YOANE 12

1Nyenaga kugbo luŋa kilo laga akoloki bukiye ti inga kolo druma na soponi Rosetona aku yeŋundra‚ Yesu druga yenga Betania yu i piri naga ma Lazaro laga ma Yesu toŋizi i ŋutulu laga atatuwa kilo i dridriŋi yulo gbo’dini nu. 2Ko druga kukunakindra lepe nyosu na tokotria yu de, ’bo Marita na korakindra ko nyosuna, ti Lazaro agbi’diki i dridriŋi na ŋutulu laga i mesa kutu yu kilo. 3Maria druga ’dumundra more gele na wele na ŋmwa sisisi a nakiye koru naga na luŋu a narido naga ku gbore nanye naga ki dena druga ŋindri mukuzi ti Yesu kilo, druga seza mukuzi ti lepe kilo ku kupi kanye kilo. Azi na welena druga ŋmoki kadi katani giri. 4Yuda laga lo Kariota, laga a ŋutu gele i lotodiniki ti Yesu kilo i dridriŋini, laga lo inyokindro lepe mundraralo, druga piza adi, 5“Ina wele na ŋmwa sisisi ina de ani togboro ku silingi kamazi musala ma tiki lemerikani gbandra ya?” 6’Bo lepe kulia de agbo’da nyadrini lemerikani‚ ’bo igbonaga lepe a kolani‚ lepe lo ’de’ya zuru lo riyelo‚ bita koko’ya ŋo laga a’delaki kata yu kilo ina. 7Yesu druga kulia adi, “Kolokita lepe, ti lepe riridri yeŋadru tozo i luŋa lo nukani na lu‚ 8igbonaga lemerika kilo gbo kasi ta mu luŋa‚ ’bo laga na ani gbo’da kasi ta mu luŋa.” 9Kugbo mongoyo na Yahudi kilo rodri laga adeni adi Yesu lu yu de‚ ko druga pondra‚ agbo’da ku kulia ti Yesu ka’deloni‚ ’bo ma ko ku medri Lazaro laga ma lepe toŋizi i ŋutulu laga atatuwa kilo i dridriŋi yulo itro. 10Ka’i’ila drumala kilo druga tomodya kutuzi i tatuza na Lazaro itro‚ 11igbonaga ku kulia ti lepe kine‚ Yahudi kilo rodri autu i rugo na Yesu ina. 12Ku gbo’dini imalu de mongoyo na ŋutulu rodri laga lo utu i kolo drumana yu kilo ayinga adi Yesu lu utu Yerusalema yu. 13Ko druga ’dumundra keniya ti lukpendre, druga lupodru i momora kasi lepe‚ ti kilo i laiza adi‚ “Hosana! Ŋutu lo pondra ku kari ti Matalo kine ti purani pura‚ lepe laga a Mata lo Isiraelilo!” 14Yesu kuwa arumbi tore na drongi lepe druga kiza kini‚ beti naga ma wuroni adi‚ 15“Kezi naga Ziona‚ ku kukuzeta, meteta, Mata lasulo ilo i pondra, lepe akiza i tore na drongina kini!” 16A kayona lotodiniki ti lepe kilo aku yo kine kulia de‚ ’bo kugbo Yesu laga alubo i mo’yu nanyena kata yu‚ ko druga rambu adi kine kuliata de wuro ku kulia ti lepe kine‚ adi ko akonakindra lepe kine kulia de itro. 17Mongoyo na ŋutulu laga lo gbo’da kasi lepe kilo druga ’dodru bo na kuliana adi lepe alungu Lazaro i gulo kata yu i toŋizu na lepe i ŋutulu laga atatuwa kilo i dridriŋi yu. 18Ku kine kulia de mongoyo na ŋutuluna druga utu i momorani na lepe igbonaga ko ayinga adi lepe akondra ilo kpiye dena. 19Farisayo kilo druga kulia kase dridriŋini adi‚ “Ta abo. Ta ani romoki kondra le’de ŋo tro. Meteta‚ ŋutu ti ka kilo giri kilo kepodru lepe!” 20Nyenaga Giriki ku’de kulu yu de i dridriŋi na ŋutulu laga lo utu i teminizo na Ŋun i kolo drumana yu kilo. 21Kilo ŋutu de druga pondra ku Filiponi laga lo Betesaida Galili yu ilo‚ druga takndra lepe adi‚ “Mata‚ yi kodro nyadru medra na Yesu.” 22Filipo druga pondra ku takindra Anderia. Anderia seku Filipo druga pondra ku takindra Yesu. 23Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Luŋalo ayeŋundra lo purani Ŋiro lo ŋutulo azo. 24Na takindra ta a ’diri‚ koyita lo kinyotio kuwa a’duki kani‚ kuwa aku tuwa‚ lepe igbo’da ka’delo‚ ’bo kuwa atuwa‚ lepe trotrora konye kilo rodri. 25Ŋutu laga lo nyadru ru nanyenalo izuzuki ru nanyena, ’bo ŋutu lo ŋmoza ru nanyena i ina ka de ilo‚ iriridra lepe yeŋadru tozo i ru naga ani lengana. 