2 KORINITO 7

1Igbonaga yi gbo ku sareta laga kilo dena, ŋutulu laga ma na nyadri kilo, ti yi tokele ’beri ku mundri naga kaya ’berini kine, ku naga kaya yukalani kine itro. Ti yi yeŋundri a lokiye koru ma yi gbo’da a lo kuga Ŋun ina. 2Ŋakita yi teiliko kasu kilo. Yi aku kondra le’de ŋutu a loro. Yi aku kokorozu le’de ŋutu. Yi aku dudumuza le’de ŋutu. 3Na agbo’da tazu de i tikani na ta ku ŋera na kuliani, ’bo be naga ma na kuliani ku ta kazuna, ta kilo gbo kaya teilikoni ma yi tatuwa kasi ta, ma yi gbo’da zoru kasi ta ’do. 4Na lidra mugu ku ta koru. Na pudya mugu ku ta. Teili liolo agbi’diki ku kulia kasu kine. Kaya sasanyani giri na nyola ku nyola naga koruna. 5’Bo kugbo yi laga ayenga Makedonia yu, ’beri kaya kine aku rumbi yuka‚ ’bo yi asasanya i kuliata giri katani. Kaŋo yu moro, ’bo katani kuze. 6’Bo Ŋun lo ru’ya teiliko ti ŋutulu lo gbo’da ku drelia kilo aru’ya teiliko kaya kilo ku pondra na Titona. 7Agbo’da ku pondra na lepena ka’deloni‚ ’bo ku ruda na teili naga ma lepe rumbi kasu yuna itro. Lepe atrukokindro yi puso nasu na metani nana‚ ku gbiye nasuna‚ ku kure nasuna ku kulia kuwe kine‚ kine kulia de atikindra na nyola ’do ’do. 8’Dibani kodro ku na kazu atikindra ta luŋuli ku waraga niona kpe‚ na aku ’doko pele. Na kazu a’doko pele igbonaga na ameri adi waraga ŋanina atikindra ta luŋuli‚ ’bo ku baŋe a naŋutru ka’delo. 9’Bo tinade na anyola‚ agbo’da ku kulia ti luŋulio kasu kiloni‚ ’bo ku naga luŋulio ŋani kilo ma tikindri ta lopuko na teiliko ina. ’Bo luŋulio kasu kilo gbo be naga ma Ŋun pedrinina, kuwade laga yi aku kondra ta a loro. 10Luŋulio laga be naga ma Ŋun pedrinina kilo se lo tikindra lopuko na teiliko naga na zonga ŋutulu i rite, naga ’ba ’doko na pelena. Luŋulio ti ina ka dena kilo tikindra tuwa. 11Meteta, luŋulio laga be naga ma Ŋun pedrinina kilo tikindra ta i gbo’da ku puso naga gbana de. A ’diri ta gbo ku puso i renyundra na ’beri i toro katani. Ta gbo ku pelela na potroru, ku kuze, ku puso na metani nana‚ ku puso na konani kita, ku na ŋerani kulia ti torozi kine. Ta akpekindra ’beri i gbo’da ’ba toro i kunu kuliata de katani. 12Kuwade ’dibani kodro ku na awurokindro ta nu waraga de kpe, agbo’da ku kulia ti ŋutu laga akondra a loroni, kugbo ku kulia ti ŋutu laga akona a loroni, ’bo puso nasu naga kayanina ma kpeza mugu kasuni ku Ŋun i koŋo yu ’busa. 13Ku kine kulia de yi arumbi ruda na teilikona. Agbo’da ruda nika na teilikona ka’deloni, ’bo yi anyola koru ku kulia ti nyola na Titona‚ igbonaga yuka na lepena arumbi teriŋi naludu ku ta girina. 14’Bo ku na laga apudya mugu ku lepe i koŋo yu ku kulia kasu kine, na aku rumbi yukuwe. ’Bo be naga ma yi takindri ta kulia giri naga ti to’diri kinena, pudya nika na ’beri naga ku Tito i koŋo yuna ayeŋundra a kulia ti to’diri. 15Lepe aŋakindra ta teili lonyelo gboŋa koru, ku naga ma lepe rambini sobu nasuna giri, ku kuze nasuna ku zangu nasu na ’beri naga ma ta rukundri lepena. 16Na anyola igbonaga i kuliata kine giri kata yu na lidra mugu ku kulia kasu kinena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\