KONESI 7

1Ka’i’ilani laga a leŋgberelo druga piza adi‚ “Kine kulia de a ’diri ya?” 2Setefano adi‚ “Luŋaseri ku monyezi, yiŋeta na. Ŋun lo pupuralo apuku ku merenye lika Abarahama yu‚ ti inga lepe lu Mesopotamia yuna‚ ti inga lepe aku utu i saka Harana yu‚ 3druga takindra lepe adi‚ ‘Koloki ka nonuna ku maratezi kolu kilo‚ ’bo uti i ka naga ma na ku kpekindri do nu.’ 4Lepe druga kolokindro ka na Kalidia kilona ku saka Harana yu. I bo na tuwani monye lo lepelona, Ŋun druga wusundra lepe i ka naga tinade ma ta sakani ina de. 5’Bo kpe‚ lepe aku tikindra lepe luma i ka ŋanina katani‚ ’dibani kodro ŋoru kata na moko‚ ’bo asarakindra lepe i tikindra na lepe luma ku nyomo ti lepe kilo itro‚ ’dibani kodro lepe inga ’ba ŋiro kpe. 6’Bo Ŋun akulia de adi ŋazi ti ŋazi ti lepe kilo igbo’da a kulege i ne’de ka naga a na ŋutulu ku’de ina‚ laga lo i’deba ko a upi‚ lo isasandru ko kiŋazi kamazi iŋmani kilo. ’Bo Ŋun druga kulia adi‚ 7‘ ’Bo na iŋeŋeri kulia ti zuru lo kitani ko ilo‚ i bo ŋanina ko ilulupundro kaŋo i teminizo na na i ina piri de.’ 8Ŋun druga tikindra Abarahama tomore na taarona. Kuwade kugbo Abarahama laga ayuŋundro Isaka‚ lepe druga taadru lepe i luŋa lo budrolo. ’Bo Isaka ayuŋundro Yakobo‚ Yakobo lo yuŋozu merenyezi laga mere gele konye mure kilo. 9“ ’Bo merenyezi kilo kazu agbo’da ku yuma ku Yosefa‚ druga togborodru lepe Ezipeto yu, ’bo Ŋun druga gbo ku lepe, 10druga ninundra lepe kanye sasanya kata yu giri, druga tikindra lepe ’busa na’bu ku totore ku Faro laga a mata lo Ezipetolo i koŋo yu. Lepe lo ’delakindra lepe a lo’bizo i ka na Ezipeto ina ku ŋutulu laga kanye ’ba yu kilo itro. 11Nyenaga rilena a’duki i ka na Ezipetona giri ku na Kananana itro, ku drelia naga a druma, kuwade merenyezi kaya kilo aku rumbi nyosu. 12’Bo ku Yakobo laga ayinga adi kinyo kulu Ezipeto yu kata, lepe druga sonyodru merenyezi kaya kilo i luŋa laga a kayolo. 13I utu naga a togi murena, Yosefa druga kpeza mugu ku luŋaseri kanye kiloni, Faro druga dedeni maratezi ti Yosefa kilo. 14Yosefa druga sonyodru kutu i lungu na monye lonye laga Yakobo ku maratezi kanye kilo giri meria burio konye mukana. 15Yakobo druga tu Ezipeto yu. ’Bo lepe ku merenyezi kaya kilo atatuwa yu de. 16Ko druga ’duke bo Sekema yu druga ku nuka i gulo na gboru Abarahama ku riye ku ŋazi ti Hamori Sekema yuna kata yu. 17“Ku luŋa lo saretalo gbo’di nyoga‚ laga ma Ŋun sarakindri Abarahamalo‚ ŋutulu kilo ayilaki Ezipeto yu rodri‚ 18yeŋundra tozo i luŋa lo gbo’dini mata le’de Ezipeto yu laga aku de Yosefa lu. 19Lepe druga konakindra zuru likalo toŋulupa druga ri’dikindra merenyezi kaya kilo adi ti ko gupe ŋazi kase laga a ’u’uŋweta kilo i droru ka’bi ko ku gbo’da zoru. 20I ina baŋe de ti Mose lo yuŋe‚ ayuŋe a lo’bu lo’bu koru ku Ŋun i koŋoni. Lepe druga tunaka yapazi musala ku monye i ’ba yu. 21Kugbo lepe laga agupazi, ŋiro na Farona druga ’dumundra lepe druga wowoza lepe be ŋiro lonye. 