YOANE 4

1Nyenaga kugbo Yesu laga adeni adi Farisayo kilo ayinga adi nye alopugo lotodiniki kanye kilo rodri alangu ti Yoane kilo, ’bo nye atikindra ko baputizi itro, 2’dibani kodro Yesu ku mugu aku tikindra baputizilo, ’bo lotodiniki ti lepe kilo lo tikindra, 3lepe druga ŋiyoro Yudaya yu, druga yitozi bo Galili yu. 4Nyadru ti lepe rosodri ku kiko lo Samarialo. 5Kuwade lepe druga utu i kezi ne’de na Samaria naga na luŋu a Sukara ina kata yu‚ nyoga ku ka naga ma Yakobo tikindri ŋiro lonye laga Yosefa ina. 6Kidi lo Yakobolo lu yu de. Ku Yesu laga akanya ku worona, druga gbi’diki i kidi nyoga yu. Ti kolona gbo’di a tupara. 7Ku noka ne’de naga a Samariationa naga apondra i ’iladru na pio, Yesu druga takindra lepe adi, “Tiki na pio na mamari.” 8Rumbi lotodiniki ti lepe kilo ti autu kezi yu i gboro na nyosuto kine. 9Samariationa druga piza lepe adi‚ “Do laga a Yahuditiolo do magu pio ku na naga a Samariationa gbandra ya?” ’Bo Yahudi kilo bita ani mora ku Samaria kilo. 10Yesu druga teyitokindro lepe adi‚ “Ku do naga adeni ’doke lo Ŋun ilo‚ ku ŋutu lo takindra do adi‚ ‘Tiki na pio’ lo‚ kedri kodro ku do magu lepe, lepe ititikindra do pio ti ru kine.” 11Nokana druga piza lepe adi, “Mata, turu’be lolu lo ’ileni piolo ’bayi, ’bo kidilo a logulu. Do gbo ku pio ti ru kine ŋiyu yeda ya? 12Do arodru monye lika laga Yakobo, lo tikindra ŋutu kidilo‚ ’bo amozu pio kine katani‚ lepe ku mugu‚ ku ŋazi ti lepe kilo‚ ku kapa ti lepe kilo itrolo ya?” 13Yesu druga teyitokindro lepe adi‚ “Ŋutulu giri laga lo mozu kine pio de kilo‚ kure na piona ilelenga ko ’do. 14’Bo ŋutu lo mozu pio naga ma na tikindri lepe kine‚ kure na piona ’baka lenga lepe ’doni‚ ’bo pio naga ma na tikindri lepe kine iyeyeŋundra ku lepe katani a kidi lo pio laga lo wowoku ku ru naga ani lengana.” 15Nokana druga takindra lepe adi‚ “Mata‚ tiki na kine pio de‚ ka’bi kure na pio ku lenga na‚ ’bo ka’bi na ku pondra yeŋundra tozo inide i ’iladru na pio.” 16Yesu druga takindra lepe adi, “Uti ku luŋu lale lolulo ti pondri inide.” 17Nokana druga teyitokindro lepe adi, “Lale liolo ’bayi.” Yesu druga teyitokindro lepe adi, “Do akulia soso adi‚ lale lolu ’bayi‚ 18igbonaga do kazu abangu lalia mukana ina, ’bo laga mo do gbo’dini tinadelo ani gbo’da a lale lolu. Kine kulia de do akulia a ’diri.” 19Nokana druga teyitokindro lepe adi‚ “Mata‚ na adeni adi do a kakeyoni. 20Merenyezi kaya kilo ateminizo Ŋun i ilo mere de kini‚ ’bo ta akulia adi piri naga ma ŋutulu kilo romoki teminizi Ŋun ina a Yerusalema.” 21Yesu druga teyitokindro lepe adi‚ “Nokana‚ ruke na‚ luŋalo ilo ipondra‚ i lu luŋa de ta aka teminizo Monyelo i ilo mere de kinini kugbo Yerusalema yu ’doni. 22Ta kilo teminizo ŋo laga ta aku denilo‚ ’bo laga yi teminizo ŋo laga ma yi dendrilo, ’bo ritena ŋiyu ku Yahudi kilo yu. 23’Bo luŋalo ilo ipondra, ’bo ayeŋundra azo, i ilo luŋa de kateminio laga mŋgba kilo ko iteteminizo Monyelo ku yukana, ku kulia ti to’diri itro‚ igbonaga Monyelo ga’yu ŋutulu laga be kilo de kilo i teminizo na nye. 24Ŋun a yuka, ’bo ŋutulu lo teminizo lepe kilo‚ ti ko teminine lepe ku yuka ku kulia ti to’diri kine ’do.” 25Nokana druga teyitokindro lepe adi‚ “Na adeni adi Mesia (laga lo luŋu a Kristolo) lo ipondra. Ku lepe laga apondra‚ lepe itrutrukokindro ŋutu kuliata giri.” 26Yesu druga teyitokindro lepe adi‚ “Na a lepe‚ na lo kulia ku dolo.” 27Lotodiniki kilo druga pondra‚ ko arambu ’beri ku naga ma lepe kuliani seku nokanana, ’bo ŋutu ’bayi lo piza adi‚ “Do ga’yu inyo?” kugbo‚ “Do kulia seku lepe gbandra ya?” 28Nokana druga kolokindro soŋgbo lonye lo piolo kani‚ i utu kezi yu‚ druga takindra ŋutulu kilo adi‚ 29“Pondrita ku meteta ŋutu laga lo trukokindro na konesi giri naga ma na kondri kinelo. Ŋona ilo de a Kristo ya?” 30Kuwade ko alupundro kezi yu‚ druga pondra ku Yesuni. 