KONESI 23

1’Bo Paulo agbuluzu konye ti kayolo ti kuliata kilo‚ druga kulia adi‚ “Luŋaseri‚ kulia giri na konu na ku Ŋun i koŋoni kine‚ teili liolo ani ’do’doni tro yeŋundra suu indikini.” 2Druga Anania laga a ka’i’ilani laga a leŋgberelo takindra ŋutulu laga lo lira ku lepe i lagani kilo kukuzu i nangu na Paulo i kutu. 3Paulo druga takindra lepe adi‚ “Ŋun lo inangu do‚ do gbo beti goro naga a’boriya ku gbu’do! Do agbi’diki i ŋedya na kulia kuwe be naga ma kukuzuna tazinina, ’bo do atakindra kukuzu adi ku na naŋani be naga kukuzuna aku rugona gbandra ya?” 4’Bo ŋutu lo lira ku lepe i lagani kilo druga piza adi‚ “Do nyadru motizo ka’i’ilani laga a leŋgberelo ya?” 5Paulo druga kulia adi‚ “Luŋaseri na aku de adi lepe a ka’i’ilani laga a leŋgberelo, ’bo kulia na wuwuro kine adi‚ ‘Ku tata kutu naro ku druma lo zuru lolu ilo.’ ” 6’Bo Paulo ku dendri adi dridriŋita kine akodya ’beri‚ gelena a Sadukayo ku ne’dena a Farisayo kilo‚ lepe druga laiza ki ku kayolo ti kuliata kiloni adi‚ “Luŋaseri, na a Farisayota, ’bo na a ŋiro lo Farisayo kilo itro. Kulia kine ŋeraki na ku naga ma na yendri ŋiye naga i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilona.” 7Kugbo lepe laga akulia de, druga rerenyana poki ku Farisayo kilo i dridriŋini ku Sadukayo kilo. Mongoyo na ŋutulu kilo druga totokoru ’beri kase dridriŋini, 8igbonaga Sadukayo kilo aku rugo ŋiye naga i ŋutulu laga atatuwa kilo i dridriŋinina tro‚ kugbo malaika‚ kugbo yukala‚ ’bo bita Farisayo kilo arugo ko giri ina. 9I bo ŋanina resa naga koru druga kuu. Ku’de katogolo ti kukuzuna laga a ti Farisayo kilo druga ŋi ki i rerenya adi‚ “Yi aku rio kulia naro ku ilo ŋutu de i muguni tro. Ŋona yuka ne’de kuwa malaikata lo kulia seku lepe ya?” 10Rerenyana kugbo alupundro a naro de‚ druma lo katiyulo druga takindra katiyu kilo kukuzu adi ti ko uti ka yu i ninadru na Paulo kasiko i dridriŋi yu i zonga na lepe i mari na katiyuna kata yu‚ igbonaga lepe gbo ku kuzena ka’bi mongoyo na ŋutulu kilona ku zuzulozo lepe. 11I tukaze laga a togi murelo‚ Matalo druga lira ku Paulo i lagani‚ druga takindra lepe adi‚ “Gbo’di ku teili logo‚ be naga mo do ’dodri bo nio na kuliana Yerusalemanina, do i’do’dodru Roma yu itro.” 12Ku gbo’dini i wara na kani Yahudi kilo druga tomodya kutuzi kugele i nyosu na milio kase dridriŋini adi ku se inga aku rembu Paulo se aka nyosu nyosuto‚ ku mozuni. 13Ŋutulu laga lo nyosu milio kilo ayenga arodru meria iŋmani. 14Ko druga tu ku ka’i’ila laga drumala kilo ku temezi kilo yu i kulia adi, “Yi anyosu milio kaya dridriŋini ku teili giri adi ka’bi yi ku wawa nyosu ti inga yi aku rembu Paulo. 15Kuwade ta lepe kugele ku kayolo ti kuliata kilo luŋeta druma lo katiyulo ku zowu Paulo imalu kasuni, be naga ma ta nyadri ga’yu na kulia ti lepe kine soso arodruna. ’Bo laga yi kilo tizu lepe i remo ti inga lepe aku yeŋundra nyogoŋani.” 16’Bo ŋeriŋi lo Paulolo ayi kulia ŋani kine, kuwade lepe druga tu ku trukokindro Paulo. 