YOANE 11

1Nyenaga le’de ŋutu amoka ku tuwane, nye laga Lazaro lo Betanialo, ’ba lasikolo kasi Maria seku Marita naga a sase na lepena. 2Maria ŋanina a na ŋindra Matalo ku wele na ŋmwa sisisina, na seza mukuzi ti lepe kilo ku kupi kanye ina, naga luŋase lo lepe laga Lazaro ma mokani ku tuwanena. 3Kuwade saseri kine druga sonyodru kutu ku Yesu yu adi, “Mata, ŋutu lo nyari dolo amoka ku tuwane.” 4Kugbo Yesu laga ayinga kulia ŋani kine, lepe druga kulia adi, “Ilo tuwane de ani gbo’da a laga ŋutulo tutuwanilo, ’bo a lo purani Ŋun, ma Ŋiro lo Ŋun ilo rumbi pura ku lepe.” 5Ti Yesu anyari Marita seku sase na lepena ku Lazaro itro. 6Kugbo lepe laga ayinga adi lepe amoka ku tuwane‚ lepe druga saka luŋa mure i piri naga ma lepe gbo’dini nu kata yu. 7I bo ŋanina lepe druga takindra lotodiniki kilo adi, “Kita tu Yudaya yu ’do.” 8Lotodiniki kilo druga teyitokindro lepe adi‚ “Katogoloni, tinaŋade Yahudi kilo aga’yu bibiringo na do ku ŋoropo. Do lu tu yu de ’do ya?” 9Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Sawa ti kolo gele kilo ani gbo’da mere gele ku konye mure ya? Ku le’de ŋutu lo woro ku kolo‚ aka pupuko ku kumuni‚ igbonaga lepe memedra parara na ina ka de. 10’Bo kugbo le’de ŋutu lo woro ku mude‚ kumu ipupu pupu lepe igbonaga pararana ’bani ku lepenina.” 11Kugbo lepe laga akulia kine kulia de‚ lepe druga takindra ko adi, “Wori lika laga Lazaro atoto azo‚ ’bo na iutu i topurundro na lepe.” 12Lotodiniki ti lepe kilo druga teyitokindro lepe adi‚ “Mata‚ kugbo lepe atoto‚ lepe itotoruwe.” 13Nyena tazini Yesu kulia ti tuwa na lepena kine‚ ’bo ko arambu adi lepe atazu kulia ti yuka naga i totona kine. 14Yesu druga trukokindro ko gboŋa adi, “Lazaro atuwa azo. 15’Bo ku kulia kasu kine na anyola igbonaga na aku gbo’da yudena‚ kuwade ma ta rugi ’busa. Kita utu ku lepe yu.” 16Kuwade Toma‚ laga lo luŋu a Kurudolo, druga takindra worisi kanye laga a lotodiniki kilo adi, “Kita tu itro ma yi ku tatuwara kasi lepe kugele.” 17Ku Yesu laga ayenga ku rumbi opu lo Lazarolo asaka luŋa iŋmani i gulo kata yu. 18Ti Betania nu Yerusalema i nyoga, aku yenga a kilomitazi musala tro. 19Ti Yahudi kilo rodri ayenga ku Marita yu seku Maria i ru’ya na teiliko kasiko kilo ku kulia ti luŋase lasikolo kine. 20Kugbo Marita naga ayinga adi Yesu lu popondra‚ lepe druga utu ku momorani lepe‚ ’bo ti Maria agbi’diki kadi yu tri. 21Marita druga takindra Yesu adi‚ “Mata‚ ku do laga kazu kodro inide‚ luŋase liolo kedri kodro ani tuwa. 22’Bo kpe‚ na adeni adi ŋo giri laga mo do magi Ŋun kilo‚ Ŋun itikindra do.” 23Yesu druga teyitokindro lepe adi‚ “Luŋosu iŋiŋiye.” 24Marita druga teyitokindro lepe adi‚ “Na adeni adi lepe iŋiŋiye ’do i ŋiye naga na luŋa lo bo lu.” 25Yesu druga takindra lepe adi‚ “Na laga a ŋiye ŋanina a runa itro. Ŋutu laga lo rugo na ilo‚ ’dibani kodro ku lepe atuwa kpe‚ lepe igbo’da zoru‚ 26’bo ŋutulu giri laga zoru‚ laga lo rugo na kilo‚ ’baka tatuwani. Do arugo kine kulia de ya?” 27Marita druga teyitokindro lepe adi‚ “Iye Mata, na arugo adi do a Kristo, Ŋiro lo Ŋun, laga lo pondra i kanilo.” 28Kugbo Marita naga akulia kine kulia de, lepe druga utu, i lungu na sase nanye naga Maria, druga takindra lepe koyokoyo adi, “Katogoloni lo nide‚ lepe lo lungu do.” 29Maria kuwa ayinga de, druga ŋiŋiye wuleŋa gele i momora seku Yesu. 30Ti Yesu inga aku yeŋundra i ’bani, ’bo lepe inga gbo i piri naga ma ko momorani seku Marita nu. 31Kuwade Yahudi lo gbo’da kasi Maria kadi yu kilo, laga lo ru’ya teili lo lepelo kilo, kuwa amedra adi Maria aŋiye wuleŋa gele druga lupodru kaŋo, ko druga kekepodru bo na lepena, ko rambu adi, “Lepe nu tu i gulo yu i gbiye yu de.” 32Kugbo Maria naga ayenga i piri naga ma Yesu gbo’dini nu, kuwa amedra lepe, druga mereke ka ku lepe i mukuzini, druga takindra lepe adi, “Mata, ku do laga kazu kodro inide, luŋase liolo kedri kodro ani tuwa.” 33Kugbo Yesu laga amedra lepe i gbiyeni, ku Yahudi laga lo pondra kasi lepe kilo i gbiyeni itro, lepe druga gbo ku luŋuli koru, teili lo lepelo druga gbo ku drelia, 34lepe druga piza adi, “Ta anukaki lepe yeda ya?” Ko druga teyitokindro lepe adi, “Mata, pondri ku mete.” 35Yesu druga poki i gbiye. 