31I kine kuliata de i dridriŋini, lotodiniki kilo ama’yu ’beri ku Yesu adi‚ “Katogoloni, nyosuni po!” 32Lepe druga teyitokindro ko adi‚ “Na gbo ku nyosu nio na nyenyei naga ta aku denina.” 33Lotodiniki kilo druga pipiza ’beri kase dridriŋini adi‚ “Le’de ŋutu ŋona azakindra lepe nyosu ya?” 34Yesu druga takindra ko adi‚ “Nyosu niona a ŋo laga ma na kondri be naga ma Ŋun lo sunyundro na ilo nyadrinina, ma na lengi kita na lepena. 35Ta ani kulia adi ‘Akoloki yapazi iŋmani, druga ’didrana yeŋundra,’ ya? Na takindra ta, ’bileta konye kasu kilo ki, ’bo meteta melesiŋo kine. Kinyo kilo gbo’di atetio a lo ’di’dita. 36Ka’ditanilo bita rurumbi rope, lepe lo tundra konye lo yeŋaniki i ru naga ani lengana, kawianilo seku ka ’ditanilo ma gbo’da kugele ku nyola. 37I kine kulia de katani kulia na guguma kine guma soso, adi le’delo weweza‚ le ’delo ’di’didra. 38Na asonyodru ta i ’didra na ŋo laga ta aku kondra kita ŋani kilo‚ ’bo ku’de ŋutulu lo kondra kita ŋanina‚ ’bo ta alupundro i kita kasiko katani.” 39I nu kezi de ŋutu ti Samaria kilo rodri arugo Yesu ku bo na kulia naga ma nokana ’dodri ina adi, “Lepe atrukokindro na konesi giri naga ma na kondri kine.” 40Kugbo Samaria kilo laga apondra ku Yesuni, ko druga piza lepe adi ti lepe sakani kasi se. Lepe druga saka yu de luŋa mure. 41Ku’de ŋutulu rodri druga rugo lepe ku kulia na ta lepe kine, ko druga takindra nokana adi, 42“Tinade yi agbo’da rugo ku kulia naga mo do tazini kine ka’deloni, ’bo yi lepe ayinga‚ yi adeni adi ilo de a ’diri a Kariteni lo ŋutu ti ka kilo.” 43I bo na luŋa mure kilo‚ Yesu druga ŋiyoro i nu ka de, i utu Galili yu. 44Ti Yesu lepe kazu akulia adi kakeyonilo ’bani sopo kanye kani. 45Kugbo lepe laga ayenga Galili yu‚ ŋutu ti Galili kilo druga rugo lepe, igbonaga ko amedra konesi giri naga ma lepe kondri Yerusalema yu i kolo drumana kata yu kinena, ti ko autu i kolo drumana yu itro. 46Yesu druga yenga ’do i kezi naga Kana Galili yu, i piri naga ma lepe lopugi pio kine a suwe ti konye ti zabibu kine nu. ’Bo druma le’de laga ŋiro lo lepelo gbo ku tuwanelo ti lu Kaperinauma yu. 47Druma ŋanilo ku ayinga adi Yesu aŋiye Yudaya yu, apondra Galilini, lepe druga utu ku Yesu yu, druga ma’yu mugu ku lepe adi ti utini Kaperinauma yu i toruzo na ŋiro lonyelo, igbonaga lepe lu ’do’dorona. 48Yesu druga teyitokindro lepe adi, “Ku ta ani medra kpiyesi ku wonyesi ta aka rugoni.” 49Druma ŋanilo druga takindra Yesu adi, “Mata, pondri, kita utu ti inga ŋiro liolo aku ’doro.” 50Yesu druga teyitokindro lepe adi, “Utini, ŋiro lolulo lu zoru.” Ŋutulo druga rugo kulia na taki Yesu nye kine, lepe druga tutu. 51Ku lepe laga lu i dudulundra yu, upi ti lepe kilo amomora ku lepeni‚ druga trukokindro lepe adi‚ “Ŋiro lolulo lu zoru.” 52Lepe druga piza ko adi muguna ayeŋundra a na’bu ku kolona muda? Ko druga teyitokindro lepe adi‚ “Kaaze ti kolona a lu’balaŋa‚ mugu na lepe na kamakana ako’yu”. 53Monye lo lepelo druga dendra adi kolo ŋanina a kolo naga ma Yesu trukokindri nye adi‚ “Tore lolulo lu zoru” ina. Druga lepe ku mugu rugo‚ ku ŋutulu laga kanye ’ba yu kilo giri. 54Kuwade ilo de a kpiye laga a togi mure lo konu Yesu i naga ma lepe yengi Galili yu ti lu ŋiyu Yudaya yuna ilo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\