YOANE 6

1I bo ŋanina Yesu druga, laŋadru suburi lo Galililo i lu lozo yu, suburi ŋanilo a suburi lo Tiberialo. 2Mongoyo na ŋutulu kilo rodri druga kekepodru lepe ku ko laga amedra kpiyesi naga ma lepe kondri ku ŋutulu laga ku ’beri na mimiye kilo kine. 3Yesu druga kiyadru i mere ki, druga gbi’diki yu de kasi lotodiniki kanye kilo. 4Roseto, naga a kolo druma na Yahudi kilona gbo’di nyoga. 5Kugbo Yesu laga abobonga kana, kugbo amedra mongoyo na ŋutulu rodri ti kulu pondra kanyeni, lepe druga piza Filipo adi‚ “Ma yi ku gborundro ’diloto yeda‚ ma kilo ŋutu de ku nyosu ya?” 6Lepe kulia kine kulia de modrini Filipo‚ igbonaga lepe ku mugu adeni kulia naga ma nye ikondri kinena. 7Filipo druga teyitokindro lepe adi‚ “ ’Diloto na igbore ku silingi kamazi mure kine aka romoki koŋani‚ ’dibani kodro ko giri gele gele rumbi ’bazi ’bazi kpe.” 8Le’de lotodinikita lo lepe, kari ti lepe kine se naga Anderia, laga a luŋase lo Simona Peterolo druga takindra Yesu adi, 9“Le’de ŋiro ma lo de gbo ku ’diloto mukana ti go’do kine ku somo mure itro, ’bo kine de iroromoki ŋutulu laga rodri kilo de adidinyo ya?” 10Yesu druga kulia adi, “Tikita ŋutulu kilo ti ko gbigbi’dikini ka,” Ti nu piri de a nyomu. Kuwade lalia kilo druga gbigbi’diki ka, ko kilo beti alifu mukana. 11Yesu druga ’dumundra ’diloto kine, ku atikindra iyetelo kini, druga korakindra ko ku ŋutulu lo gbigbi’diki kani kilo i dridriŋini. Akorakindra somo kilo itro, i romoki na koŋa. 12Ku ko laga ayiyimotu, lepe druga takindra lotodiniki kanye kilo adi, “Pepeneta limbito ti’diloto kine, le’de ŋo ka’bi ku liki.” 13Kuwade ko druga pependra ko, druga tozodru nyakaleta mere gele konye mure ku limbito ti ’diloto naga mukana ti go’do, naga ŋutulu laga lo nyosu kilo ma kolokindri kine. 14Ŋutulu laga amedra kpiye laga ma lepe kondrini ilo druga kulia adi, “A ’diri ilo de a kakeyoni laga lo ipondra i kani ilo!” 15Ku Yesu laga adeni adi ko kulu popondra i moga na nye ku teriŋi i ’delakindra na nye a mata, lepe druga ’dotodru mugu ’do i mere ki yu ka’delo. 16Ku gbo’dini kotriana, lotodiniki ti Yesu kilo druga duduladru suburi yu. 17Ku ko laga alubo i ki’bo kata yu, ko druga poki i laŋadru suburilo i utu Kaperinauma yu. Ku kana naga asomuko ti Yesu inga aku pondra kasi koni, 18suburilo druga poki i latu igbonaga kobuŋena aburundra ko ku teriŋi ina. 19Ku ko laga akotodru ki’bona beti kilomitazi mukana kugbo bukiye de, ko druga medra Yesu i woro i suburi kini i yeŋundra i ki’bo nyogani. Ko druga poki i kuze. 20Lepe druga takindra ko adi, “Ŋolo a na. Ku kukuzeta.” 21I bo ŋanina ko arukundro lepe i ki’bo katani, ’bo ki’bona druga yeyenga wuleŋa gele i ka naga ma ko utini nu. 22Ku gbo’dini imalu de mongoyo na ŋutuluna alira suburi lozo yu. Ko kaaze amedra adi ki’bo ne’de ’bayi yu de, ŋona nagelena. Ko amedra adi Yesu aku lubo i ki’bo kata yu kasi lotodiniki kanye kilo, ’bo lotodiniki kilo autu ka’delo. 23’Bo ki’bolo na ŋiyu Tiberia yu kine druga yeŋundra i piri naga ma ko nyosuni ’diloto, naga ma Matalo tikindri iyetelo kini kine. 24Kuwade kugbo mongoyona amedra adi ku Yesu ku lotodiniki kanye kilo yu de ’bayi, ko ku ’beri druga lubo