22Mose druga todiniki ku totore na ŋutu ti Ezipeto kilona giri, ’bo kulia ti lepe na tatayi kine ku konesi ti lepe kine a ti teriŋi itro. 23“Ku lepe laga gbo’di ayeŋundra kiŋazi meria iŋmani lepe druga rambu utu naga i wodyu na luŋaseri kanye, laga a ŋutu ti Isiraeli kilo. 24Ku lepe laga amedra ti le’delo lu kona a loro, lepe druga lubo i ropundra na lepe, druga gbugbutoro Ezipetotiolo liri ka yu. 25Lepe lu rambu adi dena luŋaseri kanye kilo ayo’yu adi Ŋun lo nyadru ritundro na ko ku keni lonyelo de‚ ’bo ko aku yo. 26Ku gbo’dini imalu de lepe druga pondra kasikoni ti ko kulu ŋaŋalapa. Lepe druga nyadru walagu na ko, druga takindra ko adi, ‘Kilo ko dee, ta a luŋaseri‚ ta kondra ’beri a loro i piri gbandra ya?’ 27’Bo ŋutu laga lo kondra a lorolo druga dukadru Mose kaŋo‚ druga kulia adi‚ ‘Ŋa lo ’delakindra do a mata ku a kaŋerani lika? 28Do nyadru rembu na na be naga mo do rembi Ezipetotiolo kaazena?’ 29Ku kine kulia na tayi kine de Mose druga wowoke i gbo’da a monyatio i ka na Midianana yu‚ yu de lepe ayuŋozu ŋazi mure. 30“Nyenaga kugbo kiŋazi ku’de laga alangu meria iŋmani‚ malaikata le’de apuku ku Mose i koŋoni i diŋo na mere lo Sinai‚ i ŋede lo kima na kobu i buruzuti kata. 31Ku Mose laga amedra de‚ lepe arambu mugu ku puru ŋanina. Lepe druga mizoro nyoga i gbuluzu ŋani, roro lo Matalo druga kuu adi‚ 32‘Na a Ŋun lo merenyezi kolu kilolo‚ Ŋun lo Abarahama ku lo Isaka ku lo Yakobo.’ Mose druga poki i zangu‚ lepe ani romoki bonga ku kuzena. 33Matalo druga takindra lepe adi‚ ‘Yokooro kamuka konu kine kaŋo konu mukuzini‚ igbonaga piri naga mo do lirani ina de a naruruwa ina. 34Na abonga sasanya na ŋutulu kuwe kilo Ezipeto yu a ’diri, na ayi ŋoŋotatu nasiko ina, na apondra kani i ninundra na ko. ’Bo tinade pondri‚ ma na ku sonyodru do Ezipeto vu.’ 35“Ilo de a Mose lo pa ko kazulo‚ adi, ‘Ŋa lo ’delakindra do a mata kuwa a kaŋerani ya?’ Ŋun asunyundro lepe a mata ku a kariteni itro ku keni lo malaikata lo puku ku lepeni i rudu kata yu ilo. 36Lepe a’dolara ko kaŋo yu, ti lepe akondra wonyesi ku kpiyesi Ezipeto yu ku i Suburi Lotrorulo kata yu, ku i diŋo kata yu kiŋazi meria iŋmani. 37Ilo de a Mose lo takindra ŋutu ti Isiraeli kilo adi, ‘Ŋun igelakindra ta kakeyoni ku luŋaseri kasu kilo i dridriŋini be na gelundri lepe na ina.’ 38Ilo de a lepe laga lo gbo’da kazu ku ŋutulu ti Isiraeli laga lo tunundra ’beri i diŋo kata yulo. Lepe lu seku malaikata lo kulia ku lepe ilo kugele i mere laga Sinai yu, ku merenyezi kaya kilo itro. Lepe lo makundra kuliesi ti tuzoru kine i tikindra na yi. 39’Bo merenyezi kaya kilo aredra yinga na kulia ti lepe kine, ’bo adukadru lepe i merete‚ ’bo kasiko i teiliko yuna ko kodro nyadru yitozi bo Ezipeto yu. 40Ko druga takindra Arona adi, ‘Kukunaki yi gbeti ti muloko laga lo ’dolakindra yi kuwe, igbonaga yi aku de kulia ti Mose lo tolupundro yi kaŋo kazu i ka na Ezipetona kata yulo ina.’ 41I kulu luŋa de ko druga kukundra kaazota