17Druga Paulo luŋundra ŋutu le’de ku drumala ti katiyu kama gele kilo i dridriŋini kanyeni, druga kulia adi, “Zoŋe ilo ’bulani de ku druma lo katiyulo yu, lepe nyadru kulia seku lepe.” 18Druga lepe zonga lepe ku druma lo katiyulo, druga kulia adi, “Paulo laga a drodroralo aluŋudru na kanye yu, druga ma’yu mugu ku na ku na zowu ilo ’bulani de konuni igbonaga lepe nyadru kulia seku do ina.” 19Druma lo katiyulo druga ’deba lepe i kenini‚ druga utu seku lepe i merete, druga piza lepe koyo koyo adi, “Do nyadru trukokindro na inyo ya?” 20Druga lepe teyitokindro lepe adi, “Yahudi kilo akukundra kulia kase dridriŋini i ma’yu na ’beri ku do adi imalu ki do zoŋe Paulo ku kayolo ti kuliata kilo i koŋo yu, be naga ma ko nyadri dendri bo na kulia ti lepe kine sosona. 21’Bo do lepe, ku ruru kulia naga ma ko tazini kine, igbonaga ŋutulu kasiko laga arodru meria iŋmani kilo kulu domba lepe ina. Ŋutu ŋani kilo anyosu milio kase dridriŋini adi se ’baka nyosu nyosuto kuwa mozuni ti inga se aku rembu lepe. ’Bo tinade kulu akukundra ’beri gbi i mondru na kulia na ta do kine.” 22Kuwade druma lo katiyulo druga tikindra ’bulani kiko druga takindra lepe kukuzu adi, “Ku trutrukoki le’de ŋutu tro adi do akekenakindra na kine kulia de.” 23Druga lepe lungu drumala mure i katiyu kama gele kilo i dridriŋini kanyeni, druga kulia adi, “Kukuneta katiyu laga kamazi mure soso ku katiyu laga ti drongiyo meria burio, ku laga ku guruzi kamazi mure, pilarata ku sawa lo mude musala, utita yeŋadru tozo Kaisaria yu. 24Kukuneta ku’de drongiyo na zonga Paulo, ’bo zoŋeta lepe a lo’bu ku lo’bizo laga Felike yu.” 25Lepe druga wudyo waraga be ina de: 26“Kilaudio Lusia aroma ku lo’bizo laga Felike lo sopo korulo. 27Yahudi kilo amoga ilo ŋutu de, ’bo i naga ma ko kodro tatuzi lepena, na ayeŋadru ku katiyu kilo kugele kasiko yu i ninundra na lepe igbonaga na ayinga lepe a ŋutu lo Romana. 28’Bo ku na nyadru dendra kulia na turani lepe kine soso, na druga zonga lepe ku kayolo kasiko ti kuliata kilo i koŋo yu. 29’Bo na arumbi kulia na sosoyeni lepe kine a kulia ti piyesi ti kukuzu nasiko, ’bo kulia na turani lepe kine aku romoki a na tatuwini lepe ŋona a na sukini lepe i drodrora tro. 30Na ku yingi kulia kasiko na tayi domani ilo ŋutu de kine, nyena sondri na lepe konu yu, ’bo na atakindra kasosoyi ti lepe kilo kukuzu adi ti ko uti, ti ko ’dote kulia na turani lepe kine konu koŋo yu.” 31Kuwade katiyu kilo druga zonga Paulo Antipatri yu kuwazena, be naga ma drumalo takindri ko kukuzuna. 32Imalu de, ko druga koko katiyu laga ku drongiyo kilo i zonga na lepe‚ ’bo katiyu ku’de kilo druga yite i mari na katiyunani. 33Kulu ŋutu de ku ayenga Kaisaria yu‚ druga ko tikindra lo’bizolo waragana, druga kpekindra lepe Paulo itro. 34Ku lepe laga akendra waraga ŋanina‚ lepe druga piza Paulo adi lepe lu ŋiyu i ka naga yana. Ku lepe laga ayinga adi lepe lu ŋiyu Kilikia yu‚ 35lepe druga kulia adi‚ “Na iyiyi do ’do kugbo kasosoyi kolu kilo laga ayeŋundra.” Lepe druga takindra ko kukuzu i tizu na lepe i ’ba lo Herode laga lo luŋu a Praitoriolo kata yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\