i ki’bolo kata yu, druga laŋadru Kaperinauma yu i ga’yu na Yesu. 25Ku ko laga ario Yesu i lu lozo lo suburi, ko druga piza lepe adi, “Katogoloni, do yeŋundra nide nanu ya?” 26Yesu druga teyitokindro ko adi, “Na takindra ta a ’diri‚ ta agbo’da ga’yu na ku kulia ti kpiyesi naga ma ta medrini kineni‚ ’bo igbonaga ta anyosu ’diloto kine‚ druga ta ayiyimotu ina. 27Ku kokonuta kita ku kulia ti nyosu naga na ’bu’burena‚ ’bo ku kulia ti nyosu naga na gbo’da yeŋadru tozo i ru naga ani lengana, naga ma Ŋiro lo ŋutulo itikindri tana. Lepe a ŋutu laga ma Ŋun laga Monyelo tanyakindri kpiye lonyelo i mugunilo.” 28Kuwade ko druga piza lepe adi‚ “Ma yi kondra inyo naga ma yi kondri kitazi ti Ŋun kine?” 29Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Kita na Ŋun ina nye ina de. Rugita ŋutu laga ma lepe sunyundrilo.” 30Ko druga piza lepe adi‚ “Kuwade do ikondra kpiye laga inyo‚ ma yi medri i rugo na do ya? Do ikondra inyo ya? 31Merenyezi kaya kilo anyosu mana i diŋo kata yu‚ beti naga ma wuroni adi‚ ‘Lepe atikindra ko ’diloto na ŋiyu i ’diko yu kine i nyosu.’ ” 32Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Na takindra ta a ’diri, Mose aku tikindra ta ’diloto na ŋiyu i ’diko yu kine‚ ’bo Monye liolo lo tikindra ta ’dilo naga na ’diri na ŋiyu i ’diko yuna. 33’Bo ’dilo na Ŋun ina a ŋutu lo kiyundra kani i ’diko yu i tikindra na ŋutulu ti ka kilo runa.” 34Ko druga teyitokindro lepe adi, “Mata‚ tiki yi ina ’dilo de mu luŋa.” 35Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Na laga a ’dilo na runa. Ŋutu lo pondra kuwenilo aka gbo’da ku magoni‚ ŋutu lo rugo nalo aka leŋa ’do ku kure na pioni. 36’Bo na atakindra ta adi ta amedra na azo‚ ’bo ta aku rugo na. 37Ŋutulu giri laga ma Monyelo tikindri na kilo ko ipopondra kuweni. ’Bo ŋutu lo pondra kuwenilo na aka rikodru lepe kaŋoni. 38’Bo na agbo’da kiyundra i ’diko yu kani i kondra na kulia naga ma teili liolo nyadri kineni‚ ’bo i kondra na kulia naga ma Ŋun lo sunyundro nalo nyadri kine. 39Kulia naga ma Ŋun laga lo sunyundro nalo nyadri kine‚ se kine de. Ŋo giri laga ma lepe tikindri na kilo i dridriŋini, le’de ŋo ka’bi ku liliki kuweni‚ ’bo ma na ku toŋizi lepe i luŋa lo bo lu. 40’Bo kulia naga ma Monye liolo nyadri kine‚ se kine de. Ŋutu gele gele laga lo medra Ŋirolo‚ laga lo rugo lepe itro ilo ti gbo’dini ku ru naga ani lengana‚ ma na ku toŋizi lepe i luŋa lo bo lu.” 41Yahudi kilo druga ngunguruto ngunguruto ku Yesu igbonaga lepe akulia adi‚ “Na a ’dilo naga na kiyundra ka i ’diko yuna” ina. 42Ko druga kulia adi‚ “Ilo de ani gbo’da a Yesu laga a ŋiro lo Yosefa‚ laga ma yi dendri monye lo lepelo seku ŋotenalo ya? Kuwade lepe kulia adi‚ ‘Na apondra i ’diko yu,’ de adidinyo ya?” 43Yesu druga teyitokindro koŋa adi‚ “Ku ngungurutota ngunguruto kasu dridriŋini. 44Le’de ŋutu lo romoki pondra kuweni ’bayi kugbo Monye laga lo sunyundro nalo aku pikundro lepe‚ ma na ku toŋizi lepe i luŋa lo bo lu. 45Kakeyo kilo awudyo adi‚ ‘ ’Bo ko itotogolo ku Ŋun’ Kuwade ŋutu gele gele laga ayinga kulia‚ laga azuzumbu kulia ilo‚ ipopondra kuweni. 46Agbo’da adi le’de ŋutu amedra Monyelo deni‚ ŋolo a ŋutu laga lo ŋiyu ku Ŋun yulo. Lepe laga abo Monye. 