a ŋo lo teteminio, ko druga tikindra kaazota ŋanilo ’i’ileta druga ko poki i nyola ku kapa laga ma se kukundri ku kenisi kase kilo. 42’Bo Ŋun druga lopugo mugu‚ akolokindro ko i teminizo na mongoyo ti ’diko kilo‚ be naga ma wuroni i buku na kakeyo kilo ina adi, ‘Zuru lo Isiraeli ilo, ta kazu atikindra na kapazi laga lo ’du’duŋo a ’i’ileta, kiŋazi meria iŋmani i diŋo kata yu ya? 43Ta a’dokoro hema na mulete laga Molokana ku kasirita lo mulete laga Refanalo, ku gbeti na kukunu ta a na teteminio kine, ’bo na iririkoro ta Babulona yu i lu lozo.’ 44“Merenyezi kaya kilo gbo ku hema naga na ’dotoni bo na kulia ti Ŋun kine i diŋo kata yu. ’Bo Ŋun lo kulia ku Mosenilo, lo trukokindro lepe i kukundra na hema ŋanina‚ be naga ma lepe medrini kpiye ŋanilona. 45Merenyezi kaya laga a bo kilo druga zondra lepe kasi Yosua i luŋa laga ma ko ninadri ka na zuro laga ma Ŋun rikodri ku merenyezi kaya kilo i koŋo yu kilo lu. Kazu gbo de yeŋadru tozo i baŋesi ti Dawidi kine yu‚ 46lo rumbi ’busa na’bu ku Ŋun i koŋo‚ lo magu adi ti nye tikini piri na sakani Ŋun lo Yakobolo ina. 47’Bo Solomona lo ’dukokindro Ŋun kadina. 48’Bo kpe‚ Ŋun laga Ki Koru ilo ani saka i kadizi na ’duko ku kenisi. Be naga ma kakeyonilo kulianina adi‚ 49‘Dikona a si’de nio‚ ’bo kana a ’dele nio na mukuzi. Ta i’dukokindro na kadi naga inyo‚ Matalo lo kulia, kugbo piri naga inyo naga a yuketa nio? 50Agbo’da keni liolo lo kondra kapa de girini ya?’ 51“Ta lo gbo’da ku kuweto a drumala kilo de, laga a ŋutulu laga ku teiliko logo kilo, laga ani nyadru sobu kulia ti Ŋun kilo, mu luŋa ta kilo moro ku Yuka Nakiyena. Be naga ma merenyezi kasu kilo kondrinina‚ ta kilo kondra de. 52Kakeyoni laga ya laga ku merenyezi kasu kilo aku sanyi ya? Ko aremi ŋutulu laga lo kpeza a kayo pondra na ŋutu laga Mŋgbalo, laga tinade ma ta nyokindri lepe mundrara, ma ta reremilo, 53ta lo makundra kukuzu naga ma malaika kilo tikindri tana, ’bo laga aku sobu kutuzu ŋanina kilo.” 54Ku ko laga ayinga kine kuliata de‚ teiliko kasiko kilo druga trotrori trotrori, ko druga ŋidya rubi ku lepe. 55’Bo ti lepe azore ku Yuka Nakiyena, lepe druga metadru ki i’diko yu, druga medra mo’yu na Ŋun ina, ti Yesu lu alira ku Ŋun i keni laga lutate lu. 56Setefano druga kulia adi, “Meteta‚ na amedra ’dikona aŋazu mugu‚ ’bo Ŋiro lo ŋutulo lu alira ku Ŋun i keni laga lutate lu.” 57Ko druga resa ku teriŋi‚ druga ’di’di suwo kase kilo druga ’damaadru ’beri kugele ku lepe ki yu. 58Ko druga dukadru lepe kaŋo i kezi katani i bibiringo na lepe ku ŋoropo. Kaboŋa ti kulia kilo druga yokozu bongola kase kine druga kolokindro ku ’bulani lo luŋu a Saulolo i moko yu. 59Kasiko i biriringo na Setefanoni‚ lepe druga magu Ŋun adi‚ “Mata Yesu‚ makara yuka niona.” 60Lepe druga ruguŋo ku kuŋusi druga laiza ku teriŋi adi‚ “Mata‚ ku kekeni ina toro de a nasiko.” Ku lepe laga akulia de‚ lepe druga ’ba’balazi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\