EBERE 9

1Tomore naga a kayo nu gbo ku kukuzu na teminioni Ŋun seku piri naruruwa naga a na ina ka dena. 2’Bo hema ne’de aresa naga a na kaŋo naga na gbo’da ku lororo lo ’delakini kimana ilo, ku mesana, ku mugati naga na ’delaki ku Ŋun i koŋo yu kine. Nu piri de luŋu a Piri Naruruwana. 3I ki’di na bongo na ŋerani kata naga murena hema ne’de kata naga na luŋu a Piri Naruruwa Koruna. 4Nu piri de gbo ku piri na ’urani libani na kukuna ku drumona, ku sanduku na tomore naga amuluyi goto kilo giri ku drumona. I sanduku ŋanina kata yu, a’delaki soŋgbo laga lo kukuna ku drumo, laga a lo ’delani manalo seku ture lo Arona laga ayilalo, ku ŋoropo naga na pa’dala ti tomore kine. 5I sanduku ŋanina ki yu gbeti ti keruba na momo’yu kine kunu kata, na kukuna kpiyani Ŋun‚ naga na gbo’da i ŋo laga a ’diyetalo ki yu kine. Tinade yi ani romoki tazu kine kulia de gele gele tro. 6Kugbo kine kuliata de naga akukunaki de, ka’i’ila kilo bita lubo ’duu i hema na kaŋona kata yu, i kondra na kita nase na teminioni Ŋun ina. 7’Bo ka’i’ilani laga a leŋgberelo ka’delo nye lo lubo i hema naga a togi murena kata yu, ’bo luŋa gele ’du i kiŋa gele katani. Lepe ani zara zonga na rima naga ma lepe ’i’izi ku kulia kanye lepe kine, ku torozi ti ŋutulu kilo giri itro kine. 8Ku kine kuliata de Yuka Nakiyena na kpekindra ŋutu adi kiko lo luponiki i Piri Naruruwana kata yulo inga aku ŋayi ti inga hema naga a na kaŋo na lira ’duu‚ 9trugo adi baŋe na tinadena. ’Doketa ku ’i’ileta laga atiki i ina hema de katani kilo ani romoki toyeŋundra teili lo kateminionilo a lo’bu tro‚ 10’bo ko a kukuzuki ti nyosuto ku ti ŋo lo mamata ku lalayesi ku’de kine. Ko a kukuzuki ti mugu naga kaŋona ’du, naga na saka tozo i luŋa lo lopukoni kuliata kine a naluduko lu. 11’Bo ku Kristo laga apuru a ka’i’ilani laga a leŋgbere lo kuliata na’bu naga ayeŋundra azo kine, lepe druga lubo i hema naga arodru, naga a na’bu koru, naga aku ’beko ku kenisina, trugo adi agbo’da a hema na ina ka deni. 12Lepe druga lubo luŋa gele ’du i Piri Naruruwa koruna kata yu, agbo’da ku rima ti lidi kuwa ti kaazo kineni, ’bo ku rima kanye lepe kine, nyena rekindri lepe ŋutu dake naga na paratra paratrana. 13’Bo rima ti lidi kine ku ti ’baŋa kine ku lopotrotro naga akoloki i bo na ’urani keri na kite kine, ku ko naga agbate ku ŋutulu laga ’ba kekeli kilo kini, ko toke’ya ŋutulu ŋani kilo. 14Kuwade alanguna rima ti Kristo laga atikindra mugu ’ba meriko ku Ŋun a kapatio laga a ’i’ile laga a Yuka na paratra paratra kine roromoki toke’ya teiliko kaya kilo i konesi naga na zowundra tuwa kine i konakindra na Ŋun laga zorulo kita. 15Ku kine kulia de Kristo a katomorani lo tomore naluduna, adi ŋutulu laga lo luŋu kilo ma rumbi koŋo na’bu na paratra paratra naga na sarakina igbonaga le’de ŋutu atuwa i dakundra na ko i kokorozu nasiko na kukuzu naga i tomore naga a kayona ina. 16Waraga naga a saretana kuwa kata, nyadru deneta kugbo kasaranilo atuwa a ’diri. 17Waraga naga a saretanana gbo ku teriŋi i bo na tuwa na kasaranilo ’du, ’bo lepe ani gbo’da ku teriŋi ti kasaranilo inga zoru. 18Kuwade tomore naga a kayona agbo’da toliria ’ba rimani. 19’Bo kugbo Mose laga atrukokindro ŋutulu kilo giri kukuzuki kine, lepe druga ’du­madru rima ti kaazo kine ku pio kine ku kupi lotroru ti kebilito ku koropo ti konyuke, druga gbadru i buku na kukuzuna ku mugu kini‚ ku ŋutulu kilo giri kini itro‚ 20druga kulia adi‚ “Kine de a rima ti tomore naga ma Ŋun takindri ta kukuzuna kine.” 21Lepe druga gbadru rima kine i hema kini ku i toro’bo giri ti teminizo kilo kini itro. 22A ’diri be naga ma kukuzuna kulianina, kapazi kilo ’do’do giri tokela ku rima‚ ’bo rima kine kuwa aku ’bukozi, ’diya na torozi ’bayi. 23Kuwade nyadru adi kapa laga a kpiyesi ti kulia ti ’diko kine ti tokelani ku kine kuliata de‚ ’bo nyadru adi kuliata ti ’diko kine ku ’beri ti tokelani ku ’i’ileta laga a lo’bu arodru kilo de kilo. 24’Bo Kristo agbo’da lubo i piri naruruwa naga na kukuna ku kenisi‚ naga a kpiye lo piri naga mŋgbanani, ’bo lepe alubo yeŋadru tozo i ’diko yu‚ ma lepe ku kpekindri mugu tinade ku Ŋun i koŋo yu ku kulia kaya kinena. 25Lepe agbo’da tikindra mugu luŋa rodrini, beti naga ma ka’i’ilani laga a leŋgberelo lubini i Piri Naruruwana kata yu mu kiŋazi ku rima naga agbo’da kanye lepeni ina. 26Kugbo kazu gbo de‚ nyadru adi ti lepe rumbi luŋulio luŋa rodri ŋiyu i ’delaki na muko na ka nu. ’Bo lepe akpekindra mugu luŋa gele ’du i ’dute na baŋena i yunadru na torozi ku naga ma lepe tikindri mugu ina. 27Beti naga ma Ŋun tikindri ŋutulu kilo giri i tatuwa luŋa gele ina, i bo ŋanina ŋera na kulia kata, 28gbode Kristo laga atikindra mugu luŋa gele ’du a ’doke lo torozi ti ŋutulu rodri ilo, nyelo ipuru i luŋa lo tomure lu, agbo’da i yunadru na torozini, ’bo i ritundro na ŋutulu laga lo momodru lepe kilo ayu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\