KONESI 24

1I bo na luŋa mukana ka’i’ilani laga a leŋgbere laga Anania druga pondra ku temezi ku’de kilo kugele‚ ku le’delo, kari ti lepe kine se naga Teritulo lo kebu kulia trirrilo. Ko druga kebu kulia kine ku lo’bizolo i koŋo yu i sosozu na kulia ku Paulo i muguni. 2’Bo ku Teritulo laga aluŋu‚ lepe druga kulia adi‚ “Felike lo sopo korulo‚ yi arumbi teili lo trotro koru ku kulia konu kine‚ ’bo do alopugo kuliata naro kine ti yeŋundri soso i ilo zuru de katani. 3Ku naga ma yi rumbini kine kulia de mu luŋazi‚ mu pirito kine girina‚ yi gbo ku iyete koru. 4’Bo kuru na ani nyadru sandru do ku kuliata rodri‚ na ma’yu mugu konu yu‚ yiŋe kulia naga ’bazi kaya kutuni kine‚ ku teili lo’bu lolulo ki’do. 5’Bo yi rumbi ilo ŋutu de a kilekile lo sasandru yi koru‚ lepe a ŋutu laga lo zondra rerenya ku Yahudi kilo i dridriŋi yu i kani giri‚ lepe gbo a ŋutu druma i koŋo na tokore na Nazaretana. 6Lepe amodyu kokorozu na kadi na Ŋun ina ku kulia naro kine itro‚ ’bo yi amoga lepe. [Yi kodru nyadru ŋedya kulia ti lepe kine be kukuzu nikana ma nyadrinina. 7’Bo druma laga Lusia ku ayeŋadru, lepe druga ninadru lepe kaya kenini ku teriŋi koru. 8Lepe druga takindra kasosoyi ti lepe kilo kukuzu adi ti ko pondri konu koŋoni.] Do ku mugu iroromoki pipiza lepe i dendra na kulia giri naga ma yi sosozi ku lepe i muguni kine.” 9Kuwade Yahudi kilo druga tomodya ’beri kugele i sosozu na lepe itro‚ ’bo ko arugo kulia ŋani kine adi gbo de. 10Druga lo’bizolo kotundra Paulo ku keni i ’dodru na bo nanye na kuliana, Paulo druga teyitokindro lepe adi‚ “Ku naga ma na dendri adi do gbo a kaŋerani lo kulia i ilo zuru de kiŋazi rodrina, na lo ’dodru bo nio na kuliana ku nyola ku teili logo itro. 11Do roromoki dendra adi luŋa kilo inga aku rodru mere gele konye mure i bo na utu nio naga Yerusalema yu i teminizo na Ŋun ina. 12’Bo ko aku rumbi na i rerenya ku le’de ŋutu tro‚ kugbo i toŋizu na mongoyo na ŋutulu kugbo i kadi na Ŋun ina kata yu‚ kugbo i kadizi naga a momoreta kine kata yu‚ kugbo i kezi kata yu tro. 13’Bo kulia naga ma ko sosozi na tinade kine‚ ko ani romoki kpekindra do bo ŋanina soso tro. 14’Bo na kpeza kine kulia de konuni. Ku Kiko ŋani laga ma ko lepe lungini a tokore ilo‚ na teminizo Ŋun lo merenyezi kayalo‚ ’bo na arugo kulia ti kukuzuki kine giri‚ ku kulia naga kakeyo ma wudyi kine giri. 15Gbode na gbo ku yendru ku Ŋun i koŋoni adi ŋiye na ŋutulu laga mŋgba kilo, ku laga ani gbo’da mŋgba kilo kata, be naga kilo ŋutulu de ku ’beri ma ruginina. 16Kuwade na modyu ’duu i kondra soso ti teili liolo ani babangu na ku Ŋun i koŋoni‚ ku ŋutulu kilo i koŋoni itro. 17I bo na kiŋazi laga rodri kilo‚ na ayeŋundra i tikindra na kapa laga a ’doketa kuwe zuruni‚ i tikindra na ’i’ileta itro. 18I naga ma na kondri kine kulia dena‚ ko arumbi na ti na atoke’ya mugu i kadi na Ŋun ina kata yu‚ ti mongoyo na ŋutulu ’bayi, resa ’bayi itro. 19’Bo Yahudi ku’de lo ŋiyu Asia yu kilo ti kata. Ku ko laga ku ku’de kulia kuwe muguni‚ kodro a na’buna ti ko gbo’dini inide konu koŋoni, ma ko sosozi na ’busa. 20Kugbo ’bayi‚ kilo ŋutulu de ku ’beri‚ ti ko kpene kuliata naro naga ma ko rumbini kuwe muguni i naga ma na lirani ku kayolo ti kuliata kilo i koŋo yuna‚ 21’bo roro gele ka’de laga ma na laizi ti na alira kasiko i dridriŋi yu ilo adi‚ ‘Indikini kulia kuwe kine aŋeraki kasu koŋoni ku kulia ti ŋiye na ŋutulu laga atatuwa kilo.’ ” 22’Bo ku naga Felike adeni kulia ti Kiko ŋanilo koruna‚ lepe druga pipiridra ko adi‚ “Druma laga Lusia ku ayeŋundra na bulo ku ŋedya kulia kasu kine.” 23Lepe druga takindra druma lo katiyu kama gelelo kukuzu i tizu na Paulo i drodrore yu‚ ’bo ti lepe koloki lepe baŋe‚ ka’bi lepe ku gogoki le’de ŋutu i worisi ti lepe kilo i dridriŋini ku pondra i logu na lepe. 24’Bo kugbo luŋa ku’de laga arodru‚ Felike druga yeŋundra seku noka nanye naga Drusila naga a Yahuditiona, druga lungu Paulo kanyeni i yinga na kulia ti rugo naga ku Kristo Yesu katanina ku lepe i kutuni. 25Ku Paulo laga a’dodru bo na kulia ti gbiyeri laga soso kine‚ ku teili lo payini kulia ti mugu‚ ku ŋera na kulia na popondrana kine‚ Felike druga ’duki teili druga kulia adi‚ “Tinade uti inga kaŋo‚ ku koŋo niona naga gboŋa na bulo lungu do.” 26’Bo lepe ayo’yu kugbo ŋona Paulo ititikindra nye riye. Kuwade lepe druga lungu Paulo mu luŋa i tokuliaki seku nye. 27’Bo kiŋazi mure kilo ku arodru‚ Porikio Feseto druga gbi’diki ku Felike i pirini‚ ’bo Felike kolokindro Paulo i kadi naga a drodrorena kata yu‚ igbonaga lepe nyadru tikindra Yahudi kilo nyolana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\