1 TESALONIKE 5

1Luŋaseri, ani nyara adi ti na wuroki ta kulia ti luŋazi ku ti baŋesi kine‚ 2igbonaga ta lepe adeni soso adi luŋa lo Matalo ipopondra be kolani lo tukaze. 3I luŋa laga ma ko kuliani adi‚ “Teili lo trotrolo kata‚ ku saka naga ku gbiŋ na suwo” lu, druga karakina ipopondra kasiko kini wuleŋa gele beti naga ma ta’duna wakundri noka naga ku pelena, ’bo ko aka wokeni. 4’Bo laga ta luŋaseri, ta ani gbo’da i mude kata. Kuwade lu luŋa de aka bunyekindro ta be kolanini. 5’Bo laga ta giri a ŋutu ti parara‚ a ŋutu ti kolo. Yi agbo’da a ŋutu ti kuwazeni, kuwa ti mudeni. 6Ka’bi yi ku tototo be ku’de kilo ŋutulu‚ ’bo ti yi gbo’dini ku konye gboŋa‚ ti yi tine ti ’beri. 7’Bo ŋutu laga lo tototo kilo‚ kilo toto kuwaze‚ ŋutu laga lo memeri memeri kilo kilo memeri kuwaze. 8’Bo laga yi a ti kolo‚ kuwade ti yi tine ti ’beri, ti yi sone rugona ku nyadruna be witi kaya kidozini‚ ku yendru na ritena be gongu. 9’Bo Ŋun agbo’da nyumundro yi i rumbi na ŋomani, ’bo i rite ku Mata lika Yesu Kristo. 10laga atuwa ku yi adi kugbo yi laga zoru, kuwa laga a’balazi ma yi ku gbo’dini zoru kasi lepe kugele. 11Kuwade rudeta teiliko kasu kilo kasu dridriŋini‚ to’durodrita ’beri kasu dridriŋini be naga ma ta kondrini tinadena. 12’Bo luŋaseri, yi magu ta‚ sopeta so ŋutulu laga lo trereka kasu dridriŋini kilo‚ laga lo gbo’da kasu koŋo yu ku Matalo katani‚ laga lo tepizo ta kilo. 13Kuketa ko koru‚ nyareta ko ku puso ku kulia ti kita nasikona. Gbo’dita ku teili lo trotro kasu dridriŋini. 14Yi ma’yu ’beri ku ta luŋaseri, tepineta ŋutulu laga a lu’betiko kilo‚ rudeta teiliko ti ŋutulu laga ku ’do’do na teiliko kilo, loketa lo ŋutulu laga ’ba teriŋi kilo, gbo’dita ku teiliko mada kasikoni giri. 15Gbo’dita go ka’bi le’de ŋutu ku roropaki kulia naro ku naro, ’bo kepodrita mu luŋa kulia na’bu kasu dridriŋini ku ŋutulu giri itro. 16Nyolanita nyola mu luŋa. 17Maketa Ŋun ’duu. 18Tikita iyete i kuliata giri katani, igbonaga kine kulia de a kulia naga ma Ŋun nyadrini kasuni ku Kristo Yesu katani kine. 19Ku gogota kita na Yuka Nakiyena. 20Ku ’da’darita keyo na kuliana, 21’bo morita kuliata giri, ’depeta ŋo lo’bulo tritri. 22Paneta kulia naro kine giri. 23Ŋun lepe laga ku teili lo trotrolo ti tokele ta i gbiyeri lasulo katani giri. Ti lepe tine yukala kasu kine ku teiliko kasu kilo ku ’beri kasu kine ’ba kulia na sosoyi sosoyi i pondra na Mata lika Yesu Kristo nu. 24Ŋun laga lo lungu talo gbo ku teili lo to’diri, ikokonu de itro. 25Luŋaseri, maketa Ŋun ku yi. 26Rometa roma ku luŋaseri giri ku rome lo nyadru na luŋaserina. 27Na takindra ta kukuzu i kari ti Matalo adi ti ina waraga de kenakini luŋaseri kilo giri. 28’Busa na’bu na Mata lika Yesu Kristona ti si’dani ku ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\