1 KORINITO 2

1Luŋaseri‚ kugbo na laga autu kasu yu‚ na autu i trukokindro na ta kulia naga na mumuyi mumuyi ti Ŋun kine‚ agbo’da ku kulia na tayi ku ’bu’busi kineni‚ kugbo ku tobodo kineni. 2’Bo na ayo’yu kuwe teilini adi ka’bi na ku dedeni le’de ŋo i saka nio naga kasu dridriŋi yuna‚ ŋolo a Yesu Kristo laga lo ’beko i kedini mugulo ka’delo. 3Na asaka kasi ta ’ba teriŋi‚ ku kuze‚ ku zangu na mugu koru itro. 4Kulia na ta na kine seku trugo niona agbo’da ku tobodo naga na ’bo’borani ŋutuluni, ’bo i kpeza na teriŋi na Yuka Nakiyena, 5rugo nasuna ka’bi ku lira i tobodo na ŋutuluna, ’bo i teriŋi na Ŋun ina ayu. 6’Bo kpe‚ yi bita takindra ŋutulu laga aguguli kilo kulia naga a ti tobodo kine‚ ’bo ani gbo’da a tobodo na ina baŋe de‚ kuwa a na drumala ti ina baŋe de laga lo ilelenga kilo. 7’Bo yi tazu bita kulia ti tobodo na Ŋun naga na mumuyi mumuyi‚ naga kazu a’dana‚ naga ma Ŋun pedrini kazu ’bero i purani na yi ina. 8Le’de ŋutu ’bayi i dridriŋi na drumala ti ina baŋe de laga adeni ina tobodo de. Ku ko laga kazu kodro adeni‚ kazu kodro ko aka ’begu Mata lo pupuralo i kedini muguni. 9’Bo be naga ma wuronina adi‚ “Ŋo laga ani meta ku konyelo, ku laga ani yiŋa ku suwolo‚ ŋo laga ani lubo ku ŋutulu i teiliko yu ilo. Ŋun akukunakindra ŋutulu lo nyari lepe kilo ilo ŋo de.” 10’Bo Ŋun akpekindra yi ŋo ŋanilo ku kiko lo Yuka Nakiyelo. Yuka ŋanina ina ga’yu kuliata giri‚ ’dibani kuliata ti Ŋun naga a nagululo kine de kpe. 11Ŋutu laga ŋa lo dendra kulia ti le’de ŋutu‚ ŋona yuka na ŋutu ŋanilo naga ku lepe katanina ka’delo ya? Kuwade le’de ŋutu ’bayi lo dendra kulia ti Ŋun‚ ŋona Yuka na Ŋun ina ka’delo. 12’Bo laga yi aku rumbi yuka na ina ka dena‚ ’bo Yuka na ŋiyu ku Ŋun yuna‚ ma yi ku dendra ’doketa laga ma Ŋun tikindri yi ku ’busa na’bu nanyena kilo. 13Yi ani tazu kine kulia de ku kulia na tatayi naga ma tobodo na ŋutuluna togo’i kine‚ ’bo naga ma Yuka Nakiyena togo’i kine‚ igbonaga yi kpekindra ŋutulu lo gbo’da ku Yuka ŋanina kilo kulia ti yukana. 14Ŋutu laga ’ba Yuka Nakiye ilo ani romoki rugo kulia ti Yuka na Ŋun kine, igbonaga ko puru ku lepeni be kulia ti mali‚ lepe ani romoki dendra ko itro‚ igbonaga ko lilia ku yukanana. 15Ŋutu laga ku Yuka Nakiye ilo liliza kuliata giri, ’bo le’de ŋutu ’bayi lo romoki liliza kulia ti ŋutu ŋanilo kine. 16Be naga ma wuronina adi, “ ’Bo ŋa laga adeni yoyolozu na Matalona ma lepe bulo ku todinikindro Matalo ya?” ’Bo laga yi gbo ku yoyolozu na Kristona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\