36Yahudi kilo druga kulia adi, “Meteta, lepe anyari lepe de ya!” 37’Bo ku’de ŋutulu kasiko i dridriŋini kilo druga piza adi, “Ŋutu laga lo ŋazu konye ti ŋutu laga a mudumudulo, kazu kodro ani romoki kondra kulia naga na itikindra ilo ŋutu de ka’bi ku tutuwani ya?” 38Yesu druga gbo ku luŋuli koru ’do, druga pondra i guloni, ti gulo ŋanina a kugi, ’bo ŋurupi a’dukuki i kutuni. 39Yesu druga kulia adi, “ ’Dumarata ŋurupina kaŋo.” Marita naga a sase na ŋutu laga lo tuwalo druga teyitokindro Yesu adi, “Mata, gbo’di tinade ŋmoŋmwa, igbonaga ilo de gbo’di a luŋa iŋmanilo.” 40Yesu druga teyitokindro lepe adi, “Na aku takindra do adi ku do naga arugo, do imemedra todruma na Ŋun ina ya?” 41Kuwade ko druga ’dumadru ŋurupina kaŋo i piri naga ma opulo nukanina. Yesu druga ’bi’yu konye kanye kilo ki, druga kulia adi, “Monye, na tikindra do iyete ku naga mo do yingi nana. 42Na adeni adi do lo yinga na ’duu, ’bo na kulia de ku kulia ti mongoyo naga na lira nyogoŋana de kine, ma ko ku rugi adi do lepe lo sunyundro na.” 43Ku lepe laga akulia de, lepe druga laiza ku roro laga gboŋa adi, “Lazaro, lupundri kaŋo.” 44Ŋutu laga atuwalo druga lulupundro kaŋo, ti kenisi ti lepe kilo ku mukuzi ti lepe kilo atora ku bongola ti opu kine, ’bo koŋo na lepena atora ’do ku kitambala. Yesu druga takindra ko adi, “Laketa lepe, kolokita lepe ti utini.” 45Kuwade ŋutulu rodri ti Yahudi laga lo pondra ku Mariani laga amedra ŋo laga ma Yesu kondrilo kilo druga rurugo lepe, 46’bo ku’de kilo kasiko i dridriŋini utu ku Farisayo kilo yu i trukokindro na ko ŋo laga ma Yesu kondrilo. 47Kuwade ka’i’ila drumala kasi Farisayo kilo druga tundra kayolo ti kuliata kilo kugele, druga piza ko adi, “Ma yi kondra inyo ya? Igbonaga ilo ŋutu de akondra kpiyesi rodri. 48Kugbo yi laga kolokindro lepe i kondra de, ŋutulu giri irurugo lepe, ’bo ŋutu ti Roma kilo ipopondra i randru na piri naruruwa nikana ku i teririza na zuru likalo itro.” 49Ŋutu gele kasiko i dridriŋini laga Kayafa laga lo gbo’da a ka’i’ilani laga a leŋgberelo i lu kiŋa delo druga teyitokindro ko adi, “Ta aku deni kulia tro. 50Ta aku yo’yu adi igbo’da a na’bu kasuni ti ŋutu gele tuwani ku kulia ti ŋutulu giri kine, zurulo ka’bi ku karaki giri.” 51Lepe aku kulia kine kulia de ku kuwe nanye, ’bo igbonaga lepe a ka’i’ilani laga a leŋgbere i lu kiŋa dena, lepe akewundro kulia be kakeyoni adi Yesu lu itutuwa ku kulia ti zurulo kine, 52ani gbo’da ku zurulo ka’delo, ’bo ti lepe tunundri ŋazi ti Ŋun laga lo reki ka’de kilo kugele. 53Kuwade ŋiyu i ilu luŋa de ko druga tomodya kutuzi i tatuza na Yesu. 54Kuwade Yesu aku woro gboŋa ku Yahudi kilo i dridriŋi yu ’do, ’bo lepe druga ŋiyoro yu de, druga tu i ka naga a diŋo nu i nyoga yu, i kezi na luŋu a Ehraima nu, lepe druga saka yu de kasi lotodiniki kanye kilo. 55Kugbo kolo druma na soponi Roseto na Yahudi kilona gbo’di nyoga, ŋutulu rodri druga ŋiyoro i ka naga kaŋo yu nu, druga utu Yerusalema yu ti inga luŋa lo Rosetolo aku yeŋundra, i toke’ya na ’beri. 56Ko druga ga’yu Yesu, druga pipiza ’beri kase dridriŋini kasiko ilirani i kadi na Ŋun ina kata yu adi, “Ta rambu adinyo ya? Lepe aka pondra i kolo drumanani ya?” 57Ti ka’i’ila drumala ku Farisayo kilo atakindra kukuzu ’bero adi kugbo le’de ŋutu laga adeni piri naga ma Yesu gbo’dini nu, ti lepe kpene, ma ko ku mogi lepe ’busa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\