1 TESALONIKE 2

1Luŋaseri, ta lepe adeni adi lubo nika naga kasu yuna agbo’da a ’busani, 2’bo ’dibani kodro ku yi laga asasanya, ku yi laga akona a loro Filipi yu kpe, be naga ma ta dendrinina‚ Ŋun likalo atikindra yi teiliko logo i trukokindro na ta kuu na’bu nanyena ku karerenya laga ku teriŋi koru kilo i koŋo yu. 3Bo yi agbo’da ma’yu ’beri ku ta ku togole naga na to’bureni, kuwa ku kulia naga ’ba kekelini. Yi agbo’da ma’yu ’beri ku ta ku toŋulupani. 4’Bo Ŋun akendra yi a lo’bu ma lepe ku kolokindri yi trugo na kuu na’buna, kuwade yi tazu kulia, agbo’da ma yi ku tikindri ŋutulu kilo nyolani, ’bo ma yi ku tikindri Ŋun laga lo modyu teiliko kaya kilolo nyola. 5Kuwade yi agbo’da tazu ku kulia na tatayi naga na to’burani ŋutuluni‚ be naga ma ta dendrinina, kugbo ku kuliesi naga a ŋo lo mukoni tobudruŋana, Ŋun a ka’dotoni lo bo na kulia ŋani kine. 6Yi agbo’da ga’yu pura naga ku ŋutuluni, ŋona kasu yu, kuwa ku ku’de ŋutulu. 7’Dibani kodro ku yi roromoki gbo a ŋo lo tikindra ta tomoni na kulia ku naga ma yi gbo’dini a lososonyo ti Kristo ina kpe, yi asaka kasu dridriŋi yu ku teiliko laga mada kilo be naga ma katunakani naga na tizu ŋazi kanye kilona. 8Kuwade, igbonaga puso nasuna alenga yi koruna, yi kazu anyadru tikindra ta agbo’da kuu na’buna ka’deloni, ’bo yi lepe itro, igbonaga ta gbo’di a ŋo laga ma teiliko kaya kilo nyadrini koru kilona. 9Luŋaseri, ta arambu trereka kaya naga na mamalayini ’beri kine. Yi akondra kitazi tukaze ku tupara ka’bi yi ku gbogbo’da a ŋo lo tikindra le’de ŋutu kasu dridriŋini tomoni i naga ma yi trukokindri ta kuu na’bu na Ŋun ina. 10Ta kilo gbo a ka’doto ti bo na kulia, ’bo Ŋun a ka’dotoni lo bo ŋanina itro adi yi asaka kasu dridriŋi yu, ta laga a karuko kilo, ku gbiyeri lika laga a lokiyelo, ku laga sosolo ku laga ’ba kulia na sosoyi sosoyi kine. 11Ta adeni adi yi asaka be na monye ku ŋazi kanye kilona kasu dridriŋi yu, 12yi ama’yu ’beri ku ta giri gele gele, yi aru’ya teiliko kasu kilo, yi atakindra ta kukuzu adi, koneta a na’bu be na zukini ku Ŋun laga lo lungu ta i lubo i tumata nanyena yu i mo’yu nanyena yu itrolo. 13Ku kine kulia de, yi kilo tikindra Ŋun iyete ’duu, igbonaga i luŋa laga ma ta rugi kulia ti Ŋun naga ma ta yingi kayani kine lu, ta arugo kulia ŋani kine agbo’da a kulia ti ŋutuluni, ’bo a kulia ti Ŋun. A ’diri ko a kulia ti Ŋun. Kulia ŋani kine se na kita kasu katani, ta laga a karuko kilo. 14’Bo luŋaseri, laga ta, ta ayeŋundra a kamira ti tomoresi ti karuko laga Yudaya yu, laga a ŋutu ti Ŋun ku Kristo Yesu katani kilo, igbonaga ta lepe arumbi luŋuli ku ŋutulu laga kasu zuru yu kilo beti naga ma ko rumbini ku Yahudi kilo yuna. 15Yahudi ŋani kilo arembu Mata laga Yesu ku kakeyo kilo itro, adruŋundro yi kaŋo. Ko ani tikindra Ŋun nyola‚ ’bo ko a mero ti ŋutulu giri. 16Ko agoza yi i trukokindro na Monyazi kilo kulia na riteni ko. Gbode torozi kasiko naga ma ko kondrini ’duu kine gbo’di atorumoki azo. ’Bo ŋoma na Ŋun ina gbo’di a’duki kasiko kini. 17’Bo laga yi‚ luŋaseri, i naga ma yi kodyi ’beri kasi ta i baŋe a naŋutruna i koŋosi agbo’da i teilikoni, yi kazu amodyu i medra na koŋosi kasu kine ku puso koru. 18’Bo yi anyadru utu kasu yu‚ na laga Paulo lepe anyadru utu luŋa rodri‚ agbo’da luŋa geleni‚ ’bo Satani ababangu yi kaŋo. 19’Bo yendru nikana kuwa nyola nikana kuwa yogono lika laga ma yi pudyi ’berilo i luŋa laga ma yi lirani ku Mata lika Yesu i koŋo yu i pondra na lepena lu a inyo ya? Ani gbo’da a ta lepe ya? 20Ta lepe a ŋo laga ma yi pudyini ’beri ku a nyola nikana itro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\