi Ŋun laga lo ’delakindra kapazi giri ku lepe i mukuzini ilo aka sobu kulia ti lepe kineni. 28Kapazi kilo giri kugbo a’delaki i sobu na kulia ti Kristo kine, Ŋirolo ku mugu isobu kulia ti Ŋun laga lo ’delakindra kapazi giri i sobu na kulia kanye kinelo, ma Ŋun gbo’da a Mata laga a druma i kapazi kilo giri i koŋoni. 29’Bo ŋutulu laga lo ’deba baputizilo i piri na ŋutulu laga atatuwa kilo, kondra de gbandra ya? Kugbo ŋutulu laga atatuwa kilo ani toŋiye, ko ’deba baputizilo kasiko i pirini gbandra ya? 30’Bo laga yi kolokindro ’beri i tatuwa ’duu ’duu gbandra ya? 31Luŋaseri kuwe kilo, na takindra ta a ’diri ku pudya nio na mugu naga ku tana, ku Kristo Yesu Mata likalo katanina adi na tuwa mu luŋa. 32Ku na laga kazu amoro inide Efesoni ku gboroŋa kilo be naga ma ŋutulu kilo tazinina, na irumbi rezema laga a inyo ya? Kugbo ŋutulu laga atatuwa kilo ani toŋiye, “Ti yi nyosuni, ti yi mozuni, igbonaga imalu yi itatuwa tatuwana,” be naga ma tayinina. 33Ka’bi ta ku ’bo’bolia ’bo’bolia. “Tomora na ’beri ku ŋutulu loro kilo ina kokorozu gbiyeri lo’bulo.” 34Yulukita ’beri‚ ku kokonuta torozi ’do igbonaga ku’de ŋutulu kata kasuni laga aku deni Ŋun kilo. Na tazu de ma tikindra ta yukuwe. 35Ŋo laga de le’de ŋutu lo ipiza adi, “Ŋutulu laga atatuwa kilo toŋiye adidinyo ya? Ko ipuru ku ’beri naga a inyo ya?” 36Do mamali! Ŋo laga mo do wezilo aka puni ku lepe aku tuwa. 37Ŋo laga mo do wezilo agbo’da nye lo igbo’dani, ’bo nyumutilo ka’delo, ŋona go’dota, ŋona nyumuti le’delo. 38Ŋun lo tikindra lepe mugu beti naga ma nye nyadrinina, lepe lo tikindra nyomo kilo giri gele gele ’beri kase kinelo. 39Lokorio kilo giri ani gbo’da a logele, le’delo a loŋutu, le’delo a lo kapa, le’delo a lo kpenya, le’delo a lo somo. 40’Beri ti kapa ti ’diko kine kata‚ ’beri ti kapa ti ka kine kata itro, ’bo ’bu’busi na kapa ti ’diko kilona ka’de, ’bo ’bu’busi na kapa ti ka kilona ka’de ’do. 41’Bu’busi na kolona ka’de, ’bu’busi na yapalona ka’de, ’bu’busi na kasiri kilona ka’de ’do. ’Bo kasirita gele ani gbo’da ku ’bu’busi be le’delo. 42Ŋiye naga i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilona gbo de. Ko laga anuka kilo i’bu’bure. Ko laga lo itoŋiye kilo ani ’bure. 43Anuka ’ba ’bu’busi, atoŋiye ku ’bu’busi. Anuka ku tomunye, atoŋiye ku teriŋi. 44Anuka a mugu na ŋutuna, atoŋiye a mugu na yukana. Kugbo mugu na ŋutuna kata trugo adi mugu na yukana kata itro. 45Awuro de adi, “Ŋutu laga a kayolo Adama ayeŋundra zoru.” ’Bo Adama lo bolo ayeŋundra a yuka naga na tikindra ru. 46Agbo’da yukana na yeŋundra a kayonani, ’bo muguna naga a kayo, i bo ŋanina yukana. 47Ŋutu laga a kayolo aŋiyu i kure, lepe a putru. Ŋutu laga a togi murelo ŋiyu i ’diko. 48Ŋutulu ti putru kilo gbo beti naga ma ŋutu lo putrulo gbo’dinina‚ ’bo ŋutulu ti ’diko kilo gbo beti naga ma ŋutu lo ’dikolo gbo’dinina. 49Beti naga ma yi kelani ku gbetita na ŋutu lo putrulona, gbode yi ikekela ku gbetita na ŋutu lo ’dikolona de ’do. 50Na takindra ta luŋaseri, adi mugu na rima ani romoki lumani tumata na Ŋun ina‚ ’bo ŋo lo ’bu’bure kilo ani romoki lumba ŋo laga ani ’bure kilo. 51Meteta! Na takindra ta kulia naga na mumuyi mumuyi kine. Yi kilo giri aka ’balazini, ’bo yi kilo giri ilolopuko ka’de‚ 52wuleŋa gele, i riri’yo na konye, i kuta na guke lo bo lu. Gukelo ikukuta, ’bo ŋutulu laga atatuwa kilo itotoŋiye a ŋo laga ani ’bure, ’bo yi ilolopuke. 53Nyenaga ilo gbiyeri lo ’bu’burelo de kodro ma sozu ŋo laga ani ’bure, ’bo ilo gbiyeri lo tutuwalo de kodro ma sozu ŋo laga ani tuwa. 54Kugbo ŋo laga lo ’bu’burelo laga asozu ŋo laga ani ’burelo, kugbo ŋo laga lo tutuwalo laga asozu ŋo laga ani tuwalo, i lu luŋa de kulia na wuwuro kine itorumokindro ’beri adi, “Tigana atukarakindra tuwana.” 55“Tuwana, tiga nonuna ina ya ya? Tuwana, wiri lolulo ilo ya ya?” 56Wiri lo tuwalo ŋona a toro, teriŋi na torona a kukuzu ina. 57’Bo iyete lo Ŋun laga lo tikindra yi i tiga ku kulia ti Mata lika Yesu Kristo kine. 58Ku kine kulia de, luŋaseri laga ma na nyadri kilo, liranita tritri, ka’bi ta ku gbogbo’da a kulukulu, koneta kita na Matalona mu luŋazi ’ba kanya, igbonaga ta adeni adi trereka nasu naga ku Matalo katanina ani gbo’da a ’busa ina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\