EBERE 10

1Kukuzuna gbo ku kodudo ka’delo na kuliata na’bu naga na ipopondra kine, ’bo lepe ani gbo’da ku kpiye laga mŋgba lo kine kuliata de. Kuwade kukuzu ŋanina ani romoki toyeŋundra ŋutulu laga lo mizu nyoga kilo a lo’bu ku ’i’ileta laga lo ’i’ilaŋaniki ’duu mu kiŋazi kilo tro. 2Kugbo kazu ani gbo’da de, tiyi na ’i’ileta ŋani kulu kedri kodro akolo. Kateminio kilo kugbo kazu atokela luŋa gele ’du, kedri kodro ko aka dendra torozi kase kine kase teilikonini. 3’Bo ku kilo ’i’ileta de‚ ŋutulu kilo rambu kulia ti torozi kine mu kiŋazi, 4’bo rima ti su laga a duweniko ku ti lidi kine ani romoki yunadru torozi kine tro. 5Kuwade i naga ma Kristo pondrini i kanina‚ lepe akulia adi‚ “Do aku nyadru ’i’ileta ku ’doketa kilo, ’bo do akukunakindra na mugu. 6’Doketa laga lo ’u’ura kilo ku ’i’ileta lo kukunani kulia ti torozi kilo ani tikindra do nyola tro. 7Na druga kulia adi, ‘Do laga a Ŋun‚ mete‚ na ayeŋundra i kondra na ŋo laga mo do nyadrinilo‚ be naga ma kulia kuwe kine wuroni i buku naga a ’beriko na ŋuŋudrulana kata yu ina.’ ” 8A kayona lepe akulia adi‚ “Do aku nyadru ’i’ileta ku ’doketa, ku ’doketa laga lo ’u’ura kilo ku ’doketa laga lo kukunani kulia ti torozi kilo tro‚ ko ani tikindra do nyola tro.” ’Bo kilo de tiki be naga ma kukuzuna nyadrinina. 9I bo ŋanina lepe akulia adi‚ “Mete‚ na ayeŋundra i kondra na ŋo laga mo do nyadrinilo.” Lepe lo yunadru kulia naga a kayo kine ma lepe ku tolirizi kulia naga a togi mure kine. 10Igbonaga Yesu Kristo akondra beti naga ma Ŋun nyadrini ina‚ yi atokela ku tikindra na lepe na mugu a ’doke luŋa gele ’du ina. 11’Bo ka’i’ilani gele gele lira mu luŋa i kita kutuni‚ ma lepe ’i’izi ’duu ’i’ileta laga ani romoki yunadru torozi kine kaŋo kilo luŋa rodri. 12’Bo kugbo Yesu laga atikindra ’i’ile gele laga lo kukunani kulia ti torozi paratra paratralo, lepe druga gbi’diki ka i keni lo lutate lo Ŋun‚ 13i mondru yeŋadru tozo i ’delaki na mero kanye kilo a toke ti mukuzi kanye kilo. 14’Bo ku ’i’ile gelelo lepe atoyeŋundra ŋutulu giri laga atokela kilo a lo’bu. 15’Bo Yuka Nakiyena nyena ’dutukindro yi bo na kulia kine. A kayona lepe akulia adi, 16“Tomore naga na ikukundra kasi ko i bo na kulu luŋazi de kilona, nye ina de, Matalo lo kulia. Na i’delakindra kukuzuki kuwe kine kasiko i teilikoni, ’bo na iwudyo ko kasiko i yoyolozuni itro.” 17I bo ŋanina lepe akulia adi, “Na aka rambu kulia ti torozi kasiko kine ku ’da’datazu nasiko na kukuzuna ’doni.” 18Kugbo kine kulia de naga a’diya azo, ’doke lo kukunani kulia ti torozilo ani nyara ’do. 19Kuwade luŋaseri, yi gbo ku teiliko logo i lubo i piri naruruwana kata yu ku kulia ti rima ti Kristo naga a’bukozi kine, 20ku kiko loludu laga lo tuzoru laga ma lepe ŋakindri yi lubi i bongo na ŋerani katana kata yulo, trugo adi a mugu na lepena. 