1 TESALONIKE 1

1Paulo seku Silivano ku Timoteo, aroma ku tomore na karuko ti Tesalonike laga a ti Ŋun Monyelo ku Mata laga Yesu Kristo kilo. ’Busa na’buna ku teili lo trotrolo ti gbo’dini ku ta. 2Yi tikindra Ŋun iyete mu luŋa ku ta giri i naga ma yi i’di’dindri ta i magu nikana katanina. 3Yi ani zara rambu na konesi kasu naga ma ta kondrini ku rugo kine ku Ŋun Monye likalo i koŋoni‚ ku kitazi kasu naga ma ta kondrini ku nyadruna kine‚ ku teiliko kasu ti rile laga ma ta yendrini Mata lika laga Yesu Kristo kilo. 4’Bo yi adeni adi Ŋun anyumundro ta‚ luŋaseri laga ma Ŋun nyadrini kilo. 5’Bo yi kazu atrukokindro ta kuu na’buna, agbo’da ku kulia na tatayi ka’deloni, ’bo ku teriŋi itro‚ ku Yuka Nakiyena, ku rugo naga mŋgba kasu teilikonina. Ta adeni gbiyeri lika laga kazu ma yi sakani kasu dridriŋi yu ku kulia kasu kinelo. 6Ta ayeŋundra a kamira kaya ku ti Matalo itro‚ ’bo ’dibani kodro ku ta arugo kulia ŋani kine ku sasanya koru kpe‚ ta asaka ku nyola na Yuka Nakiyena. 7Gbode ta ayeŋundra a kpiyeta ku karuko kilo giri ti Makedonia ku ti Akaya kilo itro. 8’Bo kulia ti Matalo kine akuworo kaŋo kasu yu‚ agbo’da Makedonia yu ku Akaya yu ka’deloni, ’bo kulia ti rugo nasu naga ma ta rugini Ŋun ina akuworo kaŋo yu mu pirito kine, kuwade ani nyadru gbo’di tazu na kulia ku’de. 9Kulu ŋutu de ku ’beri atokuwodru kulia naga ma ta rukundri yi kine, ku kulia naga ma ta lopugi ’beri ku Ŋun yu, ŋiyu i teminizo nasu na muloko laga a ’busa ’busa kilo i yeŋundra a upi ti Ŋun laga zoru‚ laga mŋgbalo itro‚ 10i mondru na Ŋiro lo lepe lo iŋiyu i ’diko yu, laga ma lepe toŋizi i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilolo, ŋolo a Yesu lo ininadru yi i ŋoma naga na ipopondra nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\