1 KORINITO 9

1Koŋo niona ani gbo’da gboŋa ya? Na ani gbo’da a lososonyo ya? Na aku medra Yesu Mata likalo ya? Ta ani gbo’da a kita nio naga ku Matalo katanina ya? 2’Dibani kodro ku na laga ani gbo’da a lososonyo ku ku’de kilo ŋutulu i konyeni de kpe, kasu konyeni na a lososonyo‚ igbonaga ta lepe a kpiye ku Matalo katani laga lo kpeza adi na a lososonyolona. 3Bo nio na kulia naga na ’dutuki na ŋutulu laga lo pipiza na kilona nye ina de. 4Yi aku ruke i nyosu kuwa i mozu ya? 5Yi aku ruke i woro seku noka naga a karukonina be naga ma lososonyo ku’de kilo kuwa luŋaseri ti Matalo kilo kuwa Kefa lepe worozinina ya? 6Ŋona yi seku Baranaba ka’delo laga ani romoki i ko’yu na kita naga ku kenisina ya? 7Ŋa laga kokondra kita na kamoronina ku silingi kanye lepe kine ya? Ŋa lo ’udru melesi na zabibu ti lepe ani nyosu zabibu ŋani kilo ya? Ŋa lo yugu kebilizi ti lepe ani mozu le ŋani kine ya? 8Na kulia de be naga ma ŋutulu kilo kulianina ya? Kukuzuna ani kulia de itro ya? 9’Bo awuro i kukuzu na Mosena katani adi, “Ku totoru kutu na ’beŋite lo kitelo ti lepe lu i ’bandru na kinyo yu.” Ŋun rarambu kulia ti ’baŋa ti su kilo ya? 10Ŋona lepe agbo’da kulia ku kulia kaya kine ka’deloni ya? A ’diri awuro ku kulia kaya kine, igbonaga adi kakuruni lo melesilo ti kudyi ku yendru, kagbutoni lo kinyolo ti gbute ku yendru adi nye iŋaŋarundra kinyo kilo. 11Kugbo yi laga aweza kulia ti yuka kine kasu dridriŋi yu‚ ku yi laga kilo ’didra kasuni kapazi laga lo logu muguna kilo‚ kine kulia de igbo’da a drumala ya? 12Kugbo ŋutulu ku’de kilo gbo ku teriŋi i ŋarundra na kapazi ŋani kilo kasuni‚ laga yi ani gbo’da ku teriŋi arodru ya? ’Bo kpe yi aku kondra ku ina teriŋi de‚ yi kilo sasandru ’beri ku kuliata giri itro‚ ka’bi yi ku ’delakindra le’de ŋo i kikoni lo goza kuu na’bu na Kristona. 13Ta aku deni adi kakita ti kadi na Ŋun kilo rumbi nyosu nasena ŋiyu i kadi ŋanina kata yu‚ ’bo kakita ti piri naga a ’i’iletana kilo ŋarundra kapazi laga a ’i’ileta kilo. 14Kuwade, Matalo atakindra katruko ti kuu na’buna kukuzu adi ti ko rumbini ŋo laga lo logu ru nasena kilo ŋiyu ku kuu na’buna katani. 15’Bo laga na aku kondra ku kine teriŋito de tro ’dibani geledroo. Na ani wudyo de adi ma na ku rumbi ku’de kapazi be kilo de. ’Bo alanguna a na’buna ki na tuwani kaŋo ka’bi le’de ŋutu ku tikindra pudya nio na muguna de i yeŋundra a ’busa. 16Ku na laga atrugo kuu na’buna, kine de ani tikindra na pudya na mugu‚ igbonaga na atiki kukuzu i kondra dena. Dreliana ina a nio ku na ani trugo kuu na’buna! 17Kugbo na lo trugo de ku kuwe nio‚ na irurumbi ropeta‚ ’bo kugbo ani gbo’da ku kuwe nio‚ trugo adi Ŋun atikindra na kita ŋanina. 18Kuwade ropeta kuwe kilo a inyo ya? Adi ku na trugo kuu na’buna a kulia naga ’ba gbore‚ ti na aku yakiza teriŋi nio naga i kuu na’buna katanina. 19Na ani gbo’da a upiye lo le’de ŋutu tro. ’Bo kpe‚ na a’delakindra mugu a upiye lo ŋutulu kilo giri adi troru ma na lopugi ŋutulu laga rodri kilo ku Kristoni. 20Na ayeŋundra a Yahuditio ku Yahudi kiloni ma na lo saka i bo na kukuzuna ku ŋutulu laga i bo na kukuzuna kiloni‚ ’dibani kodro na ani gbo’da de kpe‚ adi troru ma na lopugi ŋutulu laga lo saka i bo na kukuzuna kilo. 21Na ayeŋundra be ŋutu laga ’ba dendra na kukuzuna ku ŋutulu laga ’ba dendra na kukuzuna kiloni‚ adi troru ma na lopugi ŋutulu laga ’ba dendra na kukuzuna kilo. ’Bo na ani gbo’da ’ba dendra na kukuzu na Ŋun ina‚ ’bo na saka i bo na kukuzu na Kristona. 22Na ayeŋundra be ŋutu laga ’ba teriŋilo ku ŋutulu laga ’ba teriŋi kiloni‚ adi troru ma na lopugi ŋutulu laga ’ba teriŋi kilo. Na ayeŋundra be na ŋutulu girina‚ adi troru ma na ritundri ku’de kilo ŋutulu mu kikoli ’busa. 23Na kondra kulia kine giri ku kulia ti kuu na’buna kine‚ ma na ku ŋarundra ’bu’busi na kuu na’buna. 24Ta aku de adi ŋutulu lo petaki i lo’bure kenze kilo‚ ko iwowoke giri‚ ’bo ŋutu gele’du nye lo rumbi rope. Kuwade wokita de ma ta ku rumbini ropelo. 25Kabirio kilo giri gele gele tizu ’beri ku kuliata giri. Laga ko kilo kondra de ma ko ku rumbini yogono laga lo ririŋelo, ’bo laga yi kondra de ma yi ku rumbini yogono laga aka riŋenilo. 26Kuwade na lo wowoke gbogbo‚ ani gbo’da a bada bada. Na gbo be kazuloni ’bo na ani zu’yo puru. 27’Bo na sasandru mugu niona i tiga na lepe, adi ku na laga atrukokindro ku’de kilo ŋutulu kuu na’buna, ka’bi na ku payi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\