21Yi gbo ku ka’i’ilani laga a leŋgbere laga a druma lo tizu kadi na Ŋun inalo. 22Kuwade ti yi mizuni nyoga ku teiliko laga ti to’diri, lo gbo’da ku rugo naga mŋgba, ti teiliko kaya kilo gbo’di agbata ku kulia ti torozi naga kata yu kine, ti ’beri kaya kine gbo’di alalayi ku pio naga a nakiye kine. 23Ti yi ’depe yendru nika naga ma yi ruginina tritri, ’ba yoyoŋo na ’beri, igbonaga kasarani lo kulialo gbo ku teili lo to’diri ina. 24Ti yi yole yo kulia kaya kine kaya dridriŋini i toŋizu na ’beri i nyadru na ’beri, i kondra na konesi naga na’bu kine itro. 25Ka’bi yi ku zazara momora kugele, beti naga ma ku’de kilo ŋutulu bita zazaranina‚ ’bo ti yi rude teiliko kaya kilo kaya dridriŋini, alanguna ku naga ma ta medrini luŋalo gbo’di nyoga ina. 26’Bo kugbo yi laga lo kondra toro aka i bo naga ma yi togulukini kulia ti to’diri kinena‚ ’doke le’de lo kukunani kulia ti torozi kine gbo’di ’bayi‚ 27’bo kuze naga koru na ŋera na kulia naga ipopondrana, ku kima na kokobu ku teriŋi‚ naga na i’udra ŋutulu lo moro ku Ŋun kilona‚ nyena igbo’da. 28Ŋutu lo ’dadru kulia ti kukuzu na Mosena ilo nyelo ituwa ’ba ediyo ku bo na kulia naga na ’doru ŋutulu mure kugbo musalana. 29Kuwade ŋutu laga a’dadru Ŋiro lo Ŋun ilo‚ lo rambu rima ti tomore naga na toke’ya nye kine a ’busa‚ lo momorozu Yuka na ’busa na’buna ilo‚ nyelo iŋerakini rope na toro naga a druma koru arodruna. 30’Bo yi adeni Ŋun laga akulia adi‚ “Rope na kulia narona a kulia kuwe, na lo iroba.” ’Bo adi, “Matalo nyelo iŋedya kulia ti zuru lonyelo kine.” 31’Duki naga i keni lo Ŋun laga zurulo ina a kulia ti tokuzendru koru. 32’Bo rameta kulia ti luŋazi ti ’bero laga ma Ŋun ŋakindri ta konye i medra na pararana kulu. I bo na kulu luŋazi de ta asaka ku teili lo rile i modru naga koruna kata yu, i luŋulio kata yu itro. 33Luŋa le’delo ta kazu a’data, ta asasanya ku ŋutulu i koŋo yu, luŋa le’delo ta kazu aŋarundra luŋulio ti ŋutulu ku’de laga lo kona de kilo. 34’Bo ta aŋarundra luŋulio ti ŋutulu lo drodrora kilo. ’Dibani kodro ku kapazi kasu kilo laga ariaka kpe, ta kazu asaka ku nyola ’duu‚ igbonaga ta adeni adi ta lepe gbo ku ŋo lasu lepe laga a lo’bu arodru‚ laga lo saka ’duulo. 35Kuwade ku kokolokita teiliko kasu logo laga lo zondra ropeta laga a drumala kilo. 36’Bo nyadru adi gbo’dita ku teiliko ti rile‚ ma ta ku kondra ŋo laga ma Ŋun nyadrinilo, ma ta ku rumbi ŋo laga lo sarakilo. 37’Bo‚ “Akoloki inga baŋe a naŋutru, Ŋutu laga lo ipopondralo ilo ipondra, lepe aka ’dutoroni. 38Ŋutu lio laga mŋgba ilo nyelo igbo’da zoru ku rugo‚ ’bo kugbo lepe lo yito bo‚ na ani nyola ku lepe tro.” 39’Bo laga yi ani gbo’da a ŋutulu laga lo yitozi bo i karaki kilo tro‚ ’bo yi gbo a ŋutulu laga ku rugo i ritundro na ’beri kilo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\