47Na takindra ta a ’diri‚ ŋutu laga lo rugo nalo gbo ku ru naga ani lengana. 48Na laga a ’dilo na runa. 49Merenyezi kasu kilo anyosu mana i diŋo yu‚ ’bo ko atatuwa. 50Ina de a ’dilo naga na kiyundra ka i ’diko yuna‚ naga ŋutulo kuwa anyosu ’baka tuwani. 51Na laga a ’dilo na ru naga na kiyundra ka i ’diko yuna. Kugbo le’de ŋutu laga anyosu ina ’dilo de‚ lepe igbo’da zoru ’duu. ’Dilo naga ma na itikindrina a mugu niona, ku kulia ti ru na ŋutulu ti ina ka de ina.” 52Yahudi kilo druga poki i rerenya kase dridriŋini‚ akulia adi‚ “Ilo ŋutu de romoki tikindra mugu nanyena i nyei adidinyo ya?” 53Yesu druga takindra ko adi‚ “Na takindra ta a ’diri‚ ku ta ani nyosu mugu na Ŋiro lo ŋutulo‚ ku ta ani mozu rima ti lepe kine itro, ta ani gbo’da ku ru kasu katani. 54Ŋutu laga lo nyosu mugu niona, ku lo mozu rima kuwe kinelo, gbo ku ru naga ani lengana, ma na ku toŋizi lepe i luŋa lo bo lu. 55’Bo mugu niona a nyosu na ’diri, rima kuwe kine a ŋo lo mamata a ’diri. 56Ŋutu lo nyosu mugu niona, ku lo mozu rima kuwe kinelo, lepe isaka kuwe katani, na isaka ku lepe katani itro. 57Beti naga ma Monye laga zorulo sunyundri nana, ma na gbo’dini zoru ku Monyena‚ gbode ŋutu lo nyosu nalo igbo’da zoru ku na. 58Ina de a ’dilo naga na kiyundra ka i ’diko yuna‚ agbo’da beti naga ma merenyezi kasu kilo nyosuni druga tatuwani kaŋonani. Ŋutu laga lo nyosu ina ’dilo de ilo igbogbo’da zoru ’duu.” 59Lepe tazu kine kulia de i kadi naga a momorena kata yu ku lepe i togo’yu Kaperinauma yu. 60Kuwade lotodiniki rodri ti lepe kilo‚ kugbo ko ayinga‚ ko druga kulia adi, “Kine kulia de a nago. Ŋa lo romoki yinga?” 61’Bo Yesu adeni kanyeni adi lotodiniki kanye kilo kilo ngunguruto ngunguruto ku kine kulia de‚ druga piza ko adi, “Kine kulia de na tikindra ta i bayini ya? 62Kedri kodro igbo’da adinyo ku ta medra Ŋiro lo ŋutulo i kiyadruni i piri naga ma lepe kazu gbo’dini nu ya? 63Naga yukana na tikindra runa, muguna ani romo. Kulia naga ma na tikindri ta kine de a ti yuka‚ ku ti ru itro. 64’Bo ku’de ŋutulu kilo kasu dridriŋini laga aku rugo.” ’Bo Yesu adeni ŋiyu kazu i suluki yu ŋutulu ŋani laga aku rugo kilo a kuŋana‚ ’bo adeni ŋutu laga lo inyokindro nye mundraralo a ŋa ina. 65Lepe druga kulia adi‚ “Ku kine kulia de na atakindra ta adi ŋutu laga lo pondra kuweni ’bayi ku Monyelo aku tikindra lepe i pondra.” 66I bo na ilu luŋa de‚ lotodiniki rodri ti Yesu kilo yitozi bo, ko aku woro ’do kasi lepe. 67Yesu druga piza ŋutulu laga mere gele konye mure kilo adi, “Laga ta nyadru utu itro ya?” 68Simona Petero druga teyitokindro lepe adi, “Mata, yi tu ku ŋa ya? Do gbo ku kulia ti ru naga ani lengana kine. 69Yi arugo, yi adeni adi do a Ŋutu laga a Lokiye lokiye lo Ŋun ilo.” 70Yesu druga teyitokindro ko adi, “Na aku nyumundro ta laga a ŋutulu mere gele konye mure ya? ’Bo ŋutu gele kasu dridriŋini ilo lepe a dreri loro.” 71Lepe atazu kulia ti Yuda, ŋiro lo Simona laga a ŋutu lo Kariotalo kine, igbonaga ’dibani kodro ku lepe a laga ilo i ŋutulu laga mere gele konye mure kilo de i dridriŋini de kpe, lepe lu inyokindro Yesu mundrara ina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\