KONESI 1

1Teofilo‚ i buku naga a kayona katani‚ na awudyo kulia giri naga ma Yesu sulukindri kondra ku togo’yu kine, 2yeŋadru tozo i luŋa lo ’dukuzini lepe ki yulo, ti lepe atikindra lososonyo lo nyumu kilo kukuzu ku Yuka Nakiyena. 3I bo na sasanya na lepena, lepe apuku kasikoni zoru ku kpiyesi naga mŋgba naga rodri kine. ’Bo lepe apuku kasikoni i luŋazi laga meria iŋmani kilo de katani i kekendra na kulia ti tumata na Ŋun ina. 4I naga ma lepe sakani kasi ko ina‚ asarakindra ko adi ka’bi ko ku lulupodru kaŋo Yerusalema katani‚ ’bo ti ko mone sare lo Monyelo, lo ta lepe adi‚ “Ta ayinga sare ŋanilo kuweni, 5igbonaga Yoane atikindra baputizilo ku pio‚ ’bo gbo’di nyoga ta itiki baputizilo ku Yuka Nakiyena.” 6Nyenaga ku ko laga amomore kugele‚ ko druga piza Yesu adi‚ “Mata‚ do iteyitokindro Isiraeli kilo tumatana i ina baŋe de ya?” 7Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Ani gbo’da a kulia kasu i dendra na baŋe kuwa kiŋa ŋani laga ma Monyelo gelundri ku teriŋi nanye lepe ina. 8’Bo ta irurumbi teriŋi kugbo Yuka Nakiyena naga apondra kasu kini. Ta igbogbo’da a ka’doto kuwe ti bo na kuliana Yerusalemani‚ ku Yudaya giri‚ ku Samaria, yeŋadru suu i ’dute na kana.” 9Kugbo lepe laga akulia de, kasiko i boŋadru ki yu‚ lepe druga ’dukuzi ki yu, ’bo ’diko ne’de druga mugo lepe kasiko i konyeni. 10I naga ma ko gbuludri i ’diko yu ku lepe itunina, ku’de ŋutulu mure druga lira kasiko i lagani ti asozu bongola nakpe‚ 11druga piza ko adi, “Ŋutu ti Galili kilo, ta lira i boŋadru i ’diko yu de gbandra ya? Ilo Yesu lo ’dumazi kasuni i ’diko yu ilo de‚ ma lu ipopondra de be naga ma ta boŋadri lepe i utu naga i ’diko yu ina de.” 12Ko druga yitozi bo Yerusalema yu ŋiyu i mere lo luŋu a Oliva ilo ki yu‚ lo gbo’da nyoga ku Yerusalema beti woro naga a na luŋa lo sabatolona. 13Ku ko laga alubo kadi yu‚ ko druga kiyadru i kadi naga kina kata yu‚ i piri na sakani koŋana‚ Petero seku Yoane‚ ku Yakobo‚ ku Anderia‚ ku Filipo‚ ku Toma‚ ku Baritolomayo, ku Matayo, ku Yakobo laga a ŋiro lo Alifayolo, ku Simona laga a Zelotetalo, ku Yuda laga a ŋiro lo Yakobolo. 14Kilo de giri druga ’delakindra ’beri ku teili giri i magu na Ŋun, kasi wate ku’de, ku Maria naga a ŋote na Yesuna, ku luŋaseri ti lepe kilo. 15I kulu luŋa de Petero aŋiye ki i dridriŋi na luŋaseri, laga kenesi kasiko a ŋutulu kama gele ku meria mure kilo, druga kulia adi, 16“Luŋaseri, kulia na wuwuro kine ti torumoki ’beri naga ma Yuka Nakiyena tazi a kayo ku Dawidi i kutuni kine ku kulia ti Yuda laga a ka’dolani lo kuwe lo ŋutulu lo moga Yesu kilo. 17’Bo lepe kazu akena kaya katani itro, ’bo atiki dridriŋi na ina kita de itro. 18’Bo ilo ŋutu de agborundro ne’de ka ku rope lonye lo kulia narolo. Druga ’dooro i kuwe ki rupu, pele na lepena druga pupu’do‚ monye ti lepe kilo druga buburundra kaŋo lari. 19Kulia ŋani kine adena i dridriŋi na ŋutulu laga lo saka Yerusalema yu kilo giri, kuwade ka ŋanina aluŋu ku kutu nasiko ina adi Akelidama‚ trugo adi‚ Ka na Rima. 20’Bo awuro i buku na Sauma katani adi, ‘Ti ’ba lo lepelo kolokini kana a ruba, ka’bi le’de ŋutu ku sasaka katani.’ ’Bo, ‘Ti le’de ŋutu lubi i piri na kita na lepena.’ 21Kuwade ŋutulu lo gbo’da kasi yu mu luŋa i naga ma Mata Yesu worozini kasi yi kugele ina, 22ŋiyu i luŋa lo baputizi lo tiki Yoane lu yeŋundra tozo i luŋa lo ’dumazini Yesu kayanilo, le’de ŋutu kasiko i dridrini ti gbo’dini kasi yi kugele a ka’dotoni lo bo na kulia ti ŋiye na lepena.” 23Ko druga nyumundro ŋutulu mure‚ Yosefa lo luŋu a Barisaba, kari ti lepe ti ’ba kine se naga Yusito, ku Matia. 24Ko druga magu Ŋun‚ adi‚ “Mata lo dendra teiliko ti ŋutulu girilo‚ trukoki yi i ŋutu laga kilo de i dridriŋini, ŋutu laga mo do gelundrilo a ŋa, 25lo ilubo i piri naga ma Yuda kolokindri i ina kita na lososonyo de, ma utini kaŋo i piri nanyena ina.” 26Ko druga gumba ko ku zege, zege kilo druga ’duki ku Matia ki. Lepe druga kena i dridriŋi na lososonyo laga mere gele koyita gele kilo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\