26Kugbo le’de ŋutu laga lo konakindra na kita, ti lepe kepundri bo niona, piri naga ma na gbo’dini nu, kakitani liolo igbo’da itro. Kugbo le’de ŋutu lo konakindra na kita, Monye liolo isosobu lepe. 27“Tinade na gbo ku drelia koru. Ma na kulia adinyo ya? Ki na kuliani adi‚ ‘Monye liolo ritu na i ina baŋe de’ ya? ’Bayi. Ku kine kulia de na yeŋundra i ina baŋe de. 28Monye liolo. tiki kari konu kine ti purani pura.” I bo ŋanina roro le’de druga kuu i ’diko yu, adi, “Na apudya azo‚ na ipupudya ’do.” 29Mongoyo na ŋutulu lo lira nyoga kilo ku ko laga ayinga de druga kulia adi kana ayule, Ku’de kilo adi, “Malaikata lo kulia ku lepe.” 30Yesu druga teyitokindro ko adi, “Ilo roro de agbo’da kuu ku kulia kuweni‚ ’bo ku kulia kasu. 31Tinade a baŋe na ŋerani kulia ti ina ka de kine. Tinade druma lo ina ka delo iririkozi kaŋo. 32Kuwa na lepe laga a’dukuzi ki i kuzo kini, na ipipikundro ŋutulu kilo giri kuweni.” 33’Bo lepe akulia de i kpekindra na kulia ti tuwa naga ma nye ituwanina. 34Mongoyona druga teyitokindro lepe adi, “Yi ayinga kulia i kukuzuna katani adi Kristolo isaka paratra paratra. Do kulia adinyo adi‚ Ŋiro lo ŋutulo i’dukuzi ki ya? Ilo Ŋiro lo ŋutulo de a ŋa ya?” 35Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Akoloki ’baziŋa inga pararana gbo’dini kasu dridriŋini. Woronita ti inga ta gbo ku pararana, mudena ka’bi ku tiga ta. Ŋutu lo woro i mudena katanilo aku deni piri naga ma nye utini nu. 36Ti inga ta gbo ku pararana, rugita parara ŋanina‚ ma ta yeŋundri a ŋazi ti parara ŋanina.” Kugbo Yesu laga atazu kine kulia de‚ lepe druga utu i ’dandru na mugu ku koŋa. 37’Dibani kodro ku lepe laga akondra kpiyeta rodri de kasiko i konyeni kpe‚ ko aku rugo lepe. 38Kuwade kulia na ta kakeyoni Isaya kine ma torumokindri ’beri adi‚ “Mata‚ ŋa laga arugo kulia na tru yi kine ya? ’Bo teriŋi na Matalona akpeki ŋa ya?” 39Kuwade ko aku romoki rugo‚ ’bo Isaya akulia ’do adi‚ 40“Lepe atikindra ko i gbo’da ku konye a mudumudu, atikindra ko i gbo’da ku teiliko logo‚ ka’bi ko ku medra ku konye kase kilo, ka’bi ko ku yo’yu ku teiliko kase kilo‚ ka’bi ko ku lopugu ’beri ma na ku toruzo ko.” 41Ti Isaya atazu de igbonaga lepe ameri mo’yu na Yesuna‚ nyena tazi lepe kulia ti lepe kine. 42’Bo kpe‚ drumala rodri kilo arugo Yesu, ’bo ko aku kpeza kine kulia de ku kuzene na Farisayo kilo‚ ka’bi ko ku droŋodru se kaŋo i kadi naga a momorena katani. 43’Bo ko anyari sopo naga ma ŋutulu sobini sena alangu sopo naga ma Ŋun sobinina. 44Yesu druga laiza adi‚ “Ŋutu laga lo rugo na ilo agbo’da rugo nani‚ ’bo rugo Ŋun laga lo sunyundro nalo. 45Ŋutu laga lo medra na ilo medra Ŋun laga lo sunyundro nalo. 46Na pondra a parara i kani‚ ka’bi ŋutulu giri laga lo rugo na kilo ku saka i mude kata. 47Kugbo le’de ŋutu laga ayinga kulia kuwe kine‚ kugbo ani kondra ko‚ na ani ŋerakindra lepe kulia‚ igbonaga na agbo’da pondra i ŋerakindra na ŋutulu ti ka kilo kuliani‚ ’bo i ritundro na ko. 48Ŋutu laga lo redra na‚ laga ani rugo kulia kuwe kinelo gbo ku kaŋerani lonye lo kulia. Kulia na ta na kine iŋeŋeri kulia ti lepe kine i luŋa lo bo lu. 49’Bo na aku kulia ku kuwe niona‚ ’bo lepe laga lo sunyundro na, laga a Monyel ku mugu ilo, nyelo tikindra na kukuzu ku kulia naga ma na ku kuliani ku naga ma na ku tazini kine. 50Na adeni adi kukuzu na lepena a ru naga ani lengana. Kulia naga ma na tazi kine na tazu beti naga ma Monyelo takindri na kukuzuna ina.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\