1 TESALONIKE 3

1Ku kine kulia de‚ ku yi laga aku romoki tizu ’beri ’duu‚ yi arambu a na’buna ku yi kolozini Atene yu ka’delo‚ 2ma yi sonyodri Timoteo, laga a luŋase lika‚ a kakitani lo kondra kita na kuu na’bu na Kristona ku Ŋun kugelelo‚ i toliriza na ta i rugo nasuna katani, i ru’ya na teiliko kasu kilo itro‚ 3ka’bi le’de ŋutu ku lopuke bo ku kulia ti sasanya kine de. ’Bo ta lepe adeni adi yi anyume i rumbi na sasanya ŋani kine. 4’Bo kazu ku yi laga kasi ta kugele‚ yi atrukokindro ta a kayo adi yi irurumbi sasanya. ’Bo kulia kine akondra ’beri de be naga ma ta dendrinina. 5Ku kine kulia de‚ ku na laga aku romoki tizu mugu ’duu‚ na asonyodru Timoteo ma na ku dendri kulia ti rugo nasuna ŋona kalulukanilo alulukadru ta‚ ma kita nikana yeŋundra a ’busa. 6’Bo tinade Timoteo ayite bo kayani ŋiyu kasu yu‚ atrukokindro yi kuu na’bu na rugo nasuna ku nyadru nasuna, adi ta kilo rambu kulia kaya kine ’duu ku teili lo’bu‚ adi puso nikana alenga ta be naga ma puso nasuna lengini yina. 7Ku kine kulia de, luŋaseri‚ yi arumbi ruda na teiliko ku kulia kasu kine i luŋulio kaya kilo katani‚ ku sasanya nikana giri itro‚ ku kulia ti rugo nasuna. 8’Bo tinade yi aru ku ta laga alira tritri ku Matalo katani. 9’Bo yi roromoki teyi­tokindro Ŋun iyete laga inyo ku ta, ku nyola giri naga ma yi nyolani ku kulia kasu kine ku Ŋun likalo i koŋo yu ina ya? 10tukaze ku tupara yi magu lepe ku teili giri adi ti yi romokini medra koŋosi kasu kine i torumokindro na kulia naga aku romo i rugo nasuna katani kine. 11Nyenaga Ŋun lepe laga a Monyelo‚ ku Mata lika laga Yesu ti ŋakindri yi kiko kasu yu. 12Ti Matalo tikindri ta i ’dudyo ku i tozodru na ta ku nyadru naga ma ta nyadri ’beri kasu dridriŋini ina ku ŋutulu giri i dridriŋi yu itro ina‚ be naga ma yi lepe nyadrini tana‚ 13ma lepe ku tolirizi teiliko kasu kilo i gbo’da ’ba kulia na sosoyi sosoyi kasu ’berini ku kulia ti kekeli kine ku Ŋun lika laga a Monyelo i koŋo yu‚ i pondra na Mata lika Yesu ku ŋutulu kanye